• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Test av grillkol och briketter

  Icakuriren har låtit testa tio märken av grillkol och briketter. Alla innehåller höga halter tungmetaller och askan från Coops ekologiska märke Ängla­mark är värst av alla. Läs hela testet av grillkol och briketter här.

  Test av grillkol och briketter
  Testet utfördes i ett tält för att få en relativt kontrollerad miljö. Foto: Rolf Hammarström

  Kolgrillat låter läckert. Mindre aptitretande är mat grillad över kol som innehåller tungmetaller. I Icakurirens stora test av grillkol har vi låtit analysera innehållet i tio grillkolfabrikat: fem kol och fem briketter. Vi har även låtit testa kolens funktion.

  Den kemiska analysen visar att samtliga innehåller mer krom och nickel än vad skogsbruket rekommenderar (se nedan). Briketterna från Coops ekologiska sortiment Änglamark har den högsta halten krom och nickel av alla.

  Det finns inga gränsvärden för hur mycket tungmetaller grillkol – och briketter – får innehålla. Men mängden tungmetaller i grillaskan kan jämföras med den aska som används i skogsbruket. (Träden i skogen innehåller en naturlig mängd tungmetaller. När bioenergi tas från skogen försuras marken. Därför sprider skogsbruket ut aska från flis, som brunnit i kraftvärmeverk, i skogen. Askan ska innehålla tillräckligt mycket näringsämnen för att göra nytta men inte ha för höga nivåer av tungmetaller eller andra olämpliga ämnen.) Änglamark innehåller 490 mg krom/kg, Ica:s och Shells 390. Skogsstyrelsens riktlinjer för krom är i dag 100 mg/kilo.

  Andelen nickel var också högst i Änglamarks briketter: 200 mg/kg följt av Shell (180) och Ica (160). Här ligger skogsstyrelsens riklinjer på 70 mg/kg.
  – Att jämföra andelen tungmetaller i grillat kol och briketter med skogstyrelsens riktlinjer är rimligt. Alla kolsorter överstiger riklinjerna och därför får inget av kolen godkänt ur ekologisk synvinkel, säger kemist Helena Norin,

  Svenska Naturskyddsföreningens kemikalienätverk.
  – Man kan misstänka att grillkolet från Änglamark kommer från tryckimpregnerat trä. Aska från grillkol ska absolut inte spridas i trädgården, än mindre i trädgårdslandet, eftersom det innehåller tungmetaller. Lägg den i stället i soppåsen när den kallnat, säger Helena Norin.

  Tungmetaller i grillkolen gör inte den grillade maten giftig, men om den sprids i trädgårdslandet kan grönsakerna ta upp metallerna och bli ohälsosamma. Och det gäller ju andra växter också som djur kan tänkas äta.
  Varför innehåller Änglamarks briketter så mycket krom och nickel?
  – Det kan vara kopplat till en högre koncentration i träet eller härstamma från produktions- eller förpackningsprocessen. Vår leverantör har precis installerat en ny process och förpackningsutrustning som kan vara anledningen till krom och nickelresterna. Detta utgör ingen fara för människa, säger Louise König på Coop.

  För konsumenterna är Änglamark synonymt med ekologiskt. Hur rimmar de höga halterna med tungmetaller med Coops miljötänk?

  – Detta är mycket olyckligt. På Coop följer vi de EN standarder (se ruta) som finns vid inköp av grillprodukter. Det finns i dag inga specificerade gränsvärden för krom och nickelrester i grillkol. Vad gäller denna produkt har vi valt en leverantör som har en hög miljömedvetenhet samt tillhandahåller FSC märkt träråvara.
  – Vi undersöker för tillfället hur det kommer sig att produkten innehåller högre halter av krom och nickel. Vi forskar i saken och kommer att åtgärda det, säger Louise König.
  Endast ett kolmärke är svenskt; Skogens. Weber importeras från Tyskland, Ica:s från Estland och Julas ända från Sydafrika. Övriga importeras från Polen.

  I testets andra del lät vi testa kolens och briketternas funktion.
  Bland annat mättes antändningstiden, alltså hur lång tid det tar för kolet/briketterna att börja glöda. Antändningstiden för kol ligger på 20–25 minuter och på 40–50 minuter för briketter.
  Vi mätte också grilltiden, alltså tiden från det att vi har en fullt utvecklad glöd till att temperaturen på grillkolet är under 200 grader. Förvånansvärt är att kolsorterna har längre grilltid än briketterna, bortsett från Weber.
  – Mängden kol är större i grillkolen än i briketter vilket gör att det är mer bränsle som kan brinna och därmed en längre brinntid (glödtid), säger brandingenjör Rolf Hammarström som utförde testet.

  På jumboplats i funktionstestet kom Ica:s grillbriketter. Skälen är flera: kort grilltid (61 minuter) och mycket bös (små kolbitar) och koldamm.
  – Andelen kol är lägre i Ica:s briketter än i de andra. Det kan vara en av anledningarna till att de har kortast brinntid, säger Rolf Hammarström.
  Bös är trist eftersom det faller ner under kolbäddsgallret och täpper igen luftintaget i botten. Koldamm som yr sotar ner och är allmänt otrevligt.
  Rök från grillkolen var däremot inget stort problem för någon av sorterna, inte heller gnistor och sprätt.

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!