Knipbloggen

Här kan du följa Hillevi som jobbar med att informera och sprida kunskap om inkontinens som besvärar en av fyra kvinnor över 35 år.