• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Så skriver du avtal

  Vem får bilen? Vem får villan? När separationen – eller dödsfallet – är ett faktum hamnar lätt prylarna i fokus. Slipp onödigt trassel genom att skriva ett bra avtal redan nu.

  Så skriver du avtal

  Det är först när ett förhållande upphör som de flesta funderar över hur ägodelarna är fördelade. Och då kan det vara för sent. Som när det handlar om en partner som dör. Ett uppmärksammat exempel är arvstvisten kring succéförfattaren Stieg Larssons dödsbo. Pengarna från böcker och filmrättigheter har fortsatt att strömma in efter hans oväntade bortgång 2004. Men de går inte till hans mångåriga partner – utan till hans bror och pappa. Orsaken är att paret saknade testamente och var sambor i stället för gifta. För den där lilla ringen kan ha en avgörande betydelse för vem som får vad den dagen man bryter upp.

  1. Gemensam eller enskild egendom

  I ett äktenskap äger var och en av makarna sin egendom. Vid skilsmässa delas egendomen i princip lika. Det kallas för bodelning, och rätten till hälftendelning för gifto-rätt. För att egendomen inte ska delas på detta sätt krävs att den är enskild. Detta blir den antingen genom att makarna skriver ett äktenskapsförord om det, eller om den som äger egendomen fått den som gåva/arv och givaren/testator har bestämt att den ska vara enskild egendom. Dör ena maken behåller i många fall den efterlevande maken hela boet. Så blir det normalt om makarna inte har barn, eller bara har gemensamma barn. Har någon av makarna egna barn behövs testamente om makarna i första hand vill skydda varandra. Eventuellt i kombination med en livförsäkring med förmånstagarförordnande till förmån för andra maken.

  2. Äktenskapsförord

  Vill du ha kontroll över något du äger är det bra om du skriver ett äktenskapsförord, helst före giftermålet. Är ni väl gifta måste ni vara överens. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av båda parterna och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt. Vill ni slopa äktenskapsförordet räcker det inte att riva det. Ni måste skriva ett nytt för att exempelvis bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods igen, det vill säga ingå i en bodelning.
  – Äktenskapsförord kan vara mer angeläget om makarna har väldigt olika förutsättningar, till exempel om den ena har en släktgård som inte redan är enskild egendom på grund av villkor i gåvobrev eller testamente, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

  3. Testamente

  Genom ett testamente bestämmer du att det du lämnar efter dig ska fördelas på ett annat sätt än vad lagen säger. Ett testamente ska vara skriftligt, egenhändigt undertecknat och bevittnat av två personer som ska vara närvarande samtidigt. Det är bra om närstående känner till att det finns ett testamente och var det förvaras. Om du är orolig för att det kommer bort kan du registrera det hos Testamentsbanken eller Fonus.

  Har man fått egendom som enskild går det inte att göra om den till giftorättsgods genom ett äktenskapsförord om inte givaren har gett den möjligheten i gåvobrevet eller testamentet. Den enskilda egendomen fortsätter också att vara enskild även om den ersätts av annan egendom.
  – Om man till exempel säljer sina ärvda aktier och köper en sommarstuga för pengarna blir stugan också enskild egendom, säger Gunilla Nyström, SEB.
  Men den som äger huset som enskild egendom genom äktenskapsförord kan, trots det, inte göra vad han eller hon vill med det om det är makarnas gemensamma bostad. Det får inte säljas, ges bort, pantsättas eller hyras ut utan den andra makens godkännande. Detsamma gäller bohaget.
  – Har man däremot fått fastigheten som enskild egendom via villkor i ett testamente eller gåvobrev kan man göra vad den vill med den.

  4. Gåvobrev

  En givare kan bestämma som villkor i ett gåvobrev att den bortgivna egendomen ska vara enskild. Till skillnad från gåva av lös egendom måste gåva av fastighet alltid ske i skriftlig form.

  5. Samboavtal

  Ett samboavtal är ett avtal om att sambolagen inte ska gälla vid bodelning, exempelvis att bostaden inte ska vara gemensam. För att vara giltigt räcker det med att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda parterna.

   


  Av Karin Arnell, foto: Johnér, Onurdongel/iStock Photo

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!