Forskarna överraskades av resultatet: 40 procent tror på det övernaturliga

Oväntat många svenskar tror på övernaturliga förmågor. Främst tror man på ett sjätte sinne, att det går att samtala med de döda eller minnas tidigare liv, visar en undersökning.

För första gången har svenskarnas tro på paranormala förmågor studerats. Forskare vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet vill få en bild av hur tron på det övernaturliga ser ut bland befolkningen. 

I undersökningen har de bland annat frågat om man tror på att det går att få kontakt med andevärlden, om man kan spå sin framtid i tarotkort och om man kan läka någon genom att överföra energi från händerna. 

– Resultaten är nog överraskande höga för många, säger Sebastian Lundmark, forskare vid SOM-institutet och ansvarig för studien.

Sammantaget tror 40 procent av de tillfrågade att det finns människor som besitter någon form av paranormala förmågor. 

Var tredje svensk tror att det finns människor som kan uppfatta saker med ett sjätte sinne och omkring en femtedel tror att det finns personer som kan samtala med döda. 

Enligt studien tror 20 procent att det finns personer som kan minnas vad som hänt i tidigare liv. 

Majoriteten skeptisk till det övernaturliga

– Även om majoriteten av svenskarna är skeptiska är det tydligt att det ändå är relativt stora grupper vi talar om som skiljer sig från majoriteten i synen på var gränsen för människors förmåga går, säger Sebastian Lundmark.

Undersökningen visade att kvinnor tror mer på det övernaturliga än män. Bara 21 procent av männen tror på ett sjätte sinne, medan 44 procent av kvinnorna gör det. 

De yngre, särskilt de som är födda 1996 eller senare, är mer troende än de allra äldsta. De som bor på landsbygden eller tror på Gud är mer benägna att tro på paranormala förmågor, enligt studien.

Sex olika paranormala förmågor

Deltagarna i undersökningen fick ta ställning till sex olika paranormala förmågor och svara på om de tror att personer som besitter dessa finns eller inte:

  • Uppfatta saker genom ett sjätte sinne som de andra sinnena inte kan. 33 procent svarar ja.
  • Samtala med döda personer. 21 procent svarar ja.
  • Minnas vad som hänt i tidigare liv. 20 procent svarar ja.
  • Förutspå framtiden genom tarotkort, runor eller liknande hjälpmedel. 18 procent svarar ja.
  • Förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser, till exempel genom horoskop. 15 procent svarar ja.
  • Överföra energier från sina händer för att bota sjukdomar. 14 procent svarar ja.

Studien ”De okända”

Studien presenteras i kapitlet ”De okända” från SOM-institutets forskar­antologi. Frågorna ställdes i den nationella SOM-undersökningen hösten och vintern 2022. Totalt deltog 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige. 3 750 personer fick frågan om paranormala förmågor.

Källa: Göteborgs universitet

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top