• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Mitt i sorgen – guide till allt som ska ordnas

  En nära släkting går bort. Förutom den tunga sorgen är det mycket praktiskt som ska tas om hand. Här är den viktigaste kom-ihåg-listan.

  Mitt i sorgen – guide till allt som ska ordnas
  Foto: Istock.

  En del orkar ingenting när någon nära har gått bort. Sorgen överskuggar allt, praktiska göromål blir liggande. And­ra sätter igång direkt med att bocka av det som behöver göras. Vi reagerar olika i sorg. Vissa vill vara i fred så långt det går från de praktiska bestyren – som att se över försäkringar och säga upp abonnemang. För andra är det viktigt att få sköta sådana saker.
  – Att göra konkreta avslut – som att släcka en hemsida, eller klippa betalkort – kan vara en viktig del i sorgearbetet, säger Peter Göransson som arbetat på begravningsbyrån Fonus i över 30 år, idag som informationschef.
  – Men vad som känns riktigt att göra skiljer sig mellan oss. En person vill dekorera kistan. En annan vill ta ansvar för dödsboets ekonomi. Ett viktigt råd är att inte stressa.
  Ändå är en del saker viktigare än andra att ta tag i, medan annat lika bra kan vänta. Läs vår guide till första tiden efter dödsfallet.

  Avsluta det viktigaste

  • Vilka abonnemang och avtal ska sägas upp? Dessa avslutas inte automatiskt, utan måste sägas upp. Börja med dem som medför de största kostnaderna.
  • För att få agera i den avlidnes namn behöver man ett dödsfallsintyg med släktutredning. Det får man genom att ringa Skatteverket 0771-567 567. Dokumentet intygar att personen är död och vilka som är efterlevande. Det kan även krävas en fullmakt, om ni till exempel är flera syskon som förlorat en förälder måste dina syskon skriva en fullmakt åt dig. Det här kan begravningsbyrån hjälpa till med. Dödsfallsintyg behövs inte när bouppteckningen är färdig – den fungerar som legitimation.

  Checklista, detta kan behöva sägas upp:

  • Hyreslägenhet (inom en månad efter dödsfallet gäller en månads uppsägningstid).
  • El/gas, vatten och avlopp, garage, parkeringsplats, sopor.
  • Telefon/mobiltelefon, tv-licens, kabel-tv, bredband, kanaler/kanalpaket.
  • Avbetalningsavtal, leasing- och hyresavtal.
  • Löpande kostnader som tidningsprenumerationer och städfirma.
  • Meddela kortutställare och klipp kredit- och betalkort. Avsluta kundkort (som Ica, Coop). Säg upp bensinkort, rabattkort.
  • Makulera körkort, pass, id-kort.

  Dödsfallet

  • När någon dör ska läkare tillkallas. Avlider personen hemma och du är osäker på vem du ska kontakta, ring 1177 Vårdguiden.
  • Läkaren skriver två intyg. Ett dödsbevis som via Skatte­verket skickas till myndigheter inom stat, kommun, landsting. Och ett dödsorsaksintyg som skickas till Socialstyrelsen. De anhöriga behöver alltså inte kontakta någon myndighet.
  • Sjukvården ansvarar för att kroppen förs till ett bårhus. Sen är det de anhörigas ansvar att den förs i kista till ett bisättningsrum vid kyrka/kapell – men så gott som alltid låter man begravningsbyrån sköta detta.

  Att tänka på: Har ni hämtat den avlidnes saker på sjukhuset? Ska den avlidnes bil flyttas? Bodde personen ensam, och har hus med kylskåp, soppåsar som behöver hanteras?

  Begravningen

  • Ska ske inom en månad efter dödsfallet, enligt begravningslagen. Därför är det bra att under den första veckan kontakta en begravningsbyrå. Begravningen sker vanligen två-tre veckor efter första mötet på begravningsbyrån.
  • Släkt, vänner och bekanta ska informeras. Många skriver en dödsannons, som publiceras i en tidning eller på nätet. Kanske ska ni gå igenom den avlidnes e-postkontakter/telefonlista.

