• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Försäkringsguide: Rätt skydd kan göra skillnad

  Här har vi samlat fakta om olika typer av försäkringar, så att du vet att du har rätt skydd för just dig.

  Nödvändiga försäkringar

  Barnförsäkring

  • Det är mycket viktigt att barn är försäkrade redan som spädbarn. Barn som drabbas av en sjukdom eller olycka och inte kan komma ut i arbetslivet får annars extremt låg ersättning genom livet.

  Tänk på:

  • Försäkringar kan skilja sig åt – kolla att både sjukdom och olycksfall ingår.
  • Om barnet varit skadat eller sjukt kan det vara en nackdel att byta bolag. Kolla upp detta innan du byter.
  • Se alltid till att ha en ny försäkring beviljad och klar innan den gamla sägs upp.

  Hemförsäkring

  • Ett grundskydd som alla ska ha. Ger ersättning för dina saker om du drabbas av brand, vattenskada, stöld eller skadegörelse. Dessutom ingår ett reseskydd, ett ansvarskydd som kan betala skadestånd du krävs på och ett rättsskydd som ersätter kostnader för juridisk hjälp vid en rättstvist.

  Tänk på:

  • Flyttar du hemifrån måste du teckna en ny, egen hemförsäkring.
  • Du måste ha en egen hemförsäkring även om du bor i andra hand eller är inneboende.

  Villa- eller fritidshusförsäkring

  • Ersätter skador i själva fastigheten och på tomten. Ett måste för att man ska få ta bolån.

  Tänk på:

  • Försäkringen gäller ett år i taget. Under det året får du bara byta eller säga upp försäkringen om ditt försäkringsbehov upphör – till exempel om du säljer villan, flyttar utomlands eller flyttar ihop med någon.

  Bostadsrättsförsäkring

  • Tecknas vanligtvis som tillägg till hemförsäkring. Har du bostadsrätt är du ansvarig för ytskikt av golv, väggar och tak plus badrums- och köksinredning. Vid en brand, el-, gas- eller vattenskada kan du drabbas hårt utan den här försäkringen.

  Tänk på:

  • Du ansvarar också för skador som orsakas av dem du bor med eller dem som besöker dig.

  Bra att ha-försäkringar

  Sjuk- och olycksfallsförsäkring

  • Ger ersättning för kostnader vid en olyckshändelse samt engångsbelopp vid bestående invaliditet. De flesta har en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren, men den gäller oftast bara under kontorstid samt på väg till och från jobbet.

  Tänk på:

  • Vid riskfyllda aktiviteter – som bergsklättring, off-pist och så vidare – kan du behöva en tilläggsförsäkring.
  • Det skiljer sig mellan bolagen vilka allvarliga diagnoser de ersätter.

  Livförsäkring

  • Viktigast för dig med stora bolån. Om du avlider och din livförsäkring faller ut blir det lättare för din familj att behålla bostaden.

  Tänk på:

  • Fyll i rätt förmånstagare. Det finns exempel där engångsbeloppet gick till den avlidnes ex-sambo. Är du ensamstående kan du ange dina barn som förmånstagare.
  • Informera din familj. Försäkringsbolaget har ingen skyldighet att automatiskt betala ut försäkringen.
  • Har banken bättre villkor? Banker kan erbjuda ett bolåneskydd – en form av livförsäkring som innebär att banken skriver av halva bolånet om du/din partner avlider före en viss ålder.

  Inkomstförsäkring

  • A-kassan ger grundskydd vid arbetslöshet på cirka 10 800 kronor i månaden efter skatt. Som komplement kan du köpa en inkomstförsäkring.

  Tänk på:

  • Inkomstförsäkringen gäller inte om du, när du tecknade den, kände till att det fanns risk för varsel eller uppsägning.
  • Inkomstförsäkringens tid kan skilja mellan olika försäkringar från 100 dagar upp till hela a-kasseperioden.

  Allriskförsäkring (kan också kallas drulleförsäkring, plus-, mer-, otursförsäkring eller liknande)

  • Ett tillägg till hemförsäkringen som täcker kostnader för "oturshändelser" – som att halka med datorn och den går sönder. Händelsen ska vara plötslig och oförutsedd för att du ska få ersättning.

  Överförsäkrad?

  Ta reda på vad du har innan du försäkrar dig.
  Checklista:

  • Livförsäkring Kolla din arbetsgivarens pensionslösning. Ibland ingår livförsäkring.
  • Inkomstförsäkring Kolla ditt fackförbunds pensionslösning. Ibland ingår inkomstförsäkring.
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring Utom den allmänna sjukförsäkringen är de flesta av oss avtalsförsäkrade via arbetsgivaren. Många har dessutom en gruppförsäkring via facket.
  • Hemförsäkring Dubbel hemförsäkring är helt onödigt. Det räcker med en försäkring per hushåll.
  • Bostadsrättsförsäkring Bostadsrättsföreningen kan ha tecknat ett tillägg i fastighetsförsäkringen som gäller som bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar.
  • Säg inte automatiskt ja till en extra reseförsäkring. Via hemförsäkringen har du redan ett bra grundskydd för den vanliga semesterresan i upp till 45 dagar. Täcker kostnader vid ett "katastrofscenario" som att du måste vårdas på sjukhus eller åka ambulansflyg hem. Du har också rätts- och överfallsskydd utomlands och kostnaderna täcks om du blir skadeståndsskyldig på resan. Avbeställningsskydd ingår dock inte.
  • Betalar du resan med bank- eller kreditkort ingår oftast avbeställningsskydd. Bankkortens reseskydd kan också ha bättre villkor än hemförsäkringen när det gäller ersättning för försenade flyg och bagage.
  • Var skeptisk till produktförsäkringarna. Det är lätt att falla för säljarens förslag om en produktförsäkring. Men innan du börjar köpa dessa dyra försäkringar – ställ dem mot att teckna en allriskförsäkring, som täcker nästan alla saker i hushållet vid en olycks- eller oturshändelse. Fördelen med en produktförsäkring är att den har låg eller ingen självrisk.
  • Glöm ej: När du köper den här typen av vara ingår oftast en garanti. Och: Är det fel på varan har du rätt att få den lagad gratis enligt konsumentköplagen. Garantin och lagen täcker dock inte olycks- och oturshändelser.

  Underförsäkrad?

  Det är vanligt att vi anger för lågt värde på lösöret när vi tecknar hemförsäkringen. Konsumenternas. se har en lathund som hjälper dig att beräkna värdet på ditt bohag.
  3 viktiga tips:

  • Jämför försäkringar. Oberoende www.konsumenternas.se har 20 olika försäkringsjämförelser. Till exempel en villaförsäkring kan skilja 1 500 kronor per år.
  • Var ärlig. Vid ansökan om försäkring som ger ersättning vid sjukdom får du frågor om din hälsa. Svara utförligt och ärligt. Falska uppgifter kan innebära att försäkringen sedan inte gäller.
  • Om något händer: Ta kontakt med din och din partners arbetsgivare och fackförbund. Du/ni kan omfattas av försäkringar som ni inte känner till.

   

  Läs mer om försäkringar här

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!