Docent Lena Dahlberg: Samhället borde se ensamhet som en riskfaktor

Den som under en längre tid känner sig ensam riskerar att skada sin hälsa både fysiskt och psykiskt, visar forskning.

Tillfälliga ensamhetskänslor drabbas alla av då och då. Men den långvariga, ofrivilliga ensamheten innebär en kronisk, lågintensiv stress, som påverkar hälsan.

– Den är farlig, både fysiskt och psykiskt. Det finns ett samband mellan ensamhet och en rad sjukdomar, däribland depression, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Det är till och med så att risken att dö i förtid ökar, säger Lena Dahlberg, docent i socialt arbete.

Förebygga folksjukdomar

Ett samhälle som vill förebygga stora folksjukdomar borde alltså väga in ensamhet som en riskfaktor, menar Lena Dahlberg.

Hon vill se en utveckling där samhället månar om äldre personers sociala behov på samma sätt som samhället månar om de fysiska. Parallellt med att hemtjänsten förhör sig om vilka vardagliga funktioner en person behöver hjälp med, så borde den också förhöra sig om de sociala.

– Resurserna är begränsade, och idag inom hemtjänsten sker en prioritering där de medicinska och fysiska behoven alltid går före de sociala.

– Det är uppenbart att en person med liggsår inte har fått en god omsorg. Sådant skapar tidningsrubriker. Att någon känner sig ledsen och ensam blir däremot sällan en grej i tidningen. Kommunerna prioriterar det som är påtagligt, det som syns.


LÄS ÄVEN: Så bryter du ensamheten – relationsexpertens råd


Men det är ett kortsiktigt tänk, menar Lena Dahlberg.

– Om samhället skulle ta tag i de sociala behoven skulle det minska kostnader på längre sikt.

Att vi lever i ett samhälle där oberoende är ett ideal, och att vi har institutionaliserat uppgifter som att ta hand om våra gamla, ser inte Lena Dahlberg som enbart något negativt.

– Vi har flyttat beroendet av andra från vissa nivåer i samhället till andra – från familjen till staten. Det är inte bara av ondo. Det betyder att också den som inte har barn eller släktingar, eller den som inte har särskilt god kontakt med sina barn, kan få hjälp och vård på ålderns höst.

Äldre är inte mer ensamma

Bilden av äldre som väldigt ensamma stämmer dock inte, enligt Lena Dahlberg.

– Nej, äldres ensamhet ska inte överdrivas. De allra flesta upplever faktiskt att de inte är ensamma. Studier visar att äldre känner sig lika ensamma som människor i medelåldern. Förutom de allra äldsta, som oftare svarar sjuka eller fysiskt immobila, och framförallt har många förlorat sin livskamrat. 


LÄS ÄVEN: Elinor: ”Jag blev ensam när jag flyttade”


Lena Dahlberg är noga med att skilja på social isolering och upplevd ensamhet.

– I Italien upplever man sig mer ensam än vad man gör i Sverige. Det kanske beror på att en italienares förväntningar på socialt umgänge är mycket större än en svensks förväntningar.

Artikeln publicerades första gången år 2016.

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top