Här vandrade Skånesaurus – för 200 miljoner år sedan

I ett gammalt dagbrott öster om Helsingborg har forskarna hittat fossil efter tre hittills okända dinosaurier – den ena är en tio meter lång köttätare.

Det är helt tyst i skogen som ramar in det vattenfyllda dagbrottet. Det enda som hörs är våra egna andetag.

Men var det inte en krusning på vattenytan i dagbrottet? Märktes det inte en vibration i marken?

– Visst är det häftigt att det just här har vandrat runt stora dinosaurier, säger vår guide Annika Andebark när vi stannar för att lyssna.

Hemmets Journal är på expedition till dagbrottet Norra Albert strax utanför det lilla skånska samhället Billesholm. Det är här man hittat fossil efter de skånska dinosaurierna som fått arbetsnamnen Skånesaurus 1, Skånesaurus 2 och Skånesaurus 3.

Vår guide i de skånska dinosauriemarkerna är den bästa tänkbara. Annika Andebark är nämligen sambo med lokalprofilen Sven Jönsson som genom sin cykelaffär äger marken som Norra
Albert ligger på.

– Forskarna bodde under en längre tid hemma hos oss, så vi fick följa deras arbete och vilka fynd de gjorde i realtid, berättar hon.

Paleontologen Grzegorz Niedzwiedzki borstar försiktigt bort grus från ett dinosauriespår i Norra Albert. Foto: Niklas Gustavsson/Bilder i Syd

Tre dinosaurier har hittats i Billesholm

Utgrävningarna i det gamla gruvschaktet pågick i sju år under stort hemlighetsmakeri. De avslutades 2022 och samma höst presenterade paleontologerna Grzegorz Niedzwiedzki och Martin Qvarnström på Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet sina fynd.

Sammanlagt har de hittat fyra ton material med ben och andra fossil i Norra Albert, bland annat välbevarade skelettdelar av tre dinosaurier – två växtätare och en köttätare. De hade dessutom hittat fotspår efter ytterligare en jättedinosaurie – en köttätare som kan ha varit besläktad med den ikoniska tyrannosaurus rex.

Dinosauriefynden sätter Billesholm på världskartan. De första informationstavlorna om Skånesaurus har redan satts upp.

– Det häftiga är att paleontologerna tror att de hittat den felande länken mellan tidsperioderna Trias och Jura. Tidigare har man inte trott att det fanns så stora dinosaurier vid den tiden, säger Annika Andebark och pekar mot det område av dagbrottet där fynden av fossilen gjordes.

Tanken på att det traskat runt tio meter långa köttätande bestar här, vid det numera vattenfyllda dagbrottet, gör att det känns lite kusligt.

Men om vi förväntat oss att få en skymt av reptilerna mellan de skånska bokarna och de andra lövträden är vi för sent ute – närmare 200 miljoner år för sent. Det var nämligen då som de tre varianterna av Skånesaurius levde här.

Tandraden från en dinosaurie syns tydligt i fossilet från Norra Albert. Foto: Niklas Gustavsson/Bilder i Syd

Skelettdelar och fotavtryck från dinosaurier

På den tiden lär det ha varit ett myllrande djurliv på platsen om man ska döma av alla de fotavtryck som forskarna har hittat i den sedimentära bergarten.

– Det har enligt vad de berättade för mig varit en flodbädd här för 200 miljoner år sedan, säger Annika Andebark.

Det nästan kompletta skelettet från den sex meter långa dinosaurien som Grzegorz Niedzweidski och Martin Qvarnström hittade påminner om dilophosaurus, en rovdinosaurie som i något förvanskad form blev känd för allmänheten genom filmen Jurassic park.

– Vi kallar den Elvis eftersom den har en benkam på huvudet, ungefär som en tuppkam, som påminner om Elvis Presleys frisyr, berättar Annika Andebark.

Tandfossil. (Foto: Grzegorz Niedzwiedzki)

Förutom välbevarade skelettdelar har forskarna även hittat flera tretåiga fotavtryck i sedimentet.

