• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Så här skaffar du egen pool – svar på alla dina frågor

  Studsmatta i all ära – men en pool med trädäck smäller högre, även för vuxna. Och nu är det inte längre lika dyrt och avancerat att skaffa pool som det har varit.

  Så här skaffar du egen pool – svar på alla dina frågor
  Foto: Johnér

  Svalkande dopp för vuxna och timmar av lek för barnen. En egen pool är drömmen för många familjer och passar dessutom fler plånböcker än tidigare. Det finns stort sett en pool för alla, och alla trädgårdar, men stora valmöjligheter är som bekant inte alltid enkelt. Det gäller att navigera rätt i oceanen av möjligheter och modeller.

  Att konstruktionen och materialen håller för den svenska vintern är det absolut viktigaste att försäkra sig om. 

  Vilken typ?

  Det första beslutet handlar om huruvida poolen ska vara helt nergrävd i marken, delvis nergrävd eller stå ovanpå. En nergrävd markpool kan vara gjord av olika material, men har alltid fördelen att den inte påverkar rymden i trädgården och inte heller skymmer utsikten.  

  En pool som står ovanpå marken kräver mindre arbetsinsats och är inte lika dyr, men den gör sig bäst om den går att däcka in, så att den ser ut att ligga i marknivå. I en helt platt trädgård går det inte att uppnå, men där det finns en slänt kan ett trädäck runt en så kallad ovanmarkspool ge upplevelsen av en nedgrävd pool.

  Var på tomten?

  Optimalt placeras poolen där solen skiner flest timmar och där det inte blåser. För att hålla vattnet rent är det också viktigt att inga träd står alldeles bredvid. Tänk på att ha gott om plats runt poolen. En matplats på däcket behöver till exempel cirka 4 meters bredd. Om man placerar poolen långt från hus-et, är det klokt att bygga ett förråd nära poolen för förvaring av dynor och annan utrustning. 

  Hur stor?

  Den absolut vanligaste storleken är 4 x 8 meter. Men naturligtvis måste tomten, budgeten och hur poolen ska användas avgöra den saken. Ju större poolen är, desto dyrare är den att värma upp.

  Varmt i vattnet?

  För att badsäsongen ska bli lång krävs uppvärmning av vattnet. Det vanligaste är att ansluta en luftvärmepump, men det finns även elvärmare, solfångare och solcellsdrivna pumpar. Om man har ett vattenburet värmesystem i huset går det att koppla till poolen med en värmeväxlare.

  Mycket skötsel?

  Poolvattnet ska kontrolleras för klor och pH en gång i veckan. Andra värden testas en till två gånger per säsong. Skräp på botten städas bort med en bottensug. I vattenlinjen uppstår en smutsrand som bör tvättas några gånger per säsong. Vinterstängning, som eventuell tömning av poolen, och vårstart tar några timmar i anspråk, beroende på pooltyp.

  Bygga själv?

  Ja, de flesta pooler kan man bygga själv, men det kan innebära riktigt mycket jobb. Oftast erbjuder de olika poolföretagen hjälp med montering. Sedan tillkommer oftast en elektrisk installation som ska göras av elektriker. Bygger man poolen själv är det bra att få hjälp med monteringen av liner (gummiduken på insidan av poolen) samt en översyn av reningsverk och rördragningar. 

  Tänk på detta:

  Mark- och bygglov
  En altan, ett staket eller ett pooltak kan kräva bygglov. Markarbeten kan kräva ett marklov, och om poolen ansluts till kommunens vatten- och avloppsnät kan man behöva göra en anmälan. 

  Placering
  Placera poolen så att vuxna kan hålla uppsikt över badande barn.

  Ledningar
  Glöm inte att kontrollera vatten- och elledningars placering på tomten så att de inte grävs av.

  Lagen 
  Poolen ska enligt lag ha ett överdrag om den inte omges av staket med låst grind.

  Säkerheten
  Det finns lagar som reglerar hur säkerheten kring en pool ska se ut, på Boverkets webbsida finns information om detta.

  Dränering
  Marken runt poolen ska vara dränerad så att vatten leds bort.

  Uppvärmning
  Fundera över uppvärmningen. Ofta ingår elvärmare, men det kan bli dyrt. Solfångare kan vara ett bättre alternativ.

  Vattenrening
  Det behövs ett reningsverk. Undersök hur kraftigt detta ska vara för storleken på poolen.

  Avtal
  Skriv avtal om ett företag ska bygga poolen!

  Rot
  Arbete på en utomhuspool ger inte rätt till rotavdrag.

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!