Ekotoppen – 10 i topp ekologisk mat

Det kostar på att bara handla ekologisk mat. Men om jag vill börja någonstans, var ska jag lägga pengarna?

Här är tio-i-topp över där ditt val ger störst effekt på miljön.

1. Mjölk
Ditt val för ett öppet landskap och rik biologisk mångfald. Ekologisk boskap får gå ute och beta hela sommarhalvåret och föds i stor utsträckning upp med vall (gräs och klöver). Med mycket vall på gården ökar jordens bördighet. Dessutom räddar du regnskog.

En stor del av fodret till konventionella mjölkkor består av besprutad soja från tredje världen, ofta odlad på mark som tagits från småbönder. Följden blir att de, för att överleva, tvingas odla upp regnskogsmark.

2. Banan
Om vi köper Krav-märkta bananer bidrar vi till en bättre miljö och hälsa för människor i Latinamerika. Konventionellt odlade bananer besprutas med 50 kilo bekämpningsmedel per hektar och år, ofta utan skydd och med gifter som är förbjudna i västvärlden. (Jämför med svenskt jordbruk, som i snitt ligger på 0,4 kilo bekämpningsmedel per hektar och år.)

Dessutom innehåller importerad frukt ibland rester av bekämpningsmedel. På Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se (klicka på Läs och hämta rapporter) kan du läsa mer.

3. Kaffe
Det ekologiska kaffet odlas på höglandet med andra växter. Det är en småskalig produktion som betyder mycket för både växter och djur på de branta sluttningarna i Latinamerika. Och du bidrar till att förhindra att fler kaffearbetare förgiftas av farliga bekämpningsmedel.

På konventionella plantager med stordrift används bland annat ogräsmedlet parakvat och insektsmedlet endosulfan, båda förbjudna i väst. Gå in på Svenska naturskyddsföreningen, www.snf.se, klicka på Grön guide och gå vidare till Mat och dryck, om du vill läsa mer.

4. Ägg
Höns som värper de ekologiska äggen lever ett naturligt liv och utfodras med ekologiskt odlad säd och grovfoder, alltså gräs och klöver. Bidrar till mindre användning av bekämpningsmedel, större biologisk mångfald, ökad bördighet av jorden och ett öppet landskap. Dessutom framhåller många den godare smaken och gulare gulan.

5. Potatis
Ekologisk potatis besprutas inte med kemiska bekämpningsmedel. Den ingår i ett odlingssystem, det vill säga i en växtföljd med andra grödor, och ogräsen bekämpas med bland annat harv.

Konventionellt odlad potatis är den mest besprutade grödan i Sverige. Potatisodlingarna upptar bara en procent av jordbruksarealen, men använder 40 procent av bekämpningsmedlen mot svampsjukdomar. I södra delen av landet görs sju–åtta bekämpningar per år på konventionella potatisfält, ofta var sjunde dag.

6. Morot
Även ekologiska morötter ingår i växtföljd med andra grödor, bland annat kvävefixerande ärtor och bönor, för att möjliggöra en odling utan konstgödsel och bekämpningsmedel.

Vikten av rätt förvaring i affären kan inte nog betonas, just när det gäller morötter. Ställ krav på din handlare att förvara dem i kyla.

7. Bröd och mjöl
Ekologiskt spannmål odlas också i växtföljd med vall, utan bekämpningsmedel och konstgödsel. Och om vi en liten stund ska frångå det rationella, förakta inte känslan! Det är skönt när det mjöl man sätter händerna i så långt möjligt är fritt från bekämpningsmedelsrester.

8. Fläskkött
Ekologiska grisar får bete sig naturligt och gå ute och böka. Miljöeffekterna uppnås via det ekologiskt odlade fodret, mycket vall och därmed öppna landskap. Vanliga slaktgrisar är aldrig ute.

9. Lammkött
Får håller landskapet öppet. Många anser att vi borde äta mer lamm, generellt sett. Ett skäl till att välja ekologiskt kött är att djuren aldrig medicineras eller avmaskas i förebyggande syfte. I en vanlig fårhage finns därför mer rester av parasitmedel, som gör att den biologiska mångfalden minskar. Djur som hålls ekologiskt får däremot medicin om de är sjuka.

10. Nötkött
Återigen, betande djur håller Sverige ljust. Ekologiska köttdjur går ute i hagen mer än konventionellt uppfödda köttdjur, 2–4 månader till utöver betesperioden. Ekologiska köttdjur får också ekologiskt odlat säd, ofta från gården. Dessutom räddar du regnskog i tredje världen. (Jfr soja under punkt 1.)

De färdiglagade produkterna i kyl- och frysdisken är dessutom ett bevis på att ett ekologiskt val inte innebär att man måste lägga om kosten eller börja med storkok. Det finns både ekologiska köttbullar och hamburgare.

Så gjordes topplistan

Fem experter har gett oss sina topplistor och vi har sammanställt dem till en. Bedömningarna gjordes 2004 av Inger Källander på Ekologiska lantbrukarna, Marita Axelssson på Konsumentverket, Solweig Wall Ellström på Krav, Pernilla Malmer på Svenska naturskyddsföreningen och Johanna Björklund på Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi har valt att koncentrera oss på miljöaspekten, och eventuella hälsovinster har alltså inte spelat in i de avvägningar som gjorts, även om de kommenteras under några punkter. Inte heller djurrättsaspekten.

Däremot produkternas tillgänglighet. Det ska inte vara krångligt att få tag i maten. Ekotoppen uppdaterades i februari 2008 tillsammans med Helena Bengtsson på Krav och Emelie Hansson på SNF.

Av: Anette Sievers

Annons
Scroll to Top