• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Höga halter av gifter i russin

  Garants russin innehåller så höga halter av mögelgifter att de inte får säljas i butik. Det visar Icakurirens granskning av det klassiska glöggtillbehöret.

  Klicka här för att se hela testet.

  Visserligen äter vi russin året runt i müsli och som godis, men så här års säljer butikerna extra många russinpaket till glöggen och julbaket.
  Icakuriren har analyserat russin från tio olika producenter och hittade rester av bekämpningsmedel, men också mycket höga halter av mögelgiftet ochratoxin A.
  Giftet bildas av mögelsvampar som angriper russin. Vi har funnit spårbara halter av det i samtliga paket. Gränsvärdet för ochratoxin A i russin är 10 mikrogram  per kilo. I russinburken från Garant var halten 42,5 mikrogram per kilo, alltså mer än fyra gånger så hög som det tillåtna gränsvärdet!
  – Russin med så höga halter av ochratoxin A får inte säljas, säger Lilianne Abramsson Zetterberg, toxikolog vid Livsmedelsverket.

  Kan ge skador

  Djurförsök har visat att mögelgiftet kan ge njur- och leverskador vid höga koncentrationer, men också påverka immunförsvaret. Forskning visar också att giftet kan ge både fosterskador och en eventuellt ökad risk för levercancer.
  Den danska motsvarigheten till Livsmedelsverket rekommenderar föräldrar att inte ge barn under tre år mer russin än 50 gram per dag just på grund av mögelgifter. I Sverige däremot har man inte tagit fram några sådana rekommendationer, eftersom man bedömer att inga hälsorisker finns vid en normal konsumtion och att gränserna är väl tilltagna.
  Vems ansvar är det att se till att gränsvärdena inte överskrids?
  – Det är producenten som ska hålla koll på produktionskedjan, sedan är det kommunernas uppgift att kontrollera att företagen följer de lagar och regler som finns, säger Lilianne Abramsson Zetterberg.
  Många av tillverkarna klarar ändå av att hålla mögelgifterna på låga nivåer. Fem av russinpaketen innehöll halter av ochratoxin som inte gick att kvantifiera, under 0,15 mikrogram per kilo.
  Icakuriren hittade också rester av bekämpningsmedel, pesticider, i russinen. Som mest hittade vi sju olika bekämpningsmedel i de kärnfria russinen från Ica, alla dock under EU:s gränser. Det var endast i Coops solmogna russin som gränsvärdet överskreds av ett medel, som ökar effektiviteten hos bekämpningsmedel mot skadeinsekter och som misstänks vara hormonstörande.

  Svårt att förutspå effekter

  – EU:s gränsvärden tar inte hänsyn till att människor får i sig flera bekämpningsmedel samtidigt, den så kallade cocktaileffekten. Blandningen kan ge oförutsedda effekter, då varje bekämpningsmedel godkänns var för sig. En enda frukt kan innehålla flera olika rester. Det är också svårt att sätta gränsvärden när ett ämne kan vara hormonstörande, effekter kan märkas först långt senare, säger Emelie Hansson vid Naturskyddsföreningen.
  De tre ekologiskt producerade russinen var helt fria från bekämpningsmedel.
  Bäst i vårt test är ekologiska Urtekram.
  Hur kommer det sig att ni kan producera russin som innehåller lite mögel och inga spår av bekämpningsmedel?
  – Det handlar om produktkontroll. Vi ser det som en självklarhet att det inte ska finnas några bekämpningsmedel i ekologiskt odlade russin. När det gäller mögelhalterna så har våra fabriker speciell tvätt- och sorteringsteknik som gör det lättare att upptäcka druvor som angrips av mögel, säger Catharina Ström vid Urtekram International.

   

  Efter att detta test publicerats har Axfood valt att återkalla russinen, läs mer här >>

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!