Dina smycken är fulla av giftigt bly

Tre av fyra lågprissmycken som säljs i svenska butiker innehåller bly, visar Icakurirens unika granskning. Halterna är så höga att människor riskerar att dö av akut förgiftning.

FAKTA Bly kan vara cancerframkallande

• Bly är ett giftigt, oförstörbart grundämne.
• Bly kan skada foster, njurar och centrala nervsystemet.
• Bly är misstänkt cancerframkallande.
• Blyförgiftning kan leda till döden.
• Bly i metall utlöses och blir giftigt vid kontakt med syror och vätskor.
Till exempel i magsäcken och munnen hos människor och djur.
• Bly används i modesmycken för att de ska kännas exklusiva och tunga.

Så gjordes testet

Icakuriren lät SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, analysera blyhalten i 50 slumpvis utvalda modesmycken från tio modekedjor.

72 procent, nästan tre fjärdedelar av smyckena, innehåller bly. Utöver detta analyserades också fem slumpvis utvalda barnsmycken från en av kedjorna, H&M. Inget av barnsmyckena innehöll bly.

Testet är en ytanalys med röntgen som kallas XRF.

Analysen utfördes på ett representativt urval av de olika smyckedelarna. Från ett halsband togs till exempel delar från kedja, lås och berlock och analyserades samtidigt som ett prov.

Läs även
• Barn har dött av blysmycken
• Hela artikeln i pdf-fil med alla 50 testade smycken
• Branschen i gungning efter Icakurirens blytest

Blyhalterna i modeföretagens lågprissmycken är skyhöga.
Det visar Icakurirens analys av 50 smycken från tio av våra största modekedjor. Det är den största och hittills enda kartläggning av det här slaget som gjorts i Sverige.

Den giftiga tungmetallen bly finns i smycken från samtliga tio kedjor som ingår i granskningen .

Hela 72 procent av de slumpvis utvalda smyckena innehåller bly, visar analysen från oberoende SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.

Halterna är så höga att Kemikalieinspektionen överväger att polisanmäla butikskedjorna. Smycken från Åhléns, Glitter, Albrekts Guld, Guldfynd, Gina Tricot, Ur & Penn, Kicks och Indiska innehåller blyhalter från två upp till tio procent eller mer visar proverna.

Det är hundra- och tusentals gånger mer än vad som är tillåtet i Danmark. Där är det förbjudet att sälja smycken som innehåller mer än en hundradels procent bly.

I Japan och USA har barn blivit förgiftade och avlidit efter att ha svalt smyckedelar och på så sätt fått i sig stora mängder bly.
Den svenska lagstiftningen på området är svag, men att bly är farligt är välkänt för modeindustrin. I USA återkallas tusentals smycken varje år på grund av högt blyinnehåll.

Indiska tar blyfaran på allvar när det gäller tyger, eftersom kedjan i sin “ekogaranti” lovar att det max får finnas en miljondel bly i tygfärgningen. Samtidigt säljer Indiska smycken som innehåller tio procent eller mer av den livsfarliga tungmetallen.

Trots etikprogram med ord om “största möjliga miljöhänsyn” (Åhléns) har kedjorna missat att skydda konsumenterna från blyfaran som kommer med smyckena.

Höga kostnader framstår som en svag förklaring till modeföretagens brist på egna analyser. Icakuriren betalade 16 500 kronor för sin smyckesanalys, en struntsumma för storföretagen det handlar om.

H&M är den kedja som klarar Icakurirens granskning bäst. “Bara” ett av de fem slumpvis utvalda H&M-smyckena innehåller bly, och då i det lägsta spannet på upp till två procent.

Vid sidan av de totalt 50 vuxensmycken som Icakuriren granskat, har vi också undersökt fem som H&M säljer direkt till barn på barnavdelningarna. Inget av dessa innehåller bly. H&M säger att man följer de stränga danska blykraven.

Åhléns, Glitter och Kicks har märkt extremt blyhaltiga smycken med en trekantig kretsloppssymbol. Märkningen kan ge sken av att smyckena är särskilt ekologiska eller miljövänliga. Sanningen är den motsatta.

Blysmyckena får absolut inte kastas i soporna, inte heller i de vanliga återvinningsbehållarna för metaller. Metallen är så blyhaltig att den kan likställas med miljöfarligt avfall. Uttjänta blysmycken måste därför lämnas till särskilda återvinningscentraler för destruktion, enligt Kemikalieinspektionen.

Fem av smyckena i Icakurirens test innehåller den giftiga tungmetallen kadmium, som kan orsaka njurskador. I tre av smyckena finns det allergiframkallande ämnet nickel. Bland annat ett från Indiska märkt “nickel tested”, nickeltestat.
Vi har dock inte undersökt halterna av kadmium och nickel.

Sammantaget avslöjar Icakurirens kartläggning ett mönster där bly i modesmycken snarare är regel än undantag. Eftersom nästan tre av fyra slumpvis utvalda lågprissmycken innehåller bly handlar det knappast om enstaka olycksfall i arbetet.

Om modekedjorna vill skydda konsumenterna från blyfaran kan det krävas genomgångar av hela sortiment och leverantörskedjor.

Branschen är chockad

Modebranschen är skakad efter Icakurirens avslöjande om bly i smycken. I all hast bildar flera kedjor ett “branschråd” för att få ner blyhalterna.

– Jag kan inte säga annat än att jag är jätteledsen. Jag kan öppet säga att vi hittills inte testat blyhalten i smyckena. Vi har inte haft koll. Vi har inte haft fokus. Jag kommer att ta tag i det här genast.

Jag är lite chockad, säger Rose-Mari Latif som är produktchef för Indiska, ett av de företag som säljer smycken med extremt höga blyhalter.

Tänker ni fortsätta med det?
–Givetvis ska vi inte göra det.

Dagen efter att Icakuriren sökt kommentarer till de alarmerande blyhalterna i modesmyckena, bestämmer sig Åhléns, Kicks, Glitter, Lagerhaus, Cubus och KappAhl att bilda ett “branschråd” för att få bort modesmycken som innehåller bly.

– Vi har redan återkallat de smycken som visade sig innehålla bly i Icakurirens test, säger Glitters marknadschef Helene Dracke som är det nybildade rådets talesperson.

Varför har ni inte själva kollat det här?
– Vi har gjort och gör kontinuerliga kontroller, men inte på varje produkt. Vårt mål var redan att köpa in blyfria produkter. Er granskning visar att vi behöver skärpa det här ytterligare.

Glitter erbjuder nu sina kunder pengarna tillbaka och ett presentkort till dem som köpt blysmyckena i Icakurirens test. Men risken är stor att kunderna bara får med sig nya blysmycken hem.

Varför drar ni inte in hela sortimentet, för säkerhets skull?
– Vi har 3 000 – 6 000 produkter. Sverige saknar ett regelverk, jag tycker att vi nu agerar kraftfullt själva.

Av: Fredrik Kullberg

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top