Rättelser

Här hittar du rättelser från kryssen i Hemmets Journal.

I Hemmets Journals kryssbilaga i nr 25/26-2017 i kryss nr 11 FRÅGESPORTEN har det tyvärr skett en förväxling. Frågorna nummer 9 och 16 ska byta plats.

I Hemmets Journals kryssbilaga i nr 21-2017 i kryss nr 8 HÖJDARKRYSSET saknas streck mellan rutor på sju ställen, så att det uppstått "dubbelrutor" i kryssets övre vänsterkant. Inga nycklar saknas utan enbart streck. Vi beklagar detta.

I Hemmets Journals kryssbilaga i nr 19-2017 i kryss nr 21 REKTANGELN har fel ruta har blivit rosa. Det är rutan till höger om den översta rosa rutan som skulle färgmarkerats. Vi beklagar detta och kommer att ge rätt för båda orden som bildas.

I samma tidning i kryss nr 12 LITTERÄRA KRYSSET söks namnet på en norsk författare. Förnamnet som passar i flätan är JAN. Det rätta förnamnet är emellertid JON. Vi kommer även här att ge rätt för båda orden.