• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Du som granne kan rädda liv

  Under pandemin har misshandel av kvinnor och barn i nära relationer ökat i skrämmande grad. Nu vill nya organisationen Huskurage hjälpa grannar att göra en insats.

  Du som granne kan rädda liv

  Under det gångna årets pandemi är det inte bara viruset som orsakat stort lidande. Att många tvingats vara hemma från jobb och skola har även medfört en alarmerande ökning av orosanmälningar och våld i hemmet.

  Under 2020 anmäldes totalt 16 461 misshandelsfall mot kvinna i en närstående relation. Det är en ökning med 15,4 procent jämfört med föregående år. De bistra sifforna kommer från en ny rapport från den ideella organisationen Huskurage.

  – Vi ser en väldigt skrämmande utveckling här och den måste brytas, det är ett ansvar som vilar på oss alla, säger Nina Rung, kriminolog och medgrundare av organisationen Huskurage.

  Hon säger vidare:

  – Med den här rapporten vill vi sätta strålkastaren på några av pandemins osynliga offer, de kvinnor och barn som lever i en våldsam hemmiljö och blir extra utsatta när samhället stänger ner.

  Organisationen Huskurage verkar för att förebygga, förhindra och stoppa våld mot närstående, genom att sprida kunskap och metoder, bland annat genom ett ökat civilkurage från folk i omgivningen.

  Organisationen riktar sig särskilt till grannar i hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar, som uppmuntras att på centrala platser i bostadshuset sätta upp information om hur man bäst agerar om man anar att någon är ­utsatt för våld i hemmet.

  Orolig? Knacka på

  Organisationen uppmanar alla som känner oro för att någon far illa att agera. Som granne kan man rädda ett liv – genom att gå ut i trapphuset, hämta hjälp av andra, knacka på och ringa efter polisen. Personer som hjälpt till att avbryta våld har också förhindrat att våldet eskalerar eller ibland till och med förhindrat mord.

  – I en tid då det är viktigt att hålla avstånd får vi inte glömma att fortsätta bry oss om dem vi har i vår närhet. Rättsväsendet och socialtjänst gör vad de kan, skolan och vården anmäler oro för barn när det finns underlag för det, civilsamhället erbjuder stöd och hjälp men vi som finns runtomkring, vi grannar, familj, kollegor och vänner, måste också agera på vår oro, säger Nina Rung.

  Under coronaåret har även Bris, Barnens rätt i samhället, larmat om rekordmånga samtal från utsatta barn och ungdomar. Kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna i Unizon vittnar om en ökad tillströmning av stödsökande under pandemin.

  – Vi måste alla ta avstånd från våldet genom att agera och ta ett gemensamt ansvar för varandra, säger Nina Rung.

  Nina Rung

  Är du orolig för att din granne far illa? 

  1. Knacka på. Att knacka på kan räcka för att avbryta pågående våld. Du kan rädda liv.
  2. Hämta hjälp. Vill du inte stå kvar själv, ta hjälp av andra grannar för mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

  Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn: kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

  Bidra till större ­trygghet hemma

  • Du kan skicka ett mejl eller prata med din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att påverka dem att ta ställning.
  • Bostadsbolag och bostadsrättsföreningar bör engagera sig, införa policyer och informera boende så att de
  vet hur de ska agera vid oro för att någon far illa.

  För mer information, se huskurage.se

  Källa: Huskurage

  Varje dag ­anmäls 50 fall

  I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om.

  Du kan göra en insats som granne, så att barn och andra som far illa får hjälp. 

   

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!