Rättelser

Här hittar du rättelser från kryssen i Hemmets Journal.

I Hemmets Journals kryssbilaga i nr 44/45-2017 i kryss nr 9 ALLMÄNBILDAREN söker vi efter namnet Pedersen, vilket också passar i kryssflätan. Den rätta stavningen är emellertid Petersen. Båda stavningarna "D" och "T" godkänns. Vi beklagar felet.