  Bouppteckning och arvsskifte

  • Bouppteckning – samman-ställning över den dödes tillgångar och skulder – ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Två av tre dödsbon låter en jurist sköta den. Gör man den på egen hand ska två oberoende personer (förrättningsmän) intyga att den gått rätt till.
  • Sedan görs ett arvsskifte – fördelningen av den avlidnes tillgångar. Därmed upphör dödsboet. Bouppteckningar kan vara ganska omfattande medan arvsskiften brukar gå snabbare. Även här väljer många att anlita en jurist. Alla delägare i dödsboet ska underteckna arvsskiftet.

  Nätet och sociala medier

  Den avlidnes texter, foton, ljudfiler och filmer på nätet tillhör dödsboet. För att avsluta konton får en anhörig kontakta de olika företagen – det går vanligen bra via hemsidorna. Var redo att bifoga dödsfallsintyg. Vissa godtar dödsannons/runa. Du behöver oftast även ett dokument som intygar släktskapet.

  • Facebook: Man kan omvandla en avlidens profilsida till minnessida. Man kan också avsluta kontot, då all information raderas.
  • Instagram: Ägs av Facebook och samma regler gäller. Även här kan man göra om kontot till minnessida.
  • Twitter: Kontot avslutas om det är inaktivt en längre tid. En anhörig kan begära att det tas bort.
  • Google: En anhörig kan begära att kontot stängs. I vissa fall kan man få tillgång till data från kontot, vilket man ansöker om.
  • Hemsida/blogg: Kan behållas – kom då ihåg att betala avgift till webbhotell/domänhanterare! – eller flyttas till ny domän, eller laddas ner och lagras i egen dator. Att släcka ner bloggen/hemsidan kräver oftast dödsfallsintyg.

  Försäkringar

  Hade personen en försäkring, som livförsäkring, olycksfallsförsäkring eller en avtals-försäkring hos arbetsgivare? Utbetalningarna fungerar inte med automatik, och det kan handla om stora belopp. Det är därför viktigt att ta kontakt med den avlidnes försäkringsbolag, bank, arbetsgivare/fack. Begravningsbyrån kan göra en försäkringsutredning om man inte vill sköta detta själv. Vissa försäkringar ska sägas upp – ibland faller en summa ut då – andra kanske ska överföras på en anhörig.

  Bankärenden

  Hur betalas nu räkningarna? Ta kontakt med den avlidnes bank. Banken får reda på att personen avlidit via offentliga register, och vissa tjänster avslutas automatiskt – som internetbank och e-legitimation. Men vilka tjänster som spärras varierar mellan bankerna.
  För att visa på banken vem/vilka som har rätt att företräda dödsboet behövs ett dödsfallsintyg med släktutredning (se under Avsluta det viktigaste).
  Att göra:

  • Avsluta autogiron och stående överföringar.
  • Betala räkningar. Från den avlidnes konto kan dödsboet betala räkningar som är ställda till den avlidne/dödsboet – som hyra, el och begravningskostnader. I övrigt gäller att konton och andra tillgångar inte ska röras förrän bouppteckningen är registrerad.
  • Kontrollera borgens­åtaganden. Finns bankfack? Reverser?

  Bra att veta Dödsboet är ansvarigt för lån som den avlidne hade. Räntor och amorteringar ska betalas av dödsboet så länge det finns kvar.

  Medlemsskap

  Att säga upp medlemsskap i föreningar kan fylla flera uppgifter, dels kan medlemmar vilja vara med på begravningen, dels kan det finnas ett medlemskonto eller en insats som ska återbetalas till dödsboet.
  Det kan också finnas en medlemsförsäkring som faller ut, till exempel en försäkring man tecknat via en idrottsförening, pensionärsförening eller ett religiöst samfund.

  Post

  Man kan ordna eftersändning via adressandring.se. För att kvittera ut den avlidnes post behöver man ett vårdnads­intyg (visar att du är vårdare av dödsboet) som man får av begravningsbyrån.

   

  Läs också:

  Så funkar borgerlig begravning >>

  Så skriver man testamente >>

   

  Fotnot: Dödsfallsintyget (som man får av Skatteverket eller begravningsbyrån) kallas ibland för dödsattest
  eller dödsbevis.
  Källor: Fonus, Skatteverket, Konsument-ernas försäkringsbyrå, Juristjouren, Försäkringskassan, Svenska Kyrkan.

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!