Alkoholkonsumtion hos äldre ökar – så vet du om du dricker för mycket

Äldre dricker som aldrig förr och de dricker mer än någon tidigare generation, speciellt kvinnor. Samtidigt håller synen på alkohol att förändras. Modern forskning visar att allra bäst för hälsan är att helt avstå från de trevliga vinvanorna. Seniorer tål alkohol sämre.

Länge talades det om att ett till två glas vin i veckan skulle vara bra för hjärtat och faktiskt minska risken för tidig död. En sanning som nu visar sig vara lite för bra för att vara sann. Många känner till att en hög alkoholkonsumtion ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, skrump­lever, alkoholberoende och vissa cancersjukdomar. Men nu visar ny forskning att även mindre mängder alkohol leder till ökade risker för alkoholrelaterade skador och sjukdomar. De nya nordiska näringsrekommendationerna slår fast att det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion och att alla ”bör undvika alkoholintag”. Om man ändå vill dricka, ska intaget vara ”väldigt lågt”.


LÄS ÄVEN: Karin blev helnykter vid 65: ”Jag drack allt mer men det var inte roligt längre”


Den hälsosammaste alkoholkonsumtionen är noll

– Den hälsosammaste alkoholkonsumtionen är noll. Risken när man dricker lite är noll, sedan ökar den ju mer man dricker, säger Sven Andréasson, professor emeritus vid Karolinska institutet och alkoholläkare på mottagningen Riddargatan 1.

Sven Andréasson.

Bland yngre generationer sjunker konsumtionen av alkohol i stort. Men hos gruppen 65–84-åringar har den ökat med hela 30 procent sedan 2004, visar en ny rapport från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning ”Alkoholvanor hos äldre”. Hos kvinnorna är uppgången 46 procent och hos männen 17 procent. Gårdagens bild av att mormor inte nyttjar alkoholhaltiga drycker gäller inte längre. En förklaring är att det skett en normförändring, menar Sven Andréasson. För 30 år sedan var det ovanligt att se 70-åringar dricka vin tillsammans. Då var det kaffe och småkakor som gällde.

65-plussare sticker ut

 • Av resultaten i rapporten ”Alkoholvanor hos äldre” framgår att 65–84 åringar:
 • Dricker oftare än befolkningen i stort.
 • Framförallt dricker vin. 
 • Ökat sin konsumtion med 30 procent. 
 • Dricker mera utspritt över tid (veckans dagar, årets månader)
 • Intensivkonsumerar förhållandevis sällan – även om det blivit vanligare.

Källa: Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningens rapport ”Alkoholvanor hos äldre”

Möts över ett glas vin

– Många äldre kvinnor växte upp med att kvinnor knappt skulle dricka alls, medan det numera inte är ovanligt att väninnor möts över ett glas vin eller bubbel och alkohol serveras även på teatrar och vernissage, säger Sven ­Andréasson.

Pensionärer som grupp har också fått bättre ekonomi jämfört med tidigare generationer. Det gör att de reser mer och då dricker de också mer. 

– På långsemester utomlands kan det bli mycket alkohol varje dag under hela resan, och det finns klara risker med detta, säger Sven Andréasson. 

Hälsoriskerna med alkohol för äldre

All alkohol ökar risken för cancer, oavsett om det är bubbel, vin, öl eller starksprit. Det finns inga alkoholhaltiga drycker som är bättre eller sämre ur risksynpunkt.

 • Psykisk ohälsa som ångest, oro, depression.
 • Högt blodtryck.
 • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
 • Ökad risk för vissa cancersjukdomar. Framför allt innebär alkoholkonsumtion ökad risk för bröstcancer, lever- och gallvägscancer, matstrupscancer och tjock- och ändtarmscancer.
 • Ökad risk för demens.
 • Beroendesjukdom. 
 • Sömnproblem. 
 • Ökad risk för allvarliga olyckor och trafikolyckor. 

Källa: Alkohol och äldre, AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa och Cancerfonden.

