Täckodling: Gamla metoden ger en frodig trädgård – på enklaste vis

Förvandla en del av din gräsmatta till en vacker odlingsyta som kan ge kilovis med grönsaker och mängder av blommor. Det är enkelt – bara sluta gräv!

Den gamla tekniken att täckodla har ett finurligt engelskt namn: ”No-dig-metoden”. Principen är precis det som namnet skvallrar om – det behövs nästan inget grävande utan man bygger upp bäddarna på höjden med flera lager av olika organiska material. När man låter bli att gräva besparar man sig själv en massa onödigt jobb och kanske en och annan krämpa. Men fördelarna stannar inte där.

Med den här metoden stör man inte jordens mikroliv på samma sätt som när man gräver ett trädgårdsland. När man odlar på höjden bevaras jordens levande organismer och koldioxiden som finns i jorden hålls kvar. Fördelarna är alltså många, metoden är enkel och resultatet blir väldigt bra!

Frodig samplantering med olika växter.

No-dig-metoden: Bästa tiden att börja

Tidpunkten att påbörja en upphöjd odlingslimpa kan vara närsomhelst när marken är bar. Men hösten är fördelaktigt eftersom då har man ofta mycket material att bygga med. Då är dessutom odlingsytan färdig inför den kommande våren och jordens mikroliv får lite tid på sig att processa det organiska materialet.

Välj en plats med mycket sol och med god tillgång till vatten. Platsen ska helst inte ha några högre träd i sin närhet, då de stjäl både vatten och solljus. Det är också bra om platsen är lite skyddad från stark vind. Sedan behöver man såklart ta hänsyn till det praktiska – var kan den anläggas för att man lätt ska kunna vattna, skörda och kunna utföra den lilla skötselinsats som krävs. Vi guidar dig steg för steg hur man skapar en praktisk och produktiv odlingslimpa!

Ringblommor och solrosor i en samplantering.
Vid säsongens slut kan man återbörda nästan alla växtrester till jorden, men undvik potatisblast som kan bära på olika svampsjukdomar.

Material till odlingslimpa

  • Kartonger och tidningar
  • Organiskt material som exempelvis kompost, ensilage, löv, små kvistar, gräsklipp, brunnen gödsel
  • Jord
  • Markduk att täcka eventuella gångar mellan ­bäddarna
  • Eventuellt träflis till gångarna
Ringblommor utan stjälk i en korg.
Innan du återbördar växtresterna kan du även ta bort växter som frösår sig ymnigt, exempelvis ringblomma. Dessa ska förvandlas till välgörande ringblomssalva.

Anlägga täckodling – steg för steg

1. Välj plats. En tråkig och outnyttjad plätt av gräsmattan är perfekt för att anlägga en upphöjd täckodling.

Tom gräsplätt. Rött trähus i bakgrunden.
Så länge marken är bar kan du starta en no-dig-odling.

2. Gräv ett litet dike runt odlingsytan för att förhindra att gräset letar sig in.

Nygrävt dike runt området som ska bli en odlingslimpa.
Förhindra att gräset tar sig in med hjälp av ett dike.

3. Täck ytan helt med kartong och tidningar. Lägg ett tjockt och tätt lager så kommer den underliggande ­vegetationen att kvävas.

En flyttkartong som har vecklats ut och lagts som botten i en odlingslimpa.
Bottna odlingen med kartonger och tidningar.

4. Börja bygga limpan med det material du har, exempelvis organiskt ”skräp” från trädgården, fjolårets löv, stjälkar och blast från odlingar och rabatter. Brunnen kodynga, ensilage och gräsklipp är bra komponenter för att ge ytan ordentligt med näring. Lägg det grövsta materialet längst ner och bygg uppåt med finare växtlighet. Fårull är ett fenomenalt gödslingsmedel att addera till limpan. Bygg så högt du kan, den sjunker ihop när maskarna börjar göra sitt jobb och förmultningsprocessen påbörjas.

Täckodling som har gödslats med fårull.
Det går utmärkt att gödsla med fårull.

5. Lägg ett sista lager av ensilage som ett skyddande täcke, både för att förhindra ogräsfrön från att slå rot och för att hjälpa odlingytan att hålla kvar sin fuktighet. Kompostgaller håller materialet på plats tills det är dags att så och plantera. Det blir ofta mycket torra ­material i sådana här bäddar, så man måste vara noga med vattningen. Lägg gärna ut en bevattningsslang redan nu.

Två odlingslimpor där materialet hålls på plats av kompostgaller och tjocka grenar.
Använd kompostgaller för att hålla allt material på plats till det är dags att så.

6. När det är dags att så och plantera kan man antingen lägga ut ett tunt lager jord över hela limpan, eller lägga ordentligt med jord runt om varje plantas rötter eller där du ska så dina fröer. Tänk på att täcka bar jord med täckmaterial. Vattna ordentligt under den första tiden och täck eventuellt de små plantorna med en fiberduk som skydd.

Olika blommor i krukor som väntar på att planteras.
Äntligen dags att så!

7. När allt som ska skördas är upp­taget förbereder du upp bädden inför kommande säsong. Lägg på höstlöv, jord från sommarens krukor, överbliven gödsel och växtrester från trädgården.

Nyskördad rabarber som ligger på marken.
Ta vara på trädgårdens “skräp” när du förbereder odlingslimpan för nästa säsong.

Sköta en odlingslimpa

Det behövs sällan ogräsrensning i täckodlingen då ytan är helt täckt med växter och material. Näringstillförseln är inte heller något att tänka på under odlingssäsongen, då limpan har många näringsrika ingredienser. När du skördar – lägg tillbaka blast och skräp så får du en direktkompostering i landet. Se till att vattna kontinuerligt.

Scroll to Top