Test av uppblåsbara räddningsvästar

Åtta av tio räddningsvästar klarar inte kraven på säkerhet. Icakuriren har testat tio flytvästar. Läs hela testet av uppblåsbara räddningsvästar här (öppnas i en pdf-fil).

Årlig service

En uppblåsbar flytväst ska lämnas in på service varje år för att kontrollera att uppblåsningsanordningen fungerar. Det som kontrolleras är att gaspatronen och utlösningsmekanismen fungerar som de ska och att dragsnöret löper fritt. Västen lämnar man in på försäljningsstället och servicen kostar från 200 kronor, till det kommer reservdelar.
I varje väst ska det finnas bruksanvisning och information om hur västen ska användas, skötas om och kontrolleras. Fungerar inte uppblåsningsanordningen, fungerar den inte som flytväst.
Källa Konsumentverket

Testmomenten

Följande moment har testats: att uppblåsningsmekaniken aktiveras inom fem sekunder i hopp från en meter och att flytvästen vänder kroppen från mage till rygg inom fem sekunder. Dessutom har avståndet mellan munnen och vattenytan (fribord) uppmätts i tre lägen: liggandes i vattnet, efter hopp från en och tre meter. Ansiktets och kroppens lutning i vattnet, liksom flytvästens lyftkraft, mätt i Newton (N) har också uppmätts. Vi har använt oss av en testperson som väger 87 kg. Kraven i standarden säger att det ska vara minst åtta testpersoner med varierande vikt.

CE-märkning – vad är det?

CE står för ”i överensstämmelse med EG-direktiven” och betyder att tillverkaren lovar att varan uppfyller de säkerhetskrav som EU ställer för just den produktgruppen. För att vissa produkter ska få säljas inom EES, vilket förutom EU-länderna även omfattar Island, Norge och Liechtenstein, ska den vara märkt med bokstäverna CE. De produkter som ska märkas är bland annat leksaker, elektrisk hemutrustning, flytvästar, hjälmar och annan personlig skyddsutrustning. För många produkter är det tillverkaren själv som ansvarar för att produkten uppfyller kraven. För andra med höga säkerhetskrav, som för flytvästar, ska produkten ha testats vid ett ackrediterat laboratorium och tillverkaren ska kunna visa upp protokoll på att produkten uppfyller samtliga krav i standarden.

Test av uppblåsbara räddningsvästar
Icakuriren har testat tio uppblåsbara räddningsvästar. Foto: Fleetwood Testing Laboratory
Test av uppblåsbara räddningsvästar
I Fleetwood Testing Laboratory i Blackpool utsatte räddningsvästarna för olika testmoment. Foto: Fleetwood Testing Laboratory
Test av uppblåsbara räddningsvästar
8 av 10 flytvästar håller inte upp munnen tillräckligt högt över vattenytan. Foto: Fleetwood Testing Laboratory

Den uppblåsbara räddningsvästen är en smidig och bekväm flytväst för båtfolk. Ouppblåst liknar den mest en krage. Men råkar man ramla i vattnet blåser den upp sig inom några få sekunder. Västen vänder också personen till ryggläge och ser till att hålla upp munnen över vattenytan.

Icakuriren har testat tio uppblåsbara räddningsvästar för vuxna.  Endast två klarar samtliga prov: Vikings Conquest och Watski 2Star Pro. De övriga västarna klarar inte av att hålla upp munnen tillräckligt högt över vattenytan.
– Om avståndet är mindre än de tio centimeter som standarden kräver, finns det risk att man får vatten i munnen om det är hårt väder och vågor. Marginalen är viktig, särskilt om personen skulle vara medvetslös eller skadad, säger Brooke Smith, testledare på brittiska Fleetwood Testing Laboratory, som gjort testet.

Fem misslyckades helt
Avståndet mellan vattenytan och munnen, som kallas för fribord, mättes vid flera tillfällen. När testpersonen låg stilla i vattnet och efter hopp i vattnet från en och tre meters höjd. Fem av västarna: Sailing Racing, Lalizas, Baltic och Helly Hansens båda, klarade inte att hålla personens mun tillräckligt högt över vattenytan, vid något av proven.

Per Frode, vd på Baltic, har varit med och tagit fram kraven i EU-standaren för räddningsvästar. Han menar att testet gjorts med för få testpersoner.
– Resultatet är inte tillförlitligt. Ni har endast testat en del av standarden. Enligt kraven i standarden ska minst åtta personer testa västarna i vattnet och sedan räknar man fram ett medeltal. Ni har använt er av en person som gjort varje moment en gång. Anledningen till att standarden kräver att åtta eller fler personer testar västarna beror på att vi människor ligger olika i vattnet. Vår väst Nova klarade fribordet med god marginal när vi lät testa den, säger Per Frode.

Men när Icakuriren undersöker det, visar det sig att det inte stämmer helt. Faktum är att de europeiska laboratorierna tolkar standarden olika. Det brittiska laboratoriet vi anlitat, räknar inte ut ett medelvärde. I stället måste flytvästarna klara varje delmoment med samtliga testpersoner.

Icakuriren har också testat om västarna blåser upp sig inom fem sekunder sedan en person hamnat i vattnet och om de därefter klarar av att snabbt vända personen från mage till rygg med hjälp av en testperson. Det klarar samtliga räddningsvästar bra.

Justera remmarna
Passformen är viktig för att västen ska hålla upp huvudet på rätt sätt i vattnet. Därför måste man justera remmar och spännen så att västen inte kan åka upp ifall man skulle hamna i vattnet. Kläder kan också påverka hur räddningsvästen uppför sig i vattnet. Testpersonen har endast haft badkläder på sig enligt standarden.

Prova västen innan du ska använda den första gången. Sätt på dig den och hoppa i så du får en känsla för hur västen fungerar i vattnet. Varje gång västen blåst upp sig måste patronen bytas ut, dessutom rekommenderas att man byter patron i västen inför varje båtsäsong, både omständligt och dyrt!

Tips och råd vid köpet

  • Kontrollera att västen är godkänd och CE-märkt.
  • Prova västen noga i butiken.
  • Läs bruksanvisningen och information från tillverkaren om hur du sköter och kontrollerar den.
  • Tänk på att kläder i vått tillstånd ökar din vikt.
  • Välj flytväst efter användningsområde.
  • Prova räddningsvästen i vattnet innan du ger dig ut på sjön första gången.