Är mitt golv en hälsorisk?

Kan plastgolv vara farliga? Frågan kommer från läsare efter Icakurirens uppmärksammade test av plastmattor. Nej, säger golvtillverkarna. Ja, menar experterna.

Ftalater i många prylar

Ftalater är samlingsnamn på en grupp kemiska ämnen som används som mjukgörare i en mängd produkter som till exempel väskor och skor i skinnimitation. Kan läcka och tas upp av kroppen. Har påträffats i människors blod, bröstmjölk och urin. De fyra skadligaste ftalaterna (DEHP, DIBP, DBP och BBP) är förbjudna att använda inom EU sedan februari 2015, om inte särskilt tillstånd givits. De förekommer alltså inte i produkter tillverkade inom EU, men får fortfarande förekomma i importerade produkter.

PVC står för polyvinylklorid. I dagligt tal kallas PVC ibland för vinyl.

Reach är EU:s gemensamma lagstiftning gällande allmänkemikalier. Innefattar regler för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier. 

Så väljer du ett säkert plastgolv

  • Välj i första hand golv av linoleum, som är gjort av förnyelsebar råvara (linolja).
  • Välj i andra hand ftalatfria PVC-golv. Gärna med ricinolja (COMGHA) som är en ftalatfri mjukgörare.
  • Välj i tredje hand PVC-golv tillverkade inom EU efter 21 februari 2015, då de värsta ftalaterna förbjöds.

Källa: Naturskyddsföreningen.

Efter Icakurirens avslöjande om att plastmattor kan innehålla farliga ämnen (Läs här >>), har flera läsare hört av sig med frågor om bland annat plastgolv.
”Hur gör man om man vill ha plastgolvet och inomhusluften testad? Och kan man kräva att husvärden byter ut plastgolvet?”
Det undrar bland annat Thomas Österström som har plastgolv hemma. Han är inte ensam; var tredje svensk bostad har golv med PVC, som är en av de vanligaste plastsorterna. PVC kan innehålla ämnet ftalater som har som uppgift att göra plasten mjuk. Ftalater utsöndras i luften och misstänks påverka könsutvecklingen och ge olika hälsoeffekter som kognitiva svårigheter samt astma och allergi.
Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, leder två studier som undersöker hur kemikalier påverkar utveckling och kronisk sjukdom hos barn.

Bekymmersamma resultat

Den ena studien följer drygt 10 000 barn från tidig barndom uppåt i livet där barnen nu är mellan 15 och 20 år. Den andra studien följer drygt 2 000 mor/barn-par från tidig graviditet och förlossning och uppåt i livet.
– Vi vet att PVC-mattor och damm inomhus ger upphov till upptag av ftalater hos gravida kvinnor och barn. Vi har också fynd som visar att ftalathalten i damm och luft inomhus, och ftalatnivåer i urin hos gravida kvinnor, är associerade till olika hälsoeffekter hos barn såsom astma och allergi, neuropsykiatriska tillstånd och könsutveckling.
Enligt Carl-Gustaf Bornehag stämmer dessa fynd väl överens med andra studier i Europa, Nordamerika och Sydostasien.
– Det finns således bekymmersamma resultat som vi måste ta på allvar, i synnerhet när det gäller gravida kvinnor och barn.
Johan Aspelin på Golvbranschen, GBR, anser att studierna är vilseledande.
Han tycker att golv har fått en allt för stor plats i debatten, och pekar på studier som visar att det största upptaget av mjukgörare är via maten.
– Man kan också titta på vilka emissioner (utsläpp) som ett plastgolv avger i relation till andra inredningsdetaljer i hemmet säger Johan Aspelin som vill lyfta fram att det är stor skillnad på olika PVC-produkter.
– För att vara trygg ska man i första hand välja plastgolv som tillverkats inom EU och som har en bra kemikalielagstiftning (Reach, se ordlistan intill). Golvföretaget Tarkett har till exempel en produkt som rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet, säger Johan Aspelin.
I februari i år infördes ett förbud inom EU mot tillverkning av golv och andra produkter som innehåller fyra av de farligaste ftalaterna. Förbudet gäller dock inte varor importerade från länder utanför EU.
Cecilia Hedfors, sakkunnig i miljögifter på Naturskyddsföreningen, anser att golv tillverkade inom EU är säkrare. Men det ska helst vara moderna golv.
– Golvbranschen har sedan år 2000 självmant fasat ut de skadligaste mjukgörarna i PVC-golv och använder numera allt oftare mjukgörare som är fria från ftalater.

Dyrt att testa

Hur gör man då om man vill ha golvet testat? Och kan man kräva att hyresvärden byter ut golvet? Att testa golvet genom att låta ett laboratorium göra en kemisk analys är mycket kostsamt. (Som exempel kostade Icakurirens laboratorietest av tio plastmattor i Icakuriren nr 29/15 närmare 60 000 kronor.)
 – Har man något slags obehag eller känner oro över sitt golv, ska man vända sig till sin fastighetsägare. Nästa steg är att kontakta miljökontoret i sin kommun. Men innan dess bör man ta reda på så mycket man kan om golvet: Hur gammalt är det? Vilken typ? Och vilket företag har tillverkat det?
Det säger Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen.
Cecilia Hedfors på Naturskyddsföreningen förordar golv av trä, parkett och linoleum (som består av kokad linolja), som alla är gjorda av förnyelsebar råvara, framför plastgolv. Hon understryker också att man bör sätta riskerna med plastgolv i förhållande till andra risker.
– Istället för att byta ut sitt plastgolv är det kanske bättre att äta mer ekologiskt istället. Eller sluta äta fet fisk från Östersjön flera gånger i veckan – om man nu gör det.

Läs också: Gift i plastmatta >>

Scroll to Top