Grattis Victoria 40 år – här är ditt nya liv

Siffrorna talar sitt tydliga språk – ingen ålder är så turbulent som åren kring 40. Icakuriren gratulerar kronprinsessan med en kartläggning av både risker och möjligheter.

Psykisk hälsa

En mental riskålder

Fakta Tyvärr Victoria, här är statistiken dyster på allvar. När människor i olika åldrar skattar hur nöjda de är med livet ser kurvan ut som ett U. Lyckligast är vi efter tonåren och efter pensionen. Olyckligast är vi mellan 40 och 50 (och samma sak gäller över hela världen, oavsett ekonomisk situation). 

Zoomar vi in på Sverige kan vi dessutom konstatera att nedsatt psykiskt välbefinnande drabbar kvinnor oftare än män (19 respektive 12 procent). Till råga på allt ligger stockholmarna på en osmickrande förstaplats i landets depressionsliga. 

Kom ihåg Siffror är bara siffror! Det är hur just du lever och tänker som räknas. Forskare menar att depression och utmattning förebyggs framför allt genom tid för återhämtning och sociala relationer med vänner och familj. 

Relationen

Ge varandra beröm!

Fakta Medianåldern för skilsmässa är 42 år för kvinnor i Sverige och cirka 24 000 äktenskap upplöses varje år – vilket betyder att du närmar dig en farlig ålder! 

Samtidigt finns det annan statistik som talar till din och Daniels fördel. En kvinna som är över 30 år när första barnet föds löper hälften så stor risk att separera som en kvinna som är 24 år eller yngre (och du var ju 34 när Estelle föddes!). Högutbildade har längre äktenskap än lågutbildade (även om Daniel ”bara” har folkhögskola på cv:t, medan du har en filosofie kandidatexamen i freds- och konfliktkunskap).

Kom ihåg Jämställdhet är bra för relationen, men forskning visar att det är lika viktigt att ge varandra beröm för att ha diskat den ingrodda kastrullen eller sorterat barnens strumpor. 

”De relationer där mannen uppger att de delar lika på hemarbetet men kvinnan uppger att hon gör mer, upplevs som sämst och minst stabila. Men om man visar uppskattning och uppmärksammar att partnern gör mer så fungerar relationen bättre”, menar Leah Ruppanner, forskare i sociologi vid Stockholms universitet.

Grattis Victoria 40 år – här är ditt nya liv
Karriären är tryggad, Victoria – men glöm inte att varva ner tillsammans med vänner och familj.

Karriär & ekonomi

Fortsätt på samma spår

Fakta Du är faktiskt den enda människa i Sverige vars framtida karriär är grundlagsskyddad (successionsordningen 1810:0926). Det enda du behöver göra är att sitta stilla i båten så blir du tids nog både drottning och statschef. 

Ekonomiskt ser det också gynnsamt ut. Kungahusets apanage (statliga bidrag) uppgick 2016 till totalt 135,4 miljoner kronor, att jämföra med den genomsnittliga disponibla inkomsten för ett svenskt hushåll på 607 000 kronor. 

Kom ihåg Att hålla järnkoll på din del av apanaget. Kvinnor som grupp har lägre löner än män på arbetsmarknaden och tjänar i genomsnitt bara 87 procent av vad män tjänar!

Kultur & fritid

Viktigt med egentid

Fakta Du läser fler böcker än Daniel och går i högre utsträckning på teater. Han feströker oftare, men bedömer å andra sidan sin grundläggande hälsa vara något bättre. Du har lite oftare tarmbesvär. Ni motionerar ungefär lika mycket, men han är mer ute i skog och mark. Det vill säga – era statistiska jag.

Kom ihåg Som pressad småbarnsmamma är det viktigt med rekreation och återhämtning! Du lägger faktiskt åtta timmar mer i veckan än Daniel på obetalt hushållsarbete (allt från att natta Estelle och Oscar till att rensa ogräs i Hagas rabatter). Ja, återigen enligt statistiken…

Grattis Victoria 40 år – här är ditt nya liv
Samvetsfrågan: Vem sorterar barnens strumpor?

Åldrandet

Är du medelålders nu, Victoria?

Nej då! Det finns ingen officiell definition på när vi inträder i medelåldern, men enligt en undersökning anser 32 procent av svenskarna att den infaller i 45-årsåldern. 28 procent tycker att det sker först kring 50 år.

Födseln

Kungen var inte med

Den 14 juli 1977, klockan 20.30, lämnade drottning Silvia Stockholms slott och åkte till Karolinska sjukhuset. Klockan 21.45 föddes Victoria Ingrid Alice Désirée (3 250 gram och 50 cm). 

Silvia förlöstes av professor Ulf Borell och barnmorskan Maj-Lis Westling (dock inte släkt med en viss familj Westling från Ockelbo). Kungen fanns på avdelningen, men var inte med vid förlossningen. 

Klockan 08.00 dagen efter sköts en salut med 21 skott från Skeppsholmen. Klockan 09.30 visade grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister upp prinsessan för tre vittnen: statsminister Thorbjörn Fälldin, riksmarskalk Gunnar Lagergren och talman Henry Allard.

Källor: SCB, Folkhälsomyndigheten, Sifo, Forskning och framsteg, kungahuset

Annons
Scroll to Top