Slut på eländet – ny metod att bota pollenallergi!

Men många lider helt i onödan av sin allergi mot pollen. Det finns flera nya metoder som kan ge livslång hjälp. Värt att prova!

Våren är här och med den pollen­allergin. Men svenska forskare är på god väg att ta fram en ny metod som enkelt kan bota
pollenallergi på bara åtta veckor.

Nästan var tredje svensk lider av något slags pollenallergi. Det kliar i näsan och ögonen, näsan rinner, du nyser, hostar och luftrören kan börja pipa. Du kan också känna dig rejält trött och utslagen. Har du otur kan eländet hålla i sig under hela pollensäsongen, från tidig vår till sensommaren. Pollenallergi är den vanligaste formen av allergi och beror på en reaktion i immunförsvaret där det har bildats antikroppar mot frön från träd eller gräs, vanligast är allergi mot björkpollen och gräs. 

– Välmåendet sjunker påtagligt när man har en pollenallergi. Man blir tröttare och får svårt att koncentrera sig på jobbet och det kostar samhället stora pengar, säger Lars-Olaf Cardell, professor och överläkare på enheten för öron, näsa och hals på Karolinska Institutet.

De flesta behöver någon form av behandling för att lindra allergin. Många får bra hjälp av  receptfria allergimediciner som antihistamin, nässprej och ögondroppar från apoteket. För en del räcker inte det och de kan då genom läkare få kortison­tabletter eller nässprej med både antihistamin och kortison. Numera finns också olika typer av vaccin.  

Många lider i onödan

– Många kanske tror att om man väl har fått en allergi så är det så resten av livet. Men  man lider i onödan eftersom det faktiskt går att förändra. Många med måttlig och svår pollenallergi skulle kunna må mycket bättre genom att vaccinera sig, men idag är det bara några få procent av alla landets pollenallergiker som erbjuds behandlingen, säger Lars-Olaf Cardell. 

Metoden kallas hyposensibilisering. Behandlingen pågår i tre års tid med sprutor eller tabletter då allergikern regelbundet ges tillförsel av allergenet och vänjer kroppen. 

– Man får mindre allergisymtom under kortare tid och kan dra ner på andra mediciner, säger Lars-Olaf Cardell.

Ny effektivare metod 

Behandlingen med hyposensibilisering kan upprepas efter tio år för att förnya skyddet men många får livslång effekt. Men en ny metod är på gång: ett betydligt snabbare sätt att bli kvitt allergi än den traditionella allergivaccinationen. Lars-Olaf Cardell utvecklar nu en ny typ av vaccin, intralymfatisk immunoterapi. Den bygger på stimulering av immunförsvaret direkt via lymfkörteln. Under åtta veckor injiceras vaccin tre gånger direkt in i en lymfkörtel i ljumsken. På det sättet stimuleras immuncellerna direkt. 

Flera studier pågår med den nya metoden och de visar på god effekt på både symtom och livskvalitet. Forskarna räknar med att metoden inom några år kommer att användas som behandling vid allergi och björkpollen

Bli kvitt allergin för gott

Nu går det att vaccinera sig mot björkpollen på ett nytt sätt – nämligen med en tablett. Sedan några år finns redan tablettvaccin mot gräspollen. Nu kan alltså de som reagerar på björk bli hjälpta på liknande sätt. Vaccintabletten har även visat sig effektiv mot al och hassel. Den kan skrivas ut till vuxna med måttliga till svåra besvär. Tabletten tas dagligen i tre års tid.

 En helt ny metod, intralymfatisk immunterapi, är ett annat sätt att vaccinera och provas just nu mot gräs- och björkpollen. Studier visar att det räcker med tre injektioner i en lymfkörtel i ljumsken under sex veckor. Idag ges ett 50-tal sprutor under tre år mot samma problem.

Pollen ökar risk för covid-19

Pollen försvagar motståndskraften mot covid-19, även för personer som inte är allergiska!

I vår är det viktigt att fler än bara allergiker har god koll på pollenvarningarna, särskilt om man tillhör en riskgrupp. Mycket pollen i luften ger fler sjuka i covid-19, visar en ny internationell studie där forskare från 31 länder på fem kontinenter har undersökt hur höga halter av pollen påverkar motståndskraften mot virus, såsom covid-19. Pollen sprider inte viruset men i tidigare studier har man konstaterat att exponering för pollen försvagar motståndskraften mot vissa säsongsburna luftvägsvirus genom att försvaga utsöndringen av interferoner på slemhinnornas yta. Interferon är ett protein som produceras av kroppens celler och aktiverar immunförsvaret. Ett sätt att skydda sig är att använda munskydd som filtrerar bort partiklar – och att hålla avstånd.

Källor Göteborgs universitet, forskning.se