• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Därför ska du gifta dig

  Vi gifter oss av kärlek. Men det är också en ekonomisk och juridisk trygghet att vara gift – inte minst för många kvinnor.

  Därför ska du gifta dig
  Det är fortfarande mer ekonomiskt gynnsamt att vara gift än sambo, för den i relationen som tjänar minst. Foto: Ina Agency

  Britt-Marie Svensson, jurist på Juristgruppen, vill uppmuntra framför allt par med barn att gifta sig.
  – Som sambo går det aldrig att uppnå samma juridiska säkerhet för familjen.
  – Vi som ser hur svårt det kan bli i en redan svår situation, vid plötsliga dödsfall, eller separationer – önskar att fler par skulle sätta sig hos en jurist och diskutera hur man vill ha det om något händer.
  – Vill man inte gifta sig kan man skriva ett testamente, ett samboavtal och se över sina försäkringar.

  Ses som ett team

  En avgörande skillnad med att vara gift är att man ekonomiskt ses som ett "team".
  Man delar lika vid en skilsmässa.
  Ni lägger allt i en "pott" och värderar möbler, porslin, bostad, bil, skulder, sparande och så vidare. Även arv och gåvor ingår. Ni får hälften var av värdet på allt. Undantag: Enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.
  Om ni har varit gifta kortare än fem år kan man tänja på regeln om hälften var. Har ni till exempel varit gifta i två år kan 2/5 av det gemensamma delas lika.
  – Framför allt för många kvinnor är det en fördel att ha varit gift, säger Britt-Marie Svensson. Män tjänar fortfarande mer, och kvinnor tar ut mer föräldraledighet och jobbar oftare deltid för att ta hand om barnen, vilket gör att många män har bättre ekonomi. Kvinnor lägger ofta sin inkomst på bruksvaror som mat, barnens kläder och så vidare – medan män ofta står som ägare på bilen och annat värdefullt. Som gift är det då en trygghet att man delar lika.
  Om ett sambopar separerar – vad gäller då?
  – Ni är två ekonomiskt självständiga individer. Var och en äger det ni köpt, fått eller ärvt, förklarar Britt-Marie Svensson.
  Enligt sambolagen ska bostad och bohag delas lika – förutsatt att paret skaffat detta för att använda det tillsammans.
  – Men allt annat, ett fritidshus, fonder, en båt eller vad det kan vara, behåller den som äger just detta.
  – Därför är det viktigt hur man delar på utgifterna i en samborelation. Om den ena står för maten och den andra köper aktier kan uppdelningen kännas orättvis om man flyttar i sär. Köp gärna värdefulla saker gemensamt. Skaffa kvitton eller andra bevis på vad ni har betalat tillsammans eller var för sig.
  Vill man inte att hem och bo ska delas lika vid en separation kan man skriva ett samboavtal där man kommer överens om detta.
  Gifta par ärver varandra.
  Den kanske viktigaste skillnaden med att vara gift kontra sambo är att du ärver din make/maka/registrerade partner.
  Först när du själv är borta får era gemensamma barn ärva er båda.

  Särkullbarnet kan få vänta

  Men eventuella särkullbarn, den avlidnes barn från en annan relation, ärver föräldern på en gång. Har ni ett gemensamt barn och den avlidne ett särkullbarn går hälften av allt ni äger till dig genom en bodelning – medan de två barnen teoretiskt ska dela på den andra hälften: den avlidne förälderns del. Det gemensamma barnet får dock inte ut sin halva, eftersom du ärver den, medan särkullbarnet får sin arvslott.
  – I ett testamente kan man skriva att särkullbarn bara ska få ut sin laglott, hälften av arvslotten, när föräldern dör, och får vänta på resten av arvet tills bonusföräldern också är avliden, berättar Britt-Marie Svensson.
  Om ens sambo avlider – vad gäller då?
  – Du har, genom en bodelning, rätt till hälften av den bostad och det bohag som ni skaffat för att använda tillsammans.
  – Resten går till sambons barn. Finns inga barn ärver sambons närmsta arvingar. Ägodelar utöver bostad och bohag, det kan vara aktier, smycken, ett fritidshus; allt som ägs av din sambo – har du inte heller någon rätt till.
  – För att skydda varandra kan ni skriva ett testamente. Tänk då på att barnen alltid har rätt att få ut sin laglott.
  Att sambopar tror att man ärver varandra är ett mycket vanligt missförstånd, menar Britt-Marie Svensson. Hon berättar om ett par med två små barn som var mitt i ett husköp när mannen omkom i en trafik-olycka.
  – Eftersom de var sambo ärver de omyndiga barnen sin pappa och går in som delägare i huset. Man får koppla in en god man samt kommunens överförmyndare som beaktar barnens intressen. De kanske anser att huset ska säljas och barnens pengar placeras på annat vis.
  – För den sörjande mamman blir den redan svåra situationen ännu mer komplex.
  Hade de varit gifta hade mamman i dag ägt hela det nya huset.

  Gifta kan jämna ut ekonomin

  Ytterligare en skillnad med att vara gift är att man har underhållsskyldighet gentemot varandra, berättar Bodil Hallin, familjeekonom Ikano Bank.
  – Det innebär att båda ska bidra till hushållets utgifter efter förmåga, och ger mer ekonomisk jämlikhet när den ena tjänar mer, vilket oftast är mannen.
  Ett gift par kan också "jämna ut" ekonomin genom att den som tjänar mer överlåter pensionspengar.
  Årets intjänade premiepension, som varje år avsätts till din allmänna pension, kan du skriva över på din partner före 31 januari det aktuella året.
  – För att överlåta pensionspengar måste ni vara gifta, säger Bodil Hallin.

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!