Välj rätt i fiskdisken

[b]VÄGVAL[/b] Politikerna måste agera, men även konsumentens val spelar roll, menar Världsnaturfonden som larmar om att våra matfiskar mår allt sämre.

I årets utgåva av Fiskguiden från Världsnaturfonden, WWF, får Öster­sjötorsken fortsatt rött ljus och dessutom sällskap av makrillen. Rött ljus innebär att man ska låta bli att köpa eller äta dessa arter. Det är bara två av flera arter som visar att trenden pekar nedåt för våra vanligaste matfiskar. 

–  Det är tydligt att man misslyckats med förvaltningen. Många bestånd överfiskas. Kvoter sätts kortsiktigt högre än de vetenskapliga råd­en trots forskarnas varningar, säger Karin Glaumann, fiskeexpert på WWF. 

Men allt är inte nattsvart. Det finns flera arter som visar på en positiv utveckling, till exempel rödspätta, rödtunga och piggvar i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. 

Men om vi ska kunna äta fisk med gott samvete i framtiden måste politikerna ta krafttag och kontrollen skärpas, menar Karin. 

”Fiskarna måste kunna spåras”

Det återstår en hel del arbete och insatser om EU:s mål om hållbara fiskbestånd år 2020 ska nås. Idag är överfisket 40  procent i Nordostatlanten, 50  procent i Östersjön och 90  procent i Medelhavet. 

–  Kraven på ett ansvarsfullt fiske ökar i Sverige och hela Europa. Förvaltningen och kon­trollen måste säkras. Spårbarheten från hav till bord måste öka. Livsmedelskedjorna, inköpare och restauranger kan bidra genom att sluta sälja arter med rött ljus och öka andelen fiskprodukter med grönt ljus, säger Karin Glaumann.

WWF bedömer de vildfångade arterna efter tre kriterier: Hur bestånden mår, om förvaltning och kontroll är effektiva samt fiskets påverkan på ekosystemet, det vill säga vilka fiskeredskap som används och om det blir bifångster. 

För odlade arter bedöms var fodret kommer ifrån, odlingssättet och miljöpåverkan från odlingen.

Som konsument kan man bidra till ett mer hållbart fiske genom att göra ett medvetet val när man köper fisk och skaldjur. 

Fiskguiden är ett hjälpmedel till att välja rätt fisk till middag. Miljömärkningar som MSC och ASC är andra. 

–  Nyckeln för konsumenterna är att ställa frågor och krav till butiker, inköpare och restauranger. Att som konsument visa att man vill gå åt ett visst håll, att man faktiskt kräver ett ansvarsfullt fiske. För konsumenterna är spårbarheten viktigast, det är helt grundläggande. Om fisken inte är spårbar så har konsumenterna ingen makt, säger Friederike Ziegler, forskare på RISE. 

Pär Holmgren, meteorolog och miljöpartistisk politiker, håller med: 

–  I en god värld ska konsumenterna inte behöva tänka på vilka fiskarter som är okej att äta eller inte. Men nu när det ser ut som det gör – att det faktiskt säljs fisk som har utsatts för överfiske – så är det bra om konsumenterna har grundläggande kunskaper. Att man vet vilken fisk man inte ska köpa i affären, säger Pär Holmgren. 

Välj rätt i fiskdisken
Fiskguiden, som gavs ut första gången 2002, är ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF i 25 länder.

Så ska du äta enligt Fiskguiden

I WWF:s fiskguide är fiskarna indelade i olika färger: grönt, gult och rött. Med den här listan ser du lätt vilka fiskar som är bäst att välja. Fisken får sin märkning utifrån hur den fiskas och hur beståndet mår. Rödmärkt fisk är utsatt för överfiske, illegalt fiske eller har fiskats på ett sätt som påverkar miljön negativt. En art kan ha flera färger beroende på var och hur den är fiskad eller odlad. 

Grönt ljus (ät gärna)

Lax Krav- och ASC-certifierad

Torsk MSC- och Krav-certifierad

Sill MSC- och Krav-certifierad. Sill fiskad
i östra Östersjön. Generellt om fiskad
i nord-östra och nordvästra Atlanten.

Skarpsill Om fångad i Östersjön.

Räka MSC- och Krav-certifierad.

Abborre Grönt ljus, ät gärna, om fångad
med garn i Estland (Rigabukten). 

Gult ljus (var försiktig)

Lax Odlad i öppna kassar i Norge eller övriga Nordostatlanten. Stödutsatt lax från Sverige eller norra Europa. Östersjölax som är fångad med laxfällor. 

Torsk Om fiskad med garn i Skagerrak och Kattegatt. Om fiskad med garn och lina
i Barents hav, Norska havet och vid Svalbard. Denna torsk hade tidigare grönt ljus, ”bästa val”, men alltså inte längre.

Sill Vårlekande sill från Skagerrak, Kattegatt inklusive västra Östersjön. Om fiskad med ringnot utanför Kanada. Om fiskad med trål utanför Irland, Skottland, i Keltiska havet och Engelska kanalen.

Räka Om fiskad utanför Kanada, i Barents hav, Norska havet eller utanför Grönland eller Island.

Skarpsill Om fångad i Skagerrak eller ­Kattegatt. 

Abborre Om fångad i Östersjön längs kusten.  

Rött ljus (låt bli)

Lax Vildfångad lax från Nordostatlanten
(inklusive Östersjön). Om odlad i öppna
kassar i Sydamerika.

Torsk Generellt om fiskad i Nordost- eller
Nordvästatlanten inklusive Östersjön.
Norsk kusttorsk.

Räka Övriga fisken och fångstområden.

Rödspätta Trålad från Östersjön.

Abborre Om fångad i ryska och polska vatten. 

Gädda Rödlistad.

Arter som bör undvikas helt Ål, haj (pigghaj), rocka, vitling och röd snapper.

Andra arter som skrubbskädda, lake, piggvar/slätvar, tunga och blåfenad tonfisk saknar fortfarande grönt ljus.

 

Scroll to Top