• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Hoppets Stjärna

  Hoppets Stjärna är en svensk biståndsorganisation som tillsammans med faddrar och givare hjälper barn i tredje världen och Östeuropa med skolgång, mat och hälsovård. Ett av Hoppets Stjärnas största mottagarländer är Haiti där man nu bistår i katastrofarbetet och återuppbyggnaden.

  Hoppets Stjärna grundades 1969 av Erik Gunnar Eriksson efter ett möte med en liten döende pojke i Brasiliens slum. Året därpå startade Hoppets Stjärna sitt första barnhem just i det området. Idag ger organisationen stöd till mer än 30 000 barn i 16 länder. De största mottagar- länderna är Haiti, Filippinerna, Argentina, Ghana samt Östeuropa.

  Fattiga barn och deras närmiljö står i centrum för Hoppets Stjärnas arbete. Genom att erbjuda barnen utbildning, hälsovård och näringsriktig mat vill man hjälpa barnen att utvecklas så att de själva kan påverka sina liv och samhället de lever i. En viktig del av arbetet är också förbättra barnens närmiljö, t ex genom att borra brunnar, bygga dammar, utbilda föräldrar och ge stöd till inkomstbringande verksamheter för kvinnor.
  – Vi arbetar alltid med barnen i fokus, berättar Maria Presson, insamlingsansvarig på Hoppets Stjärna. Framför allt erbjuder vi utbild- ning men arbetar även med att förbättra barnens närmiljö. En människas utbildning kan aldrig tas ifrån henne, och utbildning krävs för att folket i dessa länder ska kunna lyfta sig från fattig- domen.

  En stor del av Hoppets Stjärnas insamlade medel kommer från mer än 20 000 faddrar i Sverige, övriga Norden och USA. Som personlig fadder hos Hoppets Stjärna blir man fadder för ett barn, men pengarna går inte direkt till det enskilda barnet utan till används i det projekt där barnet finns. På så sätt är faddrarna med och gynnar hela byn genom bidragen till skolor, mat och omsorg.

  I Östeuropa arbetar Hoppets Stjärna med att förbättra förutsättningarna för barn med funk- tionshinder. I Rumänien t ex har Hoppets Stjärna varit verksam sedan 1989. Då arbetade man främst med att förbättra förhållandena på insti- tutionerna för funktionshindrade barn. Idag är fokus på att påverka lagstiftning så att barn med funktionshinder har möjlighet att gå i skola och bo hos sin egen familj eller i fosterfamilj.

  I Haiti driver Hoppets Stjärna 10 skolor och 3 barnhem. Initialt skickades ett katastrof- team till Port-au-Prince för att hjälpa till med den akuta läkarvården. Efterhand kommer stödet även att gå till krishantering, psykologisk hjälp, mat, sjukvård, återuppbyggnaden av skolor, bostäder, hjälp till återuppbyggnad av jordbruk mm.
  – Haiti är vårt enskilt största mottagarland, där vi driver skolor och barnhem för över 6 000 barn. 7 av 10 skolor är raserade och vi beräknar att kostnaderna för vår katastrofhjälp och återupp- byggnaden kommer att gå på ca 18 miljoner kronor, berättar Maria Presson.

  Haiti har tidigare varit drabbat av katastrofer. Hösten 2008 drabbades landet av fyra orkaner. Många familjer blev av med sina boskapsdjur och Hoppets Stjärna startade då inför julen en insamlingskampanj för att kunna ersätta dessa djur. Kampanjen fick ett enormt gensvar och sedan dess har flera tusen getter, höns och kycklingar delats ut till familjer i Haiti.

  Carola är en av Hoppets Stjärnas ambassadörer, och hon har själv haft fadderbarn på Haiti i 25 år. I samband med jordbävningskatastrofen reste hon själv till Haiti och tillsammans med andra kända artister hölls en insamlingsgala till förmån för Haiti den 25 februari.

  Klicka här om du också vill stödja Hoppets Stjärnas katastrofteam och återuppbyggnad på Haiti.

  Av: bidra.nu

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!