Experten om screening för tarmcancer: Enkelt test räddar liv – alla 60+ bör ta det!

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år drabbas drygt 4 000 personer av tjocktarmscancer och drygt 2 000 av ändtarmscancer. Screening för dessa cancerformer ­håller nu på att införas i hela landet för alla mellan 60 och 74 år. Det beräknas kunna rädda 300–400 liv varje år.

Redan 2008 införde region Stockholm screening för kolorektalcancer, alltså den gemensamma benämningen för tjocktarms- och ändtarmscancer, och året därpå följde Gotland efter. Syftet var att skaffa erfarenhet och vetenskapligt kunna utvärdera hur effektiv denna screening var. 

– Insjuknandet i kolorektalcancer i Stockholm och Gotland är nu lägre än i landet i övrigt och det är sannolikt ett bevis på att screeningen haft avsedd effekt. Även internationella data pekar entydigt åt samma håll: man sänker insjuknandet och dödligheten i dessa cancerformer tack vare screening, säger Birger Pålsson, kirurg och ordförande i den nationella arbets­gruppen för kolorektal ­screening.

Kirurgen Birger Pålsson. Foto: Dag Pålsson

Screening införs i hela Sverige

Införandet av screening för tjock- och ändtarmscancer har blivit något av en långbänk, trots att Socialstyrelsen redan 2014 rekommenderade allmän screening för män och kvinnor i åldern 60 till 74 år. Att majoriteten av regionerna avvaktat med införandet beror främst på att man velat få bevis för att tarmcancerscreening verkligen kan minska risken att avlida i sjukdomen. 

Nu har resultaten kommit och svaret är ett rungande ja. Från och med den 12 september 2022 har därför screening för kolorektalcancer införts i samtliga 21 regioner, vilket kommer att ske etappvis. Först hösten 2026 kommer alla regioner vara igång fullt ut. Att det sker gradvis är för att inte överbelasta regionerna och resurserna. 

Blod i avföringen kan ha flera orsaker

Med start det år man fyller 60 år kommer man att erbjudas screening vartannat år. Det kommer då ett brev med posten med provtub till avföringsprov, instruktioner och svarskuvert. Det är gratis och erbjudandet räcker i sex månader. Själva provtagningen görs i hemmet och sedan skickar man in avföringsprovet för analys. Analysen visar om det finns osynligt, mikroskopiskt, blod i avföringen. Av de som gör provtagningen är det cirka två och en halv procent som har osynligt blod i avföringen. 

Ett set för att ta avföringsprov skickas hem till den över 60 år.

– Bara för att man testar positivt för blod i avföringen betyder inte det automatiskt att man har cancer. Nio av tio blöder av andra orsaker, som hemorrojder, fickbildningar i tarmen, sprickor i ändtarms­öppningen eller på grund av Crohns sjukdom och så vidare. 

Fyra stadier av kolorektalcancer

Hemtestet anses vara mycket säkert, har man blod i avföringen fångas det nästan alltid upp. Om analysen visar att så är fallet fortsätter utredningen och man blir kallad till en koloskopi, alltså en sorts slangkikarundersökning av tarmen.

– Om koloskopin visar att man har polyper i tarmen, som kan vara ett förstadium till cancer, tas de bort samtidigt med samma instrument. Även vävnadsprov analyseras och följs upp. Genom att ta bort polyperna förhindras uppkoms­ten av cancer. Och har man ­redan hunnit få tidig cancer blir ungefär 90 procent botade.


LÄS ÄVEN: Ingalills tvillingsyster fick tarmcancer – screening gjordes för sent


Det finns fyra stadier av kolorektalcancer, stadium 1 och 2 har mycket god pro­gnos, i princip alla patienter blir botade. I stadium 3 börjar cancern att sprida sig, och fångas den upp då minskar överlevnaden till 50–60 procent. I stadium 4 när cancern har spritt sig över stora delar av kroppen lever cirka 30 procent efter fem år, även om flertalet inte är helt cancerfria. 

Tidig upptäckt med screening

– Genom att screena upptäcks cellförändringarna tidigt, vilket gör att vi kan förhindra att cancer utvecklas alternativt begränsa cancern dramatiskt. 

Men en brasklapp – kolorektalcancer blöder inte alltid hela tiden. 

– Det kan vara så olyckligt att just den dagen när du tog provet blödde inte din cancer eller polyp. Så även om du inte testar positivt för blod i avföringen kan du ändå ha cancer. Så var observant på symtom som blod i avföringen, trängningar, slemmig avföring eller plötsligt oregelbundna tarmtömningar. Kontakta alltid läkare om du har något eller några av dessa symtom, i synnerhet om du fyllt 45. 

Ta hemtestet även om du känner dig frisk

Birger Pålsson uppmanar alla att göra testet, även de som känner sig friska och ­lever hälsosamt. 

– Man kan göra ”alla rätt” och ändå drabbas. Det kan till exempel finnas en ärftlighet i släkten. Eller så har man bara otur. 

De som har störst risk att drabbas är de som är mycket stillasittande, överviktiga, inte får i sig fiberrik mat och grönsaker, röker och äter mycket rött kött, i synnerhet charkuterier.

– Vi vet att det finns de som av olika skäl inte vill göra testet, kanske för att de tycker att det är äckligt, eller för att de inte tror att de är drabbade. Men jag vill verkligen uppmana alla att ta det. Det är en sådan billig och effektiv livförsäkring. 

Detta kan minska risken för tarmcancer

  • Rök inte.
  • Ät mycket fiberrik mat: frukt, grönsaker, grovt bröd och så vidare. 
  • Rör på dig varje dag. Motionerar du så motionerar du tarmen, vilket ökar tarmrörelserna vilket gör att du går oftare på toaletten. Promenader räcker långt!
  • Håll vikten.
  • Dra ner på rött kött och charkprodukter.
  • Får du symtom från tarmen, som blod i avföringen, sök läkare. Vänta inte. 

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top