Rättelser

Här hittar du rättelser från kryssen i Hemmets Journal.

I Hemmets Journals kryssbilaga i nr 39-2017 i kryss nr 3 KÄNDISKRYSSET har en av bilderna fått fel hänvisande nyckel. Lodrätt 1 G-M är fel. Bildens hänvisning ska istället vara 1 A-G. Vi beklagar felet.

I Hemmets Journals kryssbilaga i nr 39-2017 i kryss nr 8 KVISTIGA KRYSSET har en stavelse tråkigt nog försvunnit i en nyckel. På rad 6 spalt 1 ska nyckeln vara FÖRLUSTELSERNA (inte "förlusterna").