Problemen tilltar dramatiskt när man som äldre samtidigt utvecklar fler sjukdomar, tar fler mediciner och allmänt blir skörare. Då slår alkoholen hårdare.

– De som tål alkohol sämst är de äldsta. Även små mängder är kopplade till sjukdomar och olyckor, säger Sven Andréasson.

Kroppen förändras med stigande ålder. Bland annat kan man säga att vi blir torrare med åren. Vi har mindre muskler och då minskar kroppsvattnet som alkohol normalt späds ut med, något som innebär vi blir mer påverkade av alkoholen och dess negativa effekter. Ett annat problem är läkemedel. 

Dricker du för mycket? Testa ditt drickande 

Forskarnas definition av alkoholberoende är om man svarar ”ja” på minst tre av dessa sex frågor.

 1. Känner du ett starkt begär eller tvång att dricka alkohol?
 2. När du dricker alkohol, brukar det bli så att du dricker mer än du hade tänkt från början?
 3. Har du fått mindre tid för att jobba, ägna dig åt fritidsintressen eller umgås med andra på grund av ditt drickande?
 4. Har du druckit mer för att få samma effekt som du fick tidigare?
 5. Har det hänt att du fått skakiga händer, börjat svettas eller känt dig orolig efter att du minskat eller slutat dricka?
 6. Har du fortsatt att dricka fast du visste att alkoholen gav dig kroppsliga eller psykiska problem?

Källa: Karolinska Institutet

Oförutsägbar mix med mediciner

– Nästan alla över 65 år tar läkemedel, ofta flera olika preparat. När man blandar många olika läkemedel med alkohol blir effekten svår att förutsäga. Medicinernas biverkningar kan också förvärras av alkohol, säger Sven Andréasson.

Varje gång en läkare skriver ut medicin bör frågan om alkoholvanor ställas till patienten, menar han.

– Alkohol är bland de vanligaste orsakerna till förhöjt blodtryck bland män. Om man ordinerar blodtryckssänkande bör man ställa den frågan, säger Sven Andréasson.

Växande problem

Ett växande problem är att alltfler personer över 65 år som vårdas på sjukhus har en alkoholdiagnos.

– Förändringen skedde från en ganska låg nivå men ökningen är markant. Detsamma gäller dödsfall.

Professorns varningslista

Så här anser Sven Andréasson att informationen kring alkohol ska se ut:

 • All konsumtion medför risk.
 • Risken ökar ju mer man dricker. Ju mindre desto bättre alltså.
 • Fler än två glas vin vid ett och samma tillfälle medför en ökad risk för skador.
 • Kvinnor har en högre risk för medicinska skador.
 • Mäns sätt att dricka gör att de har högre risk för andra skador.

Sven Andréasson är en av författarna bakom forskningsrapporten ”Alkohol och äldre”. Enligt rapporten är det också en påtaglig ökning av riskbruk bland 75-åringar. Mellan 1977 och 2006 ökade andelen äldre kvinnor med riskbruk från 1 till 10 procent. För män ökade siffran från 19 till 27 procent. Riskbruk bland äldre innebär en större risk att råka ut för allvarliga olyckor än för yngre personer. 

Alkohol är neurotoxiskt och tränger in i alla celler, även hjärnan och nervsystemet och orsakar psykiatriska och neurologiska tillstånd.

Riskfaktor för demens

– Alkohol är den största påverkbara riskfaktorn för demens. Vad som varit kontroversiellt är om det är bra att dricka litegrann. Men de studier som pekade mot att måttliga mängder alkohol skulle ha en skyddande effekt mot exempelvis hjärt-kärlsjukdomar har visat sig ha metodologiska brister, säger Sven Andréasson.

Så länge man dricker måttliga mängder så är riskerna små, men inte noll.

– De flesta äldre personer som fortsätter att dricka skulle förbättra hälsan om de minskar sin konsumtion.

Här finns hjälp

Känner du att du tappat kontrollen över din alkoholkonsumtion? Vänd dig till din vårdcentral eller kontakta Alkoholhjälpen, 1177 Vårdguiden eller Alkohollinjen 020-84 44 48.

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top