Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds

De är både trendiga och praktiska men kan innehålla gifter. Icakuriren har testat tolv mobilskal - två av dem är så giftiga att de förbjuds. Vi blev också inbjudna till Nyhetsmorgon i TV4 för att prata om avslöjandet. Klippet ser du här nere.

Så testade vi

Testet är gjort enligt standardiserade metoder av det ackrediterade företaget ALS Scandinavia som låtit mala ner bitar av mobilskalen för att analysera innehållet i plastmaterialet. I uppdraget ingick främst att leta efter kortkedjiga klorparaffiner SCCP och ftalaterna DEHP, DIBP och DBP som alla finns med på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Mobilskalen är inköpta i Stockholmsområdet och på nätet i december 2015 och januari 2016 och priset är det vi betalade i butik/på nätet.

Kort om klorparaffiner

Är En färglös eller gulaktig olja.
Användningsområde Som mjukgörare och flamskyddsmedel och bindemedel i plast (främst PVC) och gummi och som kyl- och smörjmedel i industrin.
Risker Lagras i kroppen och kan ha en effekt på fortplantningen. Kan vara cancerframkallande. Mycket giftiga för vattenlevande organismer.
Restriktioner Kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) är förbjudna i varor.

Kort om ftalater
Är Ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen.
Användningsområde Som mjukgörare i plast, främst i golvbeläggningar men även i bland
annat limmer, färger, tapeter, sandaler, pennskrin och pvc-tryck på tröjor.
Risker Ftalater kan läcka och tas upp av
kroppen. Har påträffats i människors blod, bröstmjölk och urin. Kan påverka testiklar
och fortplantningsorgan.
Restriktioner En del ftalater är förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar, andra endast
i leksaker och barnavårdsartiklar som kan
stoppas i munnen.

Gå direkt till testet här>>

Förutom att skydda mobilen har mobilskal också hög modefaktor, framförallt hos unga. Vad få tänker på är att skalen kan innehålla farliga kemikalier som till och med är förbjudna på grund av höga gifthalter.

Icakuriren har låtit företaget ALS Scandinavia göra en kemisk analys av tolv mobilskal för att kontrollera om de innehåller kortkedjiga klorparaffiner samt ftalater – ämnen som kan förekomma i plast, konstläder och även äkta läder.

Olagliga halter

Två av mobilskalen, de från företagen Glitter och Mobello, innehåller olagligt höga halter av så kallade kortkedjiga klorparaffiner (SCCP). 

SCCP tillsätts för att göra plasten mjuk. Nedbrytningstiden i naturen är extremt lång. Det är ett av de ämnen som har hittats i isbjörnar i Arktis, långt ifrån själva källan. 

SCCP är cancerframkallande och reproduktionsstörande och förbjudet enligt POPs-förordningen, en särskild förordning inom EU som ska skydda människors miljö och hälsa.

Mängden klorparaffiner mäts i viktprocent och gränsvärdet ligger på 0,15 procent. Att sälja produkter ovanför gränsvärdet är olagligt. Ett mobilskal från företaget Glitter innehåller 0,44 procent kortkedjiga klorparaffiner vilket alltså är tre gånger över den tillåtna gränsen. 

Det andra företaget som säljer mobilskal med olagligt hög halt av kortkedjiga klorparaffiner är Mobello. Deras mobilskal innehåller 0,21 procent.  

– Vi kommer omgående kontakta Glitter och Mobello. Om de inte slutar sälja produkterna kommer vi att förbjuda dem att göra det. Vi kommer med största sannolikhet också att göra en anmälan till miljöåklagare, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen. 

Läs mer: Kokosolja – uselt för hälsan

Särskilt farliga

I Icakurirens test ingår också analys av ftalater som är ett samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som också tillsätts som mjukgörare i plast. Vi har framförallt låtit undersöka ftalaterna DEHP, DIBP och DBP.  Dessa ftalater påverkar den manliga fortplantningsförmågan och är med på EU:s kandidatförteckning som är en lista över särskilt farliga ämnen. 

Ftalater är förbjudet i leksaker men inte i andra produkter som till exempel mobilskal. Vid en halt på 0,1 procent eller högre inträder den så kallade informationsplikten. Den innebär att ett företag måste kunna lämna besked till en kund som frågar om innehållet i en produkt finns med på kandidatlistan. 

Kjell & Company, Glitter och Mobello säljer alla mobilskal som innehåller halter av ämnen som överstiger informationsplikten. 

Ta sitt miljöansvar

När Icakuriren som privatperson frågar Kjell & Company via företagets webbsida, om det aktuella mobilskalet innehåller några ämnen från kandidatförteckningen, får vi följande mejl från kundtjänsten: 

“Svaret jag fick av vår produktionsavdelning är att de kontrollerar samtliga skal och att ingen av dessa innehåller några ämnen från kandidatförteckningen.”

Cecila Hedfors, sakkunnig miljögifter på Naturskyddsföreningen, anser att företag som säljer olagliga produkter och som inte följer informationsplikten, är ansvarslösa.

– Detta visar att informationsflödet mellan underleverantörer och inköpare inte fungerar som det ska, vilket är allvarligt och genast måste åtgärdas. Om företaget som säljer varan inte vet vad den innehåller för farliga ämnen, så kan de heller inte ta ställning till om de ska sälja dessa produkter eller inte, menar Cecilia Hedfors.

– Företagen måste ha en miljöansvarig som ser till att alla papper är korrekta, det här ska inte få förekomma, säger Cecilia Hedfors och understryker allvaret med ftalater. 

