• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Du kan ha rätt till bostadstillägg utan att veta om det

  Det viktigaste stödet för pensionärer är bostadstillägget, men missuppfattningar gör att många inte ens söker stödet. Vår ekonomiexpert Annika Creutzer reder ut vad som gäller.

  Du kan ha rätt till bostadstillägg utan att veta om det
  Sedan den 1 september är bostadstillägget för pensionärer förbättrat. Det är möjligt att få upp till 5 090 kronor i månaden i bidrag. Foto: Riksbanken

  Idag får drygt 220 000 kvinnor och 65 000 män stödet men troligen är det många fler som har rätt till det. För det finns en rad missuppfattningar som gör att många inte bryr sig om att söka.
  Den 1 september förbättrades bostadstillägget för pensionärer och nu är det möjligt att få upp till 5 090 kronor i bidrag i månaden till bostadskostnaden. Det är ett betydelsefullt tillskott för alla som är över 65 år och har en låg pension.
  Riksrevisionen uppskattade 2013 att, utöver de 285 000 som får bidraget, borde ytterligare 140 000 personer ha rätt till bostadstillägg. Därefter har Pensionsmyndigheten gjort stickprov och kommit fram till att fullt så många är det inte, eftersom en del har förmög-enheter som sätter stopp för
  bidraget. Men troligen handlar det ändå om tiotusentals som av olika anledningar inte sökt de bidrag som de har rätt till och som för många är det viktigaste tillskottet till en låg pension.
  Det finns en rad missförstånd kring bostadstillägget om vilka krav som måste vara uppfyllda.

  Gäller även bostadsrätt

  Ett av de vanligaste är att det bara gäller för dem som bor i hyresrätter. Men du som bor i egen villa eller bostadsrätt kan också ha rätt till stödet. Den ägda bostadens värde räknas inte in i tillgångarna när bidraget räknas ut. Bor du i villa får du ta upp räntekostnader, fastighetsavgift, tomträttsavgift och liknande kostnader. Bor du i bostadsrätt är det månadsavgiften till föreningen och räntekostnader.
  Bor du på äldreboende eller stödboende har du också rätt till bostadstillägg.
  Ett annat missförstånd är att det inte går att ha ett sparkapital på banken. Men du kan ha upp till 100 000 kronor på sparkontot utan att det påverkar bidraget. Har du mer räknas det ut en fiktiv förtjänst på dessa pengar och den förtjänsten ska räknas som en kapitalinkomst.
  Pensionen och andra inkomster har störst betydelse. En förenklad uppskattning visar att du bör ha rätt till bostadstillägg om du som är ensamstående har en lägre månadsinkomst än ungefär 13 000 kronor i månaden efter avdrag. Är du gift eller sambo är gränsen 9 000 kronor efter skatteavdrag.
  Numera kan du också ha lite arbetsinkomster utan att det påverkar bidraget. Upp till 24 000 kronor per år i
  arbetsinkomster (före skatt) ska inte räknas med som inkomst. Arbetsinkomster däröver ska bara räknas till hälft-en. Det kan alltså vara möjligt att ha mindre sysslor utan att det påverkar bidraget, eller kräver en ny ansökan och ny beräkning av bidraget.
  Även en del pensioner ska räknas ner. Det gäller tjänste-pension, privat pension och livränta som ska räknas till 80 procent, eller fyra femtedelar. Men ålderspension och änkepensions samt kapitalinkomst-er räknas till 100 procent.  Du behöver dock inte hålla reda på alla dessa uträkningar och hur det påverkar bidraget, det kan du få hjälp med av Pensionsmyndigheten, se ruta.

  Det finns skydd

  Många är nog rädda för att söka ett bidrag som är preliminärt. Skulle inkomsten visa sig vara större än vad som angetts från början, kan man bli skyldig att betala tillbaka pengar. Men det finns några skydd. Ett är att bidraget räknas om utifrån den årliga förändringen av den allmänna pensionen, som du får från Pensionsmyndigheten, och de vanligaste tjänstepensionerna som du får från pensionsbolagen. Du behöver alltså inte skicka in en ny ansökan varje år. Men har du andra pensioner, arbetsinkomster eller andra ersättningar som förändras bör du skicka in en ny ansökan. Annars riskerar du att bli återbetalningsskyldig om du får ut för mycket, eller riskerar du att få ett för litet bidrag om dina inkomster har sjunkit.
  Taket för hur hög bostadskostnad som ger bostadstillägg är 5 000 kronor i månaden. Även om kostnaden är högre så går det inte att få mer. Detta är ett problem för många äldre som bor i nybyggda bostäder där hyrorna vanligen är betydligt högre än i äldre hus.
  Hyrorna i nybyggda hus har höjts med ungefär 50 procent på tio år. Idag kostar en nybyggd tvåa i genomsnitt i Sverige drygt 8 000 kronor i månaden. Ser vi till storstäderna är det inte ovanligt att hyran är över 10 000 kronor. Äldre tvåor har däremot i genomsnitt en hyra som är kring 5 000 kronor, alltså i nivå med bostadsbidraget.

   

  Av Annika Creutzer

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!