Rättelser

Här hittar du rättelser från kryssen i Hemmets Journal.

I Hemmets Journals kryssbilaga i nr 50-2017 i kryss nr 11 PYSSLIGA KRYSSET så är det helt fel ord som hamnat i tidningen. Här under ser du vilka ord som är de rätta. Vi beklagar felet.

2 BOKSTÄVER

AN DU ED HA IN LE NU NY PI SE TY ÅT

 

3 BOKSTÄVER

AGG AKT ALE ARA EBB EON FIL FRU LUT PUB SJÖ SKE TID VEN ÅRA ÄRA

 

4 BOKSTÄVER

DEPÅ ETSA IDET INRE INTA KLIA KNAK REMI SPIS STUT TALA TING TRAN TYSK UNIK VITE

 

5 BOKSTÄVER

ASPEN BEVIS ENRIS KLINT LIERA MOROT NEKAS NOTIS OSETT OVANA REALT ROSAS SKYGG UTOPI

 

6 BOKSTÄVER

ANSTÖT KNUTTE LJUSÅR PEPPAR SAVANN SPANSK VEDKAP

 

7 BOKSTÄVER

AVKASTA ESTETEN HOPPATS KATOLSK LANTVIN STUTERI TURKISK

 

8 BOKSTÄVER

ANTÄNDER INTRESSE LANSERAD