Arv och testamente: Ord som är bra att kunna

När du har med arv och testamente att göra är det vissa begrepp som är bra att hå koll på. Vi har listat dem här!

Testamente

Genom att skriva ett testamente kan du bestämma hur du vill att ditt arv ska fördelas. Tänk på att barn alltid har rätt att kräva sin laglott oavsett vad du skrivit i ditt testamente. Man kan inte göra barn arvlösa i Sverige.

Dödsbo

När en människa dör övergår det den äger till ett dödsbo. Dödsboet äger tillgångarna tills arvskifte genomförts.

Kvarlåtenskap

Den egendom som en avliden person lämnar efter sig. Den ägs av dödsboet.


LÄS ÄVEN: Så undviker du bråk om arvet – juristens tips


Bröstarvinge

Den som är närmast till arv rakt nedåt, det vill säga biologiska och adopterade barn. Därefter barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare i rakt nedstigande led. 

Särkullbarn

Barn som inte är gemensamma. Särkullbarn har rätt till sin arvslott vid förälderns död om det inte finns testamente.

Efterarvinge

Någon som ärver i andra hand men som måste vänta på arvet till dess att den avlidne personens maka/make också avlider. Efterarvingar är vanligtvis gemensamma bröstarvingar men kan även vara den avlidnes syskon eller föräldrar.

Arvslott

 Den del av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till enligt lag om det inte finns ett testamente som säger något annat. Storleken på arvslotten avgörs av hur många arvingar som kan göra anspråk på arvet. Om den avlidne lämnar efter sig ett barn har den rätt till hälften av arvslotten. Finns två barn delar de på denna halva, som kallas laglotten.


LÄS ÄVEN: Britt: ”Vi syskon har slutat prata med varandra på grund av arvet”


Laglott

Den del av kvarlåtenskapen som en bröstarvinge alltid har rätt till enligt lag och som inte kan testamenteras bort. Laglotten utgör hälften av arvslotten. 

Giftorättsgods

Alla tillgångar som gifta makar äger och som inte är enskild egendom är makarnas giftorättsgods.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det kan skrivas när som helst under ett äktenskap eller inför det.

Bodelning

Sker när ett äktenskap eller samboförhållande upphör genom skilsmässa, separation eller dödsfall. För gifta ska allt som inte är enskild egendom fördelas mellan de som varit gifta. För sambor kan bostaden och bohaget fördelas om någon av samborna begär det och om sambolagens regler om bodelning inte har avtalats bort genom ett samboavtal.

Samboavtal

Som sambor har man möjlighet att avtala bort sambolagens regler om bodelning. Bodelning mellan sambor gäller bara bostad och bohag som man har införskaffat tillsammans. 

Framtidsfullmakt

En fullmakt som du skriver nu, där du bestämmer vem eller vilka som ska ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter om du i framtiden inte skulle kunna sköta dem på grund av till exempel sjukdom. Man kan till exempel skriva en framtidsfullmakt till sin make eller maka eller annan person man litar på. 

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top