Icakurirens läsare: Det är valets viktigaste frågor

Om Icakurirens kvinnliga läsare fick välja skulle valet handla mer om jämställdhet och stress. Det visar tidningens stora läsarundersökning. – Det finns potential att göra politik av de här frågorna i valrörelsen, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Läsarna tycker till

Jämställdhet 
En majoritet av kvinnorna anser att deras eget äktenskap är mer jämställt i jämförelse med hur det ser ut på arbetsmarknaden. 

Stress 
En majoritet av kvinnorna har en ganska negativ tro på kvinnors stress i framtiden. De tror varken att kvinnors status kommer att öka, eller att stressen i samhället kommer att minska.  

73 % anser att den privata relationen är jämställd. 26 % tycker motsvarande om den svenska arbetsmarknaden. 

Jämställdheten och stressen är två frågor som engagerar Icakurirens läsare, enligt tidningens stora kvinnoundersökning som togs fram i samband med att Icakuriren fyllde 75 år. Jenny Madestam, lektor vid ­Södertörns högskola, är inte förvånad: 

– Nej, det är jag inte. Det här är frågor som präglar kvinnors liv till stor del. Jämställdhet och stress är konkreta frågor som påverkar kvinnors vardag. Kvinnor jobbar och gör karriär, självklart är de intresserade av en jämställd arbetsmarknad med till exempel lika lön som sin manlige kollega. Och stress och psykisk ohälsa är ju ämnen som får stort utrymme i media och i samhällsdebatten. Det pratas mycket om stressen i samhället, bland annat om hur svårt det är att få karriär och övrigt liv att gå ihop. Det är fullt logiskt att det engagerar kvinnor, säger hon. 

En majoritet av kvinnorna är bekymrade över stressen i samhället och har dessutom en ganska negativ tro på kvinnors stress i framtiden, visar undersökningen. De tror varken att kvinnors status kommer att öka, eller att stressen i ­samhället kommer att minska. En övervägande del av kvinnorna i Icakurirens läsarunder­sökning är dessutom bekymrade över jämställdheten – framför allt på arbetsmarknaden. En majoritet anser att det egna äktenskapet är betydligt mer jämställt jämfört med hur det ser ut på arbetsmarknaden. 

Det sista förvånar Jenny Madestam. 

– Då undrar jag: Hur sann­ingsenligt har de svarat? Många kvinnor jobbar ju deltid för att hinna med hemarbetet. Att det alltjämt är ojämställt på arbetsmarknaden är ju delvis ett uttryck för hur det ser ut på hemmaplan. Kvinnorna tar ett betydligt större ansvar för föräldraledighet, vård av sjuka barn och skötsel av ­hemmet. 

Viktiga frågor för partierna

Icakurirens undersökning är en läsarundersökning och alltså inte en väljarundersökning med frågor med direkt koppling till valet. I en regelrätt väljarundersökning hade nog svaren sett annorlunda ut, tror Jenny Madestam. 

– Men uppenbarligen är det här frågor som upptar kvinnornas tankeverksamhet. Det här är ämnen som intresserar dem. Med det sagt så finns det ju potential att göra politik av frågorna i valrörelsen. Om jämställdhet och stressen i samhället är sånt som är relevant för väljarna, så är det ju viktigt att partierna inte tappar bort de frågorna. 

Icakurirens chefredaktör Helena Rönnberg håller med: 

– I 75 år har Icakuriren varit en röst för kvinnorna och stått på kvinnornas sida. Därför kändes det naturligt att just Icakuriren initierade en undersökning som talar om hur kvinnorna mår, tänker och prioriterar. Är det någon tidning som ska göra en sån här undersökning så är det ju Icakuriren. Det är väldigt intressant att ta pulsen på våra läsare och på samtiden. Vår undersökning ska inte blandas ihop med en vanlig väljarundersökning, men den säger ändå en hel del om vad svenska kvinnor intresserar sig för. Vilka frågor som upptar deras tid och tankar. Vore jag politiker skulle jag ta fasta på det och lyfta frågorna i valrörelsen, säger Helena Rönnberg. 

Äldre väljare tänker på andra 

Det är inte särskilt vanligt med en renodlad kvinnoundersökning, där bara kvinnor intervjuas, konstaterar Carin Wegenius, vice vd på Demoskop, som har tagit fram undersökningen för Icakurirens räkning. 

– Vi har gjort över 1 000 intervjuer, så det är en gedigen undersökning. Jag tror att kvinnorna tyckte att det var roligt att svara på frågorna, det gick ovanligt snabbt att få ihop svaren.

I renodlade väljarundersökningar inför valet i höst hamnar migrationsfrågan och frågan om lag och ordning i topp tillsammans med vård och omsorg. 

– Det här är en ovanlig valrörelse. Att frågor om lag och ordning och migrationsfrågor ligger i topp i ett riksdagsval är väldigt ovanligt. Det beror ju på den stora flyktingkrisen 2015 och på Sverigedemokraternas framfart. Vård, skola och omsorg är annars frågor som brukar prägla en valrörelse, säger Jenny Madestam. 

Däremot kan hon slå hål på myten att väljarna bara röstar för att gynna sig själva. Framför allt äldre väljare tar istället fasta på hur det ser ut i samhället i stort och vill rösta så att det gynnar andra grupper än bara dem själva. 

– Väljarundersökningar vis­ar att äldre inte röstar för att gynna den egna plånboken. De intresserar sig alltså inte i första hand för frågor som skulle kunna gynna dem. Istället tänker man på barn och barnbarn och intresserar sig för frågor som utbildning och barnbidrag, säger Jenny Madestam.

Scroll to Top