• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • "Foster och spädbarn mest utsatta"

  Mjukgörare som läcker från vissa plastmaterial kan ge neurologiska funktionsnedsättningar och störd köns-utveckling hos pojkar. Det menar professor Carl-Gustaf Bornehag.

  "Foster och spädbarn mest utsatta"
  Foto: Ann Jonasson

  Kemikalier finns överallt; i plastprodukter, leksaker, kosmetika, golvmaterial, hygien-produkter…
  – De flesta har emellertid ingen betydelse ur hälsosynvinkel men det finns också ett stort antal som vi är speciellt bekymrade över. En grupp är så kallade CMR-ämnen som står för cancerframkallande, mutagena (som förändrar arvsmassan, red:s anm) och reproduktionsstörande ämnen. Klorparaffiner, som kan ha effekt på fortplantningen och som är cancerframkallande, är en av dem. Det säger Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och fortsätter:
  – En annan grupp som det finns stor oro över är hormonstörande ämnen som kan interagera med människans egna hormonsystem. Ett exempel här är ftalater som finns i mjukgjord PVC-plast.
  Carl-Gustaf Bornehag leder den så kallade Selmastudien, som följer 2 000 mödrar och barn från graviditet och framåt för att studera hur exponering för hormonstörande ämnen under tidig graviditet påverkar kronisk sjukdom hos barnet senare i livet.

  Problem med hjärnan

  Enligt Carl-Gustaf Bornehag är risken för skador förmodligen störst under känsliga utvecklingsskeden under
  foster- och spädbarnstiden.
  – Men det handlar inte om traditionell giftighet utan mer om omprogrammering av viktiga biologiska system. Sådan omprogrammering kan ge problem med hjärna, lungor eller könssystem senare i livet eller i nästa generation.
  Carl-Gustaf Bornehag nämner ftalater, som läcker från mjukgjord PVC-plast, som har kopplats till neurologiska funktionshinder gällande kognition och beteende, reproduktionsstörningar och även astma och luftvägsbesvär. 
  Antalet kemikalier ökar ständigt och sedan andra världskriget har det tillkommit 100 000 nya kemikalier.
  Carl-Gustaf Bornehag kallar kemikalieexponeringen för "ett gigantiskt fullskaleförsök med hela populationen". Han anser att lagstiftningen måste förbättras och innefatta även hormonstörande ämnen.
  – EU har förmodligen världens bästa kemikalielagstiftning (Reach) men den fungerar inte för hormonstörande ämnen i sin nuvarande form. Ett annat problem är att vi förlorar kontrollen när vi köper produkter från Sydost-
  asien, eftersom det har visat sig att produkter med förbjudna ämnen slinker igenom. Idag är produktens funktion viktigast och för att få fram den måste produkten innehålla kemikalier. Industrin motarbetar forskningen. Det är starka krafter som utmanas.

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!