Frälsningsarmén

Frälsningsarmén är ett internationellt kristet trossamfund med ett starkt socialt engagemang och arbete för dem som har det svårt i samhället.

Fakta

Hemsida: www.fralsningsarmen.se
Startade år: 1878

Totala intäkter 2009: 624 Mkr
(varav 94 mkr är insamlade medel)
Insamlings- och admin.omkostnad på insamlade medel : ca 12%

Medlemmar i Sverige: ca 19.000 inklusive medlemmar i Frälsningsarméns ungdom
Ant. anställda: ca 1000

90-konto : Ja, pg 900480-5, bg 900-4805
Medlem FRII: Ja

Frälsningsarmén
Frälsningsarméns arbete foto 1
Foto: Frälsningsarmén
Frälsningsarmén
Frälsningsarméns arbete foto 2
Foto: Frälsningsarmén
Frälsningsarmén
Frälsningsarméns arbete foto 3
Foto: Frälsningsarmén

Frälsningsarmén grundades av William Booth, som var pastor i Metodistkyrkan i England. Han började tillsammans med sin fru ett arbete bland de fattiga och utslagna i östra London i mitten av 1800-talet. Han arbetade enligt principen "soup, soap, salvation (soppa, tvål, frälsning) i just den ordningen. Det sättet att arbeta blev också grunden till Frälsningsarméns omfattande sociala hjälparbete. Det var egentligen aldrig William Booths avsikt att grunda någon ny kyrka, men det visade sig bli nödvändigt eftersom dessa trasiga och illaluktande människor inte var välkomna i de etablerade kyrkorna.1878 fick William Booths missionsarbete namnet The Salvation Army.

Frälsningsarméns grund är dess församlingar, kårer, med gudstjänster och sammankomster för både vuxna och barn runt om i världen. Frälsningsarmén arbetar för närvarande i 123 länder runt om i världen.

I Sverige startade Frälsningsarméns arbete 1882. Idag finns kårverksamhet och socialt arbete på drygt 170 platser runt om i Sverige, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Arbetet i församlingarna inriktar sig på det behov som finns på den specifika orten. På vissa platser har man många olika ungdomsgrupper och på andra har man mycket pensionärsverksamhet.

Frälsningsarméns sociala hjälpprogram i Sverige omfattar rehabilitering av missbrukare, barn- ungdom och familjebehandling, äldreomsorg, barnomsorg, härbärgen för bostadslösa, arbete bland flyktingar, invandrare och handikappade, och mycket annat. Frälsningsarmén är också känd för sin musik. Man har ett stort ungdoms- och scout- arbete, med bland annat babysång, söndagsskola, barnkörer, gospelkörer och musikskolor.

-Vi är inte en hjälporganisation som bedriver arbete enbart inom ett område, utan har en bredd av sociala verksamheter i vårt land, berättar Bert Åberg som är kommunikationschef på Frälsningsarmén. Vi vill hjälpa den som har det svårt och det kan vara en missbrukare som behöver få hjälp att bryta sitt missbruk, ungdomar i riskzon och som lever i dysfunktionella familjer, ensamstående föräldrar som har svårt att få ekonomin att räcka till, barn som behöver få en meningsfull fritid eller ett sommarlov med innehåll, barn som behöver stöd hjälp med läxläsning på eftermiddagarna eller äldre som är ensamma och behöver känna trygghet i vardagen. Vi har också ett internationellt utveck- lingsarbete med projekt i flera utvecklingsländer. Eftersom vi är en internationell organisation som arbetar i 123 länder, finns vi ofta på plats från dag 1 i katastrofområden.

Frälsningsarmén har även en eftersökningsbyrå som erbjuder hjälp att hitta familjemedlemmar man tappat kontakt med eller aldrig träffat. Eftersök- ningsbyrån kan söka personer i alla de länder där Frälsningsarmén har arbete och man har en hög procent av lösta fall.

Myrorna secondhand som är Sveriges äldsta och största butikskedja för försäljning av begagnade varor ägs av Frälsningsarmén. Myrorna har 32 butiker i landet och här säljs kläder, skor, möbler, husgeråd, glas, porslin, prydnadssaker, leksaker och böcker. Allting som säljs på Myrorna är gåvor från människor och företag runt om i landet. Myrornas överskott går till Frälsningsarméns sociala arbete. År 2010 drygt 42 miljoner kronor.

Frälsningsarmén har en fadderverksamhet som ger barn i fattiga länder möjlighet till vård och utveckling. Frälsningsarmén i Sverige stöder arbetet på olika barnhem och dagcentra i bl a Syd- och Mellanamerika samt i Asien. Som fadder ger man varje månad ett bidrag som främst går till näringsrik kost, hälsovård, medicin och skolavgifter.

För att på ett mer långsiktigt sätt bidra till utveck- lingen och fattigdomsbekämpningen i världen bedriver Frälsningsarmén även längre utvecklings- projekt som ofta pågår mellan 1-3 år.

Från Frälsningsarméns internationella högkvarter i London drivs International Emergency Services som organiserar katastrofinsatser och skickar ut team över hela världen till områden som på ett eller annat sätt drabbats av större katastrofer.

Vid jordbävningskatastrofen i Japan var Frälsningsarmén snabbt på plats med team för att bla hjälpa till med utdelning av mat och förnöd- enheter. Mer långsiktiga planer har nu upprättats, till exempel att förse hushållen med köksutrustning och kokmöjligheter, när de återvänder till sina hemorter.

Frälsningsarmén har en speciell katastroffond som nu riktas till Japan och är den fond som alla sms-gåvor och online-gåvor från Sverige kommer att kanaliseras genom.

Här kan du stödja Frälsningsarméns arbete

Av bidra.nu

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top