Säkra upp framtiden med en fullmakt – så här funkar det

Vem ska fatta beslut om mammas ekonomi om hon blir dement? Eller min äkta hälft? Eller jag själv? Många känner igen oron, men det finns en lösning: framtidsfullmakt.

Det är inte så ofta vi funderar på framtiden när livet rullar på. Det är först när livssituationen förändras som vi inser vad vi borde ha gjort.

Men Karin och Peter, båda 60 plus, har varit förutseende. De har varit gifta i många år, har barn och barnbarn, villa, bil och husvagn. Båda lever ett aktivt liv med resor och golf även om de, som så många and­ra, drabbats av både sjukdomar och krämpor.

Karin och Peter är ett typiskt par som valt att skriva framtidsfullmakt, berättar Icakurirens jurist Susanne Forsman

– Det är ett klokt beslut. Jag tycker att alla ska skriva en framtidsfullmakt oavsett ålder. Det viktiga är att skriva fullmakten medan man fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk.

Lagen om framtida fullmakter, som trädde i kraft 2017, är fortfarande ganska okänd. Många tror också framtidsfullmakter endast är till för betydligt äldre personer som riskerar att drabbas av demens.

– Men vem som helst kan drabbas av stroke, psykisk sjukdom, eller hamna på sjukhus i flera månader efter en trafik­olycka. Det finns många oförutsatta  händelser och sjukdomar som gör att man inte längre kan fatta egna beslut, säger Susanne Forsman. 

Avhjälper problem

Ett vanligt problem är när en i paret blir dement och hamnar på ett boende. Makan/maken eller sambon kan då inte sälja den gemensamma bostaden. 

Ett annat dilemma är när ett vuxet barn behöver hjälpa en dement förälder att ta ut pengar från konton för att betala den äldres räkningar. 

Kan det vara känsligt att be sin gamla mamma eller pappa om en framtidsfullmakt?

– Nej, jag tror inte att det är en sådan känslig fråga för den som är äldre. Många äldre har redan tänkt på sådana saker fast barnen inte tror det. Många äldre har också skrivit testamente. Då finns andra saker som betydligt känsligare, som att säga till en förälder att nu det är dags för dig att sluta köra bil, säger Susanne Forsman. 

Hur ska man tänka som förälder om man har flera barn men endast vill ge fullmakten till ett av dem? 

– Visst kan det vara kontroversiellt men som förälder har du rätt att göra precis som du vill. Man ska dessutom komma ihåg att det inte handlar om något slags förskott på arv, mamma eller pappa lever ju fortfarande.

En lösning, enligt Susanne Forsman, kan vara att utse ett barn till fullmaktstagare och ett annat till granskare. 

– Även om det skulle uppstå känsliga situationer är det trots allt viktigare att det finns en framtidsfullmakt över­huvudtaget än ingen alls.

Vad ska jag tänka på innan jag skriver under en fullmakt?

– Att rådfråga en familjerättsjurist. Det är viktigt att man har fått rätt rådgivning innan man skriver under och att fullmakten undertecknas och bevittnas på rätt sätt för att bli giltig. 

Vad är en framtidsfullmakt och när börjar den gälla? Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Vad är en framtidsfullmakt?

Precis vad som namnet säger: en fullmakt som ska börja gälla i framtiden.

Vem bör skriva en sådan?

Du som vill överlåta ansvaret för din ekonomi och andra viktiga angelägenheter i den händelse att du inte klarar det själv.

När börjar den gälla?

När fullmaktshavaren, den som alltså fått fullmakt, bestämmer att fullmaktsgivaren inte längre kan fatta beslut om sin ekonomi på grund av demens, varaktig sjukdom, psykisk störning eller annat försvagat hälsotillstånd. Du kan också låta tingsrätten avgöra när fullmakten ska börja gälla, det ska i så fall stå i fullmakten. Rätten avgör då hälsotillstånd med stöd av ­läkarintyg.

Hur skriver man en framtids-fullmakt?

Det finns färdiga mallar på nätet, bland annat på www.swedishbankers.se (Bankföreningen), som man kan använda men Icakurirens jurist rekommenderar att man rådfrågar en familjerättsjurist innan man skriver under en framtidsfullmakt.

Vad ska framtidsfullmakten omfatta?

Den ska vara generell och omfatta alla ekonomiska och personliga angelägenheter som till exempel att bank­ärenden (betala räkningar, avsluta autogiron med mera), teckna och avsluta abonnemang och sälja fastigheter.

Vad kan en fullmakt inte omfatta?

Personliga frågor som om du ska gifta dig, skilja dig eller frågor som rör testamente. Den får inte heller innehålla frågor som rör sjukvård.

Vad är det för skillnad på

 … en fullmaktshavare?

Framtidsfullmakt är en privat angelägenhet där du som fullmaktsgivare utser någon som i framtiden ska ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren står inte under myndighetstillsyn men fullmaktsgivaren kan utse en så kallad granskare som fullmaktsgivaren ska redovisa sitt uppdrag till.

En fullmaktstagare får ingen ersättning såvida det inte framgår av framtidsfullmakten att ersättning ska utgå för uppdraget.

… och en god man? 

En god man förordnas av överförmyndaren eller domstolen efter ansökan av huvudmannen själv eller någon anhörig. Förordnandet börjar då gälla omedelbart och gode mannen står under tillsyn av överförmyndaren. En god man har rätt till ersättning.

Hur gör jag om jag vill ändra något i fullmakten?

Då måste en ny fullmakt upprättas och bevittnas. Det finns ett undantag och det är om fullmaktsgivaren vill inskränka fullmaktshavarens uppdrag, då kan det göras utan ny bevittning. 

Är en fullmakt oåterkallelig?

Nej, som fullmakts­givare kan du alltid återkalla framtidsfullmakten så länge du är vid dina sinnens fulla bruk. Men har du blivit ­dement är det för sent. 

Kan jag ge framtidsfullmakt till flera personer?

Ja, och då ska det framgå om fullmakten gäller för en enskild person för sig eller om alla fullmaktstagare måste vara närvarande när den ska användas. Kan dock bli omständligt, till exempel om flera personer måste gå till banken samtidigt.

Du kan också dela upp olika ärenden till olika fullmaktshavare.  

När bör framtidsfullmaktens skrivas?

Den måste skrivas medan du fortfarande är vid god psykisk hälsa. I lagen står det att du ska ha förmåga att ta hand om dina angelägenheter vid tidpunkten för upprättandet. Det är de två vittnena som ska intyga att fullmaktsgivaren är vid sunt och fullt förstånd samt att personen skriver under framtidsfullmakten frivilligt.

Måste en fullmakt bevittnas?

Ja, av två personer över 15 år som inte är släkt med fullmaktsgivaren eller fullmaktstagaren. Datum är viktigt liksom att vittnena uppger sin adresser. Vittnena måste veta att de bevittnar en framtidsfullmakt men behöver inte känna till innehållet. Det är samma regler som när man bevittnar ett testamente.

Vad händer om jag som fullmaktsgivare dör?

Då fortsätter fullmakten att gälla. Den gäller tills någon dödsbodelägare återkallar den.

Annons
Scroll to Top