– De frigörs väldigt lätt från plasten och finns därmed i luften. Ungdomar har också sina mobiler nära sig hela tiden. Den ligger till och med på sängbordet under natten. 

Se hela testet på nästa sida>>

Test av mobilskal 

Icakuriren testar tolv olika mobilskal. Vi hittar olagliga halter gift i några av dem.  

Läs mer: Nu backar företagen om sina giftiga mobilskal

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Glitter

Namn: Glitter

Pris: 129 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Olaglig halt av SCCP 

Ftalat DEHP: Över gränsen för informationsplikt ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Låg halt av ftalat DIBP

Ftalat DBP: På gränsen för informationsplikt ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Glitter

Namn: Glitter

Pris: 129 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Låg halt av SCCP 

Ftalat DEHP: Låg halt av ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Inga spår av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Inga spår av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Linocell/Kjell & Company

Namn: Linocell/Kjell & Company

Pris: 150 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Inga spår av SCCP

Ftalat DEHP: Inga spår av ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Inga spår av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Inga spår av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
iZound Pride wallet/Teknikmagasinet

Namn: iZound Pride wallet/Teknikmagasinet   

Pris: 170 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Inga spår av SCCP

Ftalat DEHP: Inga spår av ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Låg halt av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Låg halt av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Glitter Wallet/Teknikmagasinet

Namn: Glitter Wallet/Teknikmagasinet 

 Pris: 170 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Inga spår av SCCP

Ftalat DEHP: Låg halt av ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Inga spår av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Inga spår av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Mobello

Namn: Mobello

Pris: 179 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Olaglig halt av SCCP

Ftalat DEHP: Över gränsen för informationsplikt ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Låg halt av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Över gränsen för informationsplikt ftalat DBP

 

 

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Fashion Case series/Ifon

Namn: Fashion Case series/Ifon

Pris: 199 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Låg halt av SCCP

Ftalat DEHP: Inga spår av ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Inga spår av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Låg halt av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Linocell Braid wallet/Kjell & Company

Namn: Linocell Braid wallet/Kjell & Company

Pris: 200 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Inga spår av SCCP

Ftalat DEHP: Över gränsen för informationsplikt ftalat DEHP 

Ftalat DIBP: Låg halt av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Låg halt av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Linocell Braid wallet/Kjell & Company

Namn: Linocell Braid wallet/Kjell & Company

Pris: 200 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Inga spår av SCCP

Ftalat DEHP: Låg halt av ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Låg halt av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Låg halt av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Fashion/Fyndiq.se

Namn: Fashion/Fyndiq.se

Pris: 269 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Inga spår av SCCP

Ftalat DEHP: Låg halt av ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Inga spår av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Inga spår av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Glitter

Namn: Glitter

Pris: 129 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Inga spår av SCCP

Ftalat DEHP: Låg halt av ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Låg halt av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Inga spår av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Glitter

Namn: Glitter

Pris: 199 kr

Kortkedjiga klor-paraffiner SCCP: Inga spår av SCCP

Ftalat DEHP: Låg halt av ftalat DEHP

Ftalat DIBP: Inga spår av ftalat DIBP

Ftalat DBP: Inga spår av ftalat DBP

 

 

Test: Två mobilskal så giftiga att de förbjuds
Åke Bergman, professor och Carl-Gustaf Bornehag, professor

Farligast för foster och barn

Icakurirens avslöjande om gifter i mobilskal upprör forskarna.

– Upptäckten av kortkedjiga klorparaffiner visar åter-igen det stora problemet med att det inte finns en kemikaliedeklaration för vad som finns i varor och material, förklarar 

Åke Bergman som är chef för Swetox, ett akademiskt centrum för kemikalier, hälsa och miljö. 

Enligt honom är upptaget av kortkedjiga klorparaffiner (SCCP) genom hud mycket begränsat.

– Det är betydligt värre om små barn får tag i sina föräldrars mobilskal och sätter dem i munnen. Det gäller både klorparaffiner och ftalater. Vi har data på att de kan vara cancerframkallande och reproduktionsstörande. 

Carl-Gustaf Bornehag är professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet. Han menar att det är högst olämpligt för gravida kvinnor och unga flickor, som är prefertila, att använda mobilskal som innehåller ftalaten DEHP. 

– Att tillverka, import-era och sälja produkter med ftalaten DEHP är riktigt dåligt, säger Carl-Gustaf Bornehag som också understryker riskerna för små barn.  

– Det är en produkt som småungar lätt kommer åt och därför kan äta på. Ftalaten DEHP är förbjuden i produkter som är avsedda för barn men vilket barn bryr sig om  vad en produkt är avsedd för? Eller att den är förbjuden? Att hävda att det är en vuxenprodukt går inte.

Allvarliga hälsoeffekter

Enligt Carl-Gustaf Bornehag är inte ftalater, som DEHP, giftiga på ett traditionellt sätt.

– Det handlar mer om omprogrammering av viktiga biologiska system som kan ge problem med hjärna, lungor
eller könssystem senare i livet, eller i nästa generation. 

Carl-Gustaf Bornehag menar att bevisen för allvarliga hälsoeffekter är mycket tydliga. 

– Ftalater, som läcker från mjukgjord plast, kan kopplas till neurologiska funktionshinder gällande intellektuella funktioner och beteenden,  reproduktionsstörningar och även astma och luftvägs-
besvär, säger Carl-Gustaf Bornehag. 

Han anser att det är anmärkningsvärt, på gränsen till arrogans, att importera och sälja produkter som innehåller DEHP. 

– Företagen som säljer dessa produkter har ett mycket stort ansvar. De har dessutom upplysningsplikt gentemot kunden. 

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top