Frivilligt och utan vinstintresse: Vi rycker ut när det krisar

Lottor, bilkårister, hundförare tillhör de som frivilligt drar ett stort lass vid exempelvis naturkatastrofer, pandemier – och om vårt land skulle drabbas av krig.

Vi läser om dem, ser dem i nyheterna på tv. Vanliga medborgare som rycker ut när nöden är som störst. Frivilligt och utan vinstintresse. Deltagarna får ersättning ibland, men inte alltid. Istället kan de vila i vetskapen om att ha gjort något bra för andra. En tacksamhet som inte går att värdera i pengar. Känslan av att göra gott för andra räcker långt. 

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har många hört av sig, berättar Emelie Glad, utredare vid avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Många har frågor om hur man kan hjälpa till att stärka beredskapen i Sverige, till exempel i en frivillig försvarsorganisation, som ser ett ökat intresse för medlemskap och utbildning, säger hon. 

Stödet är välkommet

Beredskap betyder i det här sammanhanget vårt lands förmåga att hantera allvarliga samhällsomstörningar som stora olyckor, kriser och – i värsta fall – krig. Och det frivilliga stödet är välkommet.

– I den svenska beredskapen ingår frivilligorganisationer som utbildar sina medlemmar så att de kan rycka in vid en kris eller vid höjd beredskap inom det område som de valt att engagera sig, säger Emelie Glad. 

– Det frivilliga krisstödet har gjort skillnad vid skogsbränder, flyktingsituationer och covid 19-pandemin. Under fågelinfluensen 2021 fick Jordbruksverket stöd av flera frivilliga försvarsorganisationer. 

Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer. De får ersättning av staten för att täcka sina kostnader så att verksamheten går runt, men de går inte med vinst. Bland dem finns bland annat Riksförbundet Sveriges Lottakårer, Svenska Röda Korset och Svenska Brukshundklubben. 

– Just nu är det många som hör av sig med anledning av det rådande läget, exempelvis med frågor om hur man kan bidra till att stödja de som drabbas av kriget i Ukraina och vad man kan göra för att förbereda sig på kris och krig om man bor i Sverige.

Frivilligt och utan vinstintresse: Vi rycker ut när det krisar
Röda korset är en av de 18 frivilliga försvars­organisationerna precis som FAK – Frivilliga Automobilkåren.

De frivilliga skriver avtal med myndigheter eller kommuner och blir inkallade när det behövs och får då ersättning för sitt arbete. 

– Men de flesta frivilliga lägger ner många timmar helt ideellt på sitt engagemang för samhället och sin nästa, förklarar Emelie Glad. 

Det är vanligt att även andra typer av ideella organisationer griper in när det uppstår en kris, antingen spontant eller i dialog med den som leder insatsen. Det kan till exempel vara en idrottsförening eller en hembygdsförening som hjälper till lokalt. 

– Alla insatser är välkomna under svåra utmaningar, säger Emelie Glad. 

– MSB ser allt frivilligt engagemang som lika värdefullt. Att människor vill engagera sig och hjälpa till är viktigt både för vår demokrati och för vår samlade beredskap.

“Viktig insats”

En del är så kallade spontanfrivilliga som reser sig upp urtv-sofforna och känner att “nu baske mig vill jag bidra”, om än bara tillfälligt och just den här enda gången. 

– Det handlar ofta om att utföra vissa praktiska uppgifter, till exempel att hjälpa till att dela ut mat och dryck till räddningspersonal i ett insatsområde. Människor som tar steg för att bli bättre förberedda för kriser och bättre rustade att hjälpa sina medmänniskor och samhället vid påfrestande förhållanden gör en viktig insats. 

Frivilligt och utan vinstintresse: Vi rycker ut när det krisar
Mona har tre egna hundar, men inga av dem är räddningshundar.

Mona Brantlind, 54 år, laborant, Stockholm, är frivillig inom Svenska Brukshundklubben, SBK.

“Roligt och utvecklande att utbilda hundar”

 Hundar är Mona Brantlinds passion och intresse. Sedan många år är hon aktiv som frivillig inom Svenska Brukshundklubben och beredd att hjälpa till om hon får frågan. Hon utbildar även räddningshundsekipage, som kan kallas in om  det behövs vid till exempel ras, olyckor eller terrordåd.  

– Räddningshundar utbildas tillsammans med sina förare av SBK på uppdrag av MSB. Utbildningen tar cirka 18 månader. Hundarna är utbildade att hitta levande personer under rasmassor/bråte, berättar hon. 

Monas drivkrafter är att det är roligt att arbeta med hundar, lära sig nya saker och undervisa andra. 

– Jag har ett väl förankrat hundintresse, har haft hund sedan jag var sex år gammal. 

Engagemanget tar någon kväll i veckan. Plus tid för vidareutbildning och möten som kan vara en helg, någon kväll. 

 – Den mesta tiden jag lägger ner är obetald. Man blir inte rik på frivilligverksamhet, men det är roligt, utvecklande och man lär sig så mycket. 

Om kriget i Ukraina säger hon: 

 – Jag tror inte SBK har märkt någon dramatisk ökning, då vi främst utbildar hundar. Jag vet att intresset att till exempel utbilda patrullhund ökat lite, med tanke på vårt eget försvar. Våra räddningshundar kommer ju också bara att användas inom Sverige.

Frivilligt och utan vinstintresse: Vi rycker ut när det krisar

Emma Filipsson, 32 år, socialsekreterare, Norrköping, är frivillig inom Svenska Lotta­kåren. 

“Ökat intresse för Lottakåren sedan Ukraina”

Emma Filipsson bryr sig om och lägger ner mycket tid på samhällsfrågor, både på sitt jobb som socialsekreterare och under sin fritid. 

 – I början av pandemin var jag med och stöttade kommunen med att koordinera inköp och hemleverans av livsmedel och läkemedel till äldre och personer med nedsatt immunförsvar, som ju rekommenderades att isolera sig hemma.

Efter det har Lottakåren hjälpt till som värdar på vaccinationscentraler och andra lokaler där man vaccinerar. 

 Emmas drivkraft handlar främst om ett stort samhällsengagemang. 

 – Jag vill bidra med de kunskaper och förmågor som jag har. Det ger en stor personlig utveckling för min del och det stärker mig. 

 Under pandemin har hon lagt ner mellan åtta och tio timmar i månaden på frivilligt arbete. 

 När det gäller Ukraina, kan hon bara ge en bild av hur det är i Östergötland. 

 – Intresset för att engagera sig som frivillig och att söka sig till vår organisation har ökat lavinartat sedan kriget började.

 – Det viktigaste tycker vi är att bli medlem eftersom det innebär att man tagit ställning för att vilja göra en insats för vårt gemensamma försvar. 

 Emma menar att frivilligt intresse alltid är till hjälp, men: 

 – Det handlar om att hjälpa på rätt sätt, som att skänka pengar till en större hjälporganisation som kan köpa det som behövs för stunden som till exempel mat eller läkemedel. 

Vill du bidra till vår beredskap? 

– Bli medlem i en frivillig försvarsorganisation, där får du kunskap och erfarenhet som gör skillnad för samhället. Läs mer på msb.se

– Utbilda dig. Inom den organisation som du valt, kan du utbilda dig vidare till en specialbefattning som särskilt behövs just vid kriser och i yttersta fall krig. 

Källa: Emelie Glad

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top