Ny forskning: Män och kvinnors smärta bemöts olika i vården

Män får rehab och kvinnor terapi. När män och kvinnor söker hjälp för långvarig smärta bemöts de på olika sätt i vården, visar ny forskning.

Långvarig smärta är så pass vanligt att det numera betraktas som en egen sjukdom. Omkring en femtedel av befolkningen lever med långvarig smärta. Något som kan påverka såväl livskvalitet och arbetsförmåga som relationer och familjeliv. Det är vården som ska ge stöd och fatta beslut om lämplig behandling.

Nu visar ny forskning att beroende på om du är kvinna eller man så finns risken att du får olika diagnoser och behandlingar när du söker sjukvård vid smärta.

– När det gäller smärta finns inga labbprover eller röntgenbilder som kan visa smärtan. Det är enbart den enskildes subjektiva upplevelse och hur den uppfattas av vårdpersonalen som avgör behandlingen, säger Anke Samulowitz, psykolog och regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård vid Västra Götalandsregionen.


LÄS ÄVEN: Madeleine drabbades av endometrios “Efter tio år tog de mig på allvar”


Anke Samulowitz, psykolog och regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård vid Västra Götalandsregionen.

Hon har nyligen disputerat vid Göteborgs universitet med en avhandling där hon studerat hur mäns och kvinnors smärta beskrivs inom vetenskapen och vad som i praktiken påverkar smärtdiagnoser. Hennes forskning visar att både inom vetenskapen och vården ses kvinnor som känsligare och mer emotionella medan män väntas vara smärttåliga och starka.


LÄS ÄVEN: Vi som lider av kronisk smärta är ovanligt tåliga


– Min forskning visar att när män och kvinnor söker hjälp för smärta behandlas de inte alltid lika. Vi behöver fortfarande prata om stereo­typa uppfattningar och att de är rådande, säger Anke Samulowitz.

Kvinnor får psykofarmaka

Anke berättar att det finns stöd i forskningen som visar att kvinnor i större omfattning får psykofarmaka eller remitteras till psykolog, medan män i större utsträckning får kroppsliga undersökningar och behandlingar.

– Kvinnor förväntas anpassa sitt liv till smärta och framställs som känsliga och orsaken till deras smärta söks i psykisk ohälsa. Män som söker vård för smärta blir i regel betraktade som mer trovärdiga och de får fler medicinska undersökningar som röntgen och provtagningar, säger Anke Samulowitz.

Vad är ­genusnormer?

Genusnormer är föreställningar om hur män och kvinnor borde vara och bete sig.

I sin forskning har hon funnit att stöd i vardagen kan påverka risken för att utveckla långvarig smärta. Resultaten visar att män är mer beroende av det känslomässiga stödet än vad kvinnor är.


LÄS ÄVEN: Carin Hjulström har haft ont i över tio år: ”Smärtan fick livet att krympa”


Enligt Anke Samulowitz har män som saknar känslomässigt stöd dubbelt så hög risk att utveckla långvarig smärta än män som har någon att prata med eller någon som frågar hur de mår. För kvinnor var istället brist på praktiskt socialt stöd en större riskfaktor. Kvinnor hade 62 procent högre risk att utveckla långvarig smärta om stödet var svagt.

– Risken är att vården patienterna får påverkas av stereotypa föreställningar. Jag hoppas min forskning ska bidra till en ökad jämlikhet inom vården, säger Anke Samulowitz.

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top