• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Mässlingen sprider sig över världen

  Folkhälsomyndigheten råder nu svenskar att se över sitt behov av vaccination, särskilt om man ska resa utomlands.

  Mässlingen sprider sig över världen
  Hélène Englund, epidemiolog och mässlingsexpert vid Folkhälsomyndigheten, om mässling och risker. Foto: Lena Katarina Johansson

  Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomarna. Det är en allvarlig sjukdom som kan leda till hjärnskador och till och med döden. Vaccin är det enda sättet att skydda sig.

  Världshälsoorganisationen WHO slår nu larm om att mässlingen sprider sig snabbt. 

  Bara under de två första månaderna i år har 34 000 människor smittats i Europa. Flest smittade finns i Ukraina, Rumänien och Albanien. Värst drabbat är Ukraina där 25 000 mässlingsfall påträffats. Majoriteten av de smittade hade bristfälligt eller inget vaccinationsskydd alls.

  Också i Latinamerika har sjukdomen fått nytt fäste. Orsaken till utbrotten är oftast bristande hälsovårdssystem.  

  – I Venezuela hade man eliminerat mässling, men nu när hälsovårdapparaten har kollapsat har man fått tillbaka sjukdomen. Det är ett stort steg bakåt. Samma sak i Ukraina. När man har samlat på sig så många i befolkningen som inte är vaccinerade – då kan utbrottet bli stort, säger Hélène Englund, epidemiolog och mässlingsexpert vid Folkhälsomyndigheten.

  Ökar även i västvärlden

  Mässling har även blivit vanligare i rika västländer där vaccinationsskyddet historiskt sett varit starkt. Amerikanska myndigheter har registrerat cirka 700 fall av mässlingen i år, vilket är den högsta siffran sedan sjukdomen förklarades utrotad i landet år 2000. Sjukdomen finns nu i 22 stater, men de flesta fallen är koncentrerade till ett utbrott i staten Washington och två i New York. Över hälften av fallen, cirka 400, gäller framför allt barn i några ortodoxa judiska församlingar i Brooklyn, New York, där vissa vägrar vaccinera sina barn.

  I och med det ökande resandet färdas sjukdomen snabbt över jorden. 

  Tack vare ett effektivt vaccin och allmänna vaccinationsprogram har mässlingen eliminerats i Sverige. Här ingår vaccination mot mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 1970-talet. 

  Personer födda innan vaccinationsprogrammen infördes har oftast haft mässling som barn och har därmed fått livslång immunitet. Enstaka fall inträffar dock varje år genom att personer smittas utomlands. 

  – I vissa fall sprids sjukdomen vidare inom Sverige, men tack vare en hög immunitet i befolkningen leder det sällan till några större utbrott.

  Risken att smittas i Sverige är alltså låg men högre utomlands. 

  – Därför kan det vara bra att se över behovet av kompletterande vaccination inför resor utomlands. Barn som ännu inte hunnit få sin första dos MPR-vaccin och som ska resa utomlands kan tidigarelägga den första dosen. 

  En dos vaccin ger ett 93–95-procentigt skydd och två doser 97–99 procents skydd. Om man är osäker på vilket vaccinationsskydd man har kan man få information på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

  Personer födda innan vaccinationsprogrammen infördes har oftast haft mässling som barn och har därmed fått livslång immunitet. Enstaka fall inträffar dock varje år genom att personer smittas utomlands. Foto: Getty Images

  97 procent är vaccinerade

  Idag ligger vaccinationsgraden i Sverige på 97 procent. 

  – Det är högt, men det är ändå ett antal tusen barn som inte vaccineras före två års ­ålder varje år. 

  Det kommer alltid att finnas människor som inte tror på, eller vill ta till sig, nya vetenskapliga rön, menar Hélène Englund. 

  – Men alla föräldrar som avstår från att vaccinera sitt barn gör ju det för att de tror att det är bäst för barnet. Det är viktigt att vi som myndighet erkänner den oro som finns och att vi är medvetna om att föräldrarna undviker vaccinet av omsorg om barnet. Många är rädda för biverkningar. Andra för att få i sig gelatin, som ju kommer från gris. I Sverige har vi dock tillgång till vaccin utan gelatin. Andra tror att MPR-vaccinerna innehåller aluminium och kvicksilver, vilket de inte gör. En viss oro kan också kopplas till att vaccinationer under influensaepidemin 2009 ledde till en ökning av sjukdomen narkolepsi bland barn i Sverige. Men att utifrån det dra slutsatsen att alla vaccin är farliga är fel. Mycket oro runt MPR-vaccinet bygger alltså på missförstånd. 

  Det talas ibland om att det är illojalt att skippa vaccinet och att det är var och ens skyldighet och samhällsansvar att vaccinera sina barn. 

  – Om man låter bli vaccin så bidrar man till att sjukdomen riskerar att spridas. Men då det är ändå så att ens eget barn måste smittas först för att det i sin tur ska kunna smitta andra. Så också av omsorg om sitt eget barn bör man vaccinera det. 

  Senaste utbrottet i Göteborg

  Det senaste stora utbrottet i Sverige skedde i januari i Göteborg då 28 personer smittades. 

  – En del av de smittade, främst vårdpersonal, var vaccinerade. Vaccinet ger som sagt inget hundraprocentigt skydd. Och vårdpersonalen som smittades arbetade mycket nära personer som dessutom var väldigt sjuka. Vaccinerade personer som smittas blir dock lindrigare sjuka och sprider ytterst sällan smittan vidare, säger Hélène Englund.

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!