• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Frisk i vinter med D-vitamin

  Det finns många huskurer mot snuva, hosta och halsont. De flesta har inte så stor vetenskaplig grund, men nu har forskarna sett att tillskott av D-vitamin kan hjälpa.

  Frisk i vinter med D-vitamin
  D-vitamin Foto: Getty

  När mörkret och kylan lägrar sig kommer förkylningen ofta som ett brev på posten. Orsakerna är flera: vi trängs inomhus, fler förkylningsvirus cirkulerar och några trivs bättre i kyla. Men under senare år har också en annan förklaring fått allt mer vetenskapligt stöd – att vi nordbor ofta har låga D-vitamin-nivåer under vinterhalvåret.
  – D-vitamin trimmar vårt immunförsvar så att det blir vassare och reagerar bättre. Bland annat ökar bildningen av ett kroppseget antibiotikum som dödar bakterier och virus, säger Peter Bergman, docent och läkare vid Karolinska institutet.

  Precis på gränsen

  Flera studier visar att personer med låga nivåer av D-vitamin oftare blir förkylda och insjuknar i influensa. Det verkar också löna sig att ta D-vitamintillskott.
  I en färsk studie som gjorts av Peter Bergman och hans medarbetare ingick 140 infektionskänsliga personer, som varit förkylda mer än 42 dagar om året. De fick antingen D-vitamin eller placebopreparat under ett års tid. Det visade sig att antalet förkylningsdagar minskade med 23 procent och antibiotikaförbrukningen med 60 procent bland dem som fick D-vitamin, jämfört med placebogruppen.
  – Från början hade försökspersonerna samma D-vitaminnivåer som stockholmare i genomsnitt under vinterhalvåret, cirka 50 nanomol per liter blod. Det är på gränsen till vad som anses lågt. Halva befolkningen ligger alltså under denna nivå delar av året, men än vet vi inte säkert vad det betyder för hälsan, säger Peter Bergman. 
  Även andra studier visar på liknande skyddseffekter av D-vitamin mot förkylning.
  – Jag tycker att det idag finns ganska bra vetenskapligt stöd för att rekommendera ett tillskott med D-vitamin för dem som åker på många och segdragna förkylningar, säger Peter Bergman. Däremot tror jag knappast att det gör någon nytta för dem som bara får en till två förkylningar om året, det är normalt.

  Högre doser

  Men forskningen är inte entydig.
  – Det finns också studier som inte visar att D-vitamin skyddar mot förkylning, vilket kritikerna brukar peka på. I dessa studier har försökspersonerna ofta haft högre D-vitaminnivåer från början eller fått enstaka, höga doser av D-vitamin med någon månads mellanrum, vilket verkar ge en sämre skyddseffekt, säger Peter Bergman.
  På Immunbristenheten vid Huddinge sjukhus, där han arbetar, rekommenderas D-vitamintillskott på 40–50 mikrogram per dag åt infektionskänsliga. Det är ungefär fyra gånger rekommenderat dagsbehov,
  men långt under den nivå när D-vitamin börjar bli giftigt.

  Inga biverkningar
   

  Patienternas reaktioner på tillskotten är blandade.
  – En del märker en tydlig förbättring, andra inte. Man kan också uppleva andra positiva effekter av D-vitamintillskott, som att man blir piggare och mindre nedstämd. Dessa effekter är dock inte tillräckligt väl studerade för att man ska kunna dra några säkra slutsatser. Vi har inte sett några biverkningar eller negativa effekter av D-vitamin, vilket är viktigt att påpeka.
  Peter Bergman tycker gott att man kan prova D-vitamin på egen hand om man är infektionskänslig.
  – Men gå gärna till vårdcentralen och kolla D-vitaminnivån först. Och undvik absolut att köpa D-vitaminprodukter på nätet. De kan vara dåligt kontrollerade och man riskerar att de innehåller för mycket eller för lite av vitaminet.
  Däremot verkar inte D-vitamin ha någon lindrande effekt när man väl har blivit förkyld.
  – I vår studie såg vi en skyddseffekt först efter tre månader. Så troligen måste man äta vitaminet under hela vinterhalvåret. Idag finns inget stöd för en omedelbar, behandlande effekt, utan det är den förebyggande effekten som undersökts vetenskapligt.

   Av Eva Olsson

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!