Relationer

Öppna dina öron – så blir du en god lyssnare

Idag ska man gärna göra sin stämma hörd, sälja in sig, lägga ut texten och ta plats. Men om alla håller låda, vem ska lyssna? Det fokuserade lyssnandet håller på att bli en bristvara, trots att det ger så mycket – både åt den som talar och den som hör på.

Scroll to Top