Så funkar det: Skriva testamente

Om du vill att dina nära och kära efter dig ska få som du vill. Då är det viktigt att upprätta ett testamente.

Ordlista

Arvslott = den lagliga del arvinge ärver.

Laglott = halva arvslotten.

Bröstarvinge = biologiska och adopterade barn, barnbarn, barnbarnsbarn.

Särkullbarn = barn som inte är makars gemensamma.

Full äganderätt = får disponera arvet fritt.

Fri förfoganderätt = får disponera arvet fritt utom att testamentera bort det.

Mallar för testamentet

  • ”Familjens juridik” (Norstedts)
  • ”Juridik till vardags” (Wahlström & Widstrands)
  • ”Mallar & dokument” (Björn Lundén Information)
  • mallar.biz
  • juridiskamallar.se
  • gratis-mallar.se

Sambo, gift, skild, singel, omgift, änka, barn, styvbarn, särkullbarn, gifta barn, skilda barn, barnbarn… För många av livets skeden är det bra att skriva testamente som visar vad vi vill att våra närmaste ska ärva.

Vem bör skriva testamente?

Viktigast är det om du har sambo eller särkullbarn. Sambor ärver inte varandra om ni inte har skrivit inbördes testamente. Utan detta papper kan den andre tvingas flytta från bostaden för att lösa ut dina arvingar. Testamente är också viktigt om du har barn sedan tidigare – särkullbarn – oavsett om du är gift, registrerad partner eller sambo, och vill att något särskilt ska tillfalla dem. Även i andra situationer är det bra att berätta om din sista vilja.

Vilka får ärva mig?

I första hand ärver barn och makar, därefter föräldrar, syskon, syskonbarn och avlägsen släkt. Finns inga arvingar går tillgångarna till Allmänna arvsfonden. Med testamente kan du styra vart delar av dina pengar går.

Kan jag göra barnen arvlösa?

Nej, aldrig helt. Alla dina barn har alltid rätt till laglotten, som är hälften av sitt arv. Andra hälften kan du testamentera bort. Den halvan ärvs annars av din make/maka om du är gift, och era barn får då vänta på sitt arv tills denne dör. Särkullbarn har däremot rätt att direkt få ut laglotten, alltså halva arvslotten. Du kan inte göra särkullbarn arvlösa genom att skriva över tillgångar på ny partner och nya barn. Gåvor till dem ses som förskott på arv och vägs in vid bodelningen.

När ska man skriva testamentet?

Nu! Vänta inte. Ett testamente ska vara ett levande dokument. Om något förändras i din familjesituation eller din vilja skriver du nytt testamente och river det gamla.

Kan man upprätta testamentet själv?

Ja, om du inte har för komplicerad familjesituation. Fördelen med att själv skriva testamentet är att det blir gjort och att du lättare upprättar ett nytt om saker förändras. Men för att efterlevande exakt ska förstå hur du vill ha det, kan du behöva veta betydelsen av termer som särkullbarn, enskild egendom, fri förfoganderätt och full äganderätt. Är dina förhållanden det minsta krångliga bör du anlita jurist. Att upprätta testamente kostar från tusenlappen och uppåt.

Hur skriver man?

Viktiga formella krav måste följas för att testamentet ska vara giltigt: Det ska vara skriftligt. Det ska vara daterat och det måste framgå tydligt att det är ett testamente.

Måste det bevittnas?

Ja. Det ska bevittnas av två personer som är med när du skriver under. Vittnena ska veta att det är ett testamente men behöver inte få se innehållet i det. De får inte vara släkt med dig eller med dina arvingar och inte själva komma att ärva dig. Vittnena ska avgöra att du är vid dina sinnens fulla bruk.

Ska testamentet registreras?

Nej, men förvara det på säker plats; i bankfack, hos begravningsbyrå eller i församlingsarkivet. På en kopia i bostaden skriver du var originalet finns. Kopian på testamentet är ogiltigt om det inte kan bevisas att originalet förkommit. Ge gärna en kopia till berörda arvingar – sämjan underlättas om alla tidigt förstår hur du vill ha det.

Mitt i sorgen – guide till allt som ska ordnas >>

Så funkar det: Borgerlig begravning >>

Så funkar det: Att skiljas >>

Scroll to Top