Den uppskattningsvis 300 kilo tunga tidigare okända kusinen till dilophosaurus tros ha lämnat de 60 centimeter stora avtrycken. Hur mycket rovdinosaurien, som lämnat de 80 centimeter stora avtrycken, väger kan man bara föreställa sig.

Paleontologerna har dessutom hittat fotavtryck som skulle kunna komma från plateosaurus, en växtätare som man tidigare hittat fossil av i Tyskland, Schweiz och Frankrike. De minsta fotavtrycken de hittat tros komma från coelophysis.

Fotavtryck. Foto: Grzegorz Niedzwiedzki

Utgrävningar i Billesholm

Annika Andebark och hennes sambo hade ingen aning om att marken de köpte 2018 var intressant för dinosaurieforskare.

– Vi köpte den för att klimatkompensera för cykelaffärens verksamhet. För mig är det viktigt att vi lever på ett för klimatet hållbart sätt.

Men en höstdag 2018 knackade det på deras dörr.

– Det var forskarna som kom för att fråga om de fick fortsätta med utgrävningarna, berättar hon.

Lertäkten Norra Albert i Billesholm där fyndigheterna gjordes. Foto: Grzegorz Niedzwiedzki

När marken köptes visste hon inte heller att Billesholm ligger i den del av Sverige där marken består av sedimentära bergarter och inte urberg, vilket gör det möjligt att hitta fossil efter växter och djur.

Det är också därför det är i den här delen av Skåne, runt Billesholm och Bjuv, som det fram till 1960-talet fanns flera kolgruvor. Redan de gamla gruvarbetarna från mitten av förra seklet kunde berätta om märkliga spår efter ”jättehönor” i gruvschaktens tak – spår som utgjorde undersidan av dinosauriernas fotavtryck.

När Annika och Sven köpte marken var dagbrottet ännu inte vattenfyllt. Den tidigare markägaren pumpade bort grundvattnet, vilket gjorde utgrävningarna möjliga.

Arbetet med att borsta fram fossilen är tålamodsprövande. Här har man hittat en benbit. Foto: Grzegorz Niedzwiedzki

Skyddade Norra Albert från fossiljägare

Forskarnas ankomst gjorde att Annika själv, bildligt talat, blev dinosauriebiten. När paleontologerna vid Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala släppte nyheten om fynden i Norra Albert kunde hon själv börja arbeta för att göra området till ett besöksmål.

– Vi var tvungna att hålla det hemligt för att skydda Norra Albert från fossiljägare, berättar hon.

En av hennes åtgärder för att skydda det sammanlagt 40 hektar stora området var att upplåta marken till mountainbikeldsjälen Mats Karlsson som anlade en bana på området.

Han bildade sedan den lokala mountainbikeklubben och cyklisternas närvaro gjorde att fossiljägarna höll sig borta.

Annika Andebark vid det numera vattenfyllda dagbrottet utanför Billesholm där dinosauriefyndigheterna gjordes.

– Fast en dag stötte jag på en grupp danskar som kom från schaktet med plastpåsar fyllda med sten. När jag frågade vad de sysslade med bar de tillbaka stenarna och lade dem där de tagit dem, berättar han.

Annika Andebark har idag startat en stiftelse som arbetar med att utveckla området. Vid en utsiktsplats har det satts upp stora informationstavlor om växt- och djurlivet på platsen för 200 miljoner år sedan.

Fynden av fossilen lär placera Billesholm på världskartan till glädje för de knappt 3000 invånarna som bor i det lilla samhället i Bjuvs kommun.

Skånesaurus är som sagt bara ett arbetsnamn. De nyupptäckta dinosaurierna kommer att få namn efter den region de hittats i. Men att de ska få heta billesholmisarurus är kanske att hoppas på för mycket. Det lär mer bli i stil med scaniasaurus (Scania = Skåne på latin).

Scroll to Top