Test av grillkol och briketter

Icakuriren har låtit testa tio märken av grillkol och briketter. Alla innehåller höga halter tungmetaller och askan från Coops ekologiska märke Ängla­mark är värst av alla. Läs hela testet av grillkol och briketter här.

Så här testade vi

 • Testet består av två delar: kemisk analys av askan samt funktion.
 • Den kemiska analysen utfördes av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som analyserade askan på innehåll av arsenik,
  bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, molybden, nickel, vanadin och zink.  Proverna togs ur askan från det brunna kolet. Från varje kolsort togs cirka 1 kg prov som maldes till en fraktion mindre än 1 mm.
 • Funktionstestet utfördes av Rolf Hammarström, före detta brand­utredare på SP Brandteknik (Sveriges Tekniska Forsknings­institut).
 • Klotgrillar laddades med 1,2 kg kol  alt 1,4 kg briketter och tändes med eltändare (800 W). Bottenspjällen öppnades fullt och en temperaturmätare (plattermoelement) på gallret kände av strålningsvärmen.
 • Det bedömdes hur jämn grillningen kunde bli. Dessutom mättes antändstiden (tiden
  innan grillningen kunde påbörjas) samt grilltiden (tiden från att vi har fått en fullt utvecklad glöd till att temperaturen på kolet är under 200 grader).
 • Kol och briketter köptes in under april 2012.
 • Betygsskalan är 1–5, där 5 är bäst.

Fakta märkning

 • EN 1860-2 Produkten följer en svensk standard  (enligt kvalitetsmärkningen SIS) för grillkol och briketter. Standarden anger bl a minimivärden för kolhalten och maxvärden för vatten- och askhalt.
 • DIN Tysk motsvarighet till SIS med något lägre krav.
 • DNV Norsk motsvarighet
  till SIS med något högre krav på efterlevnadskontroller.
 • FSC Råvaran är från FSC-certifierad skog (slår bl a vakt om hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, skogsarbetarnas arbetsvillkor och urbefolkningarnas rättigheter).
 • TÜV Tysk certifiering som gäller säkerheten vid produktionen på fabrikerna.

 

Fakta krom och nickel

 • Krom är en tungmetall och vissa varianter kan ge cancer eller allergi. Krom är också irriterande för hud och lungor. Lungsjukdomar som bronkit och emfysem kan orsakas av krom.
 • Nickel är också en tungmetall. Den viktigaste hälsoeffekten av nickel är kontaktallergi. Hos personer som jobbar med nickel har man dessutom sett cancer i lunga, näsa och bihålor.

Källa: Helena Norin, kemist.

Snabbguide – kol eller briketter?

 • Kol är mer lättandligt och ger en snabbare glödbädd än briketter. Passar om du ska grilla några korvar. Testet visade att kol glöder längre än briketter, bortsett från briketterna från Weber.
 • Briketter ger en jämnare glödbädd och ger därmed en jämnare grillning. Passar bättre för större köttbitar eller en halv kyckling.
 • Briketter ger ifrån sig mindre energi än rent kol eftersom kolet, som är malt i briketterna, är uppblandat med oorganiskt material som sand eller lera och något bindemedel.
   Skapa en jämn grillglöd
   Grillkolen bör ha en jämn och lagom storlek så att det går att få en jämn matta av grillglöd. Små bitar riskerar att trilla ner under gallret och kan täppa till luft­intaget. Stora bitar som sticker upp över de andra ger en ojämn temperatur till maten på gallret.

Kolgrillat låter läckert. Mindre aptitretande är mat grillad över kol som innehåller tungmetaller. I Icakurirens stora test av grillkol har vi låtit analysera innehållet i tio grillkolfabrikat: fem kol och fem briketter. Vi har även låtit testa kolens funktion.

Den kemiska analysen visar att samtliga innehåller mer krom och nickel än vad skogsbruket rekommenderar (se nedan). Briketterna från Coops ekologiska sortiment Änglamark har den högsta halten krom och nickel av alla.

Det finns inga gränsvärden för hur mycket tungmetaller grillkol – och briketter – får innehålla. Men mängden tungmetaller i grillaskan kan jämföras med den aska som används i skogsbruket. (Träden i skogen innehåller en naturlig mängd tungmetaller. När bioenergi tas från skogen försuras marken. Därför sprider skogsbruket ut aska från flis, som brunnit i kraftvärmeverk, i skogen. Askan ska innehålla tillräckligt mycket näringsämnen för att göra nytta men inte ha för höga nivåer av tungmetaller eller andra olämpliga ämnen.) Änglamark innehåller 490 mg krom/kg, Ica:s och Shells 390. Skogsstyrelsens riktlinjer för krom är i dag 100 mg/kilo.

Andelen nickel var också högst i Änglamarks briketter: 200 mg/kg följt av Shell (180) och Ica (160). Här ligger skogsstyrelsens riklinjer på 70 mg/kg.
– Att jämföra andelen tungmetaller i grillat kol och briketter med skogstyrelsens riktlinjer är rimligt. Alla kolsorter överstiger riklinjerna och därför får inget av kolen godkänt ur ekologisk synvinkel, säger kemist Helena Norin,

Svenska Naturskyddsföreningens kemikalienätverk.
– Man kan misstänka att grillkolet från Änglamark kommer från tryckimpregnerat trä. Aska från grillkol ska absolut inte spridas i trädgården, än mindre i trädgårdslandet, eftersom det innehåller tungmetaller. Lägg den i stället i soppåsen när den kallnat, säger Helena Norin.

Tungmetaller i grillkolen gör inte den grillade maten giftig, men om den sprids i trädgårdslandet kan grönsakerna ta upp metallerna och bli ohälsosamma. Och det gäller ju andra växter också som djur kan tänkas äta.
Varför innehåller Änglamarks briketter så mycket krom och nickel?
– Det kan vara kopplat till en högre koncentration i träet eller härstamma från produktions- eller förpackningsprocessen. Vår leverantör har precis installerat en ny process och förpackningsutrustning som kan vara anledningen till krom och nickelresterna. Detta utgör ingen fara för människa, säger Louise König på Coop.

För konsumenterna är Änglamark synonymt med ekologiskt. Hur rimmar de höga halterna med tungmetaller med Coops miljötänk?

– Detta är mycket olyckligt. På Coop följer vi de EN standarder (se ruta) som finns vid inköp av grillprodukter. Det finns i dag inga specificerade gränsvärden för krom och nickelrester i grillkol. Vad gäller denna produkt har vi valt en leverantör som har en hög miljömedvetenhet samt tillhandahåller FSC märkt träråvara.
– Vi undersöker för tillfället hur det kommer sig att produkten innehåller högre halter av krom och nickel. Vi forskar i saken och kommer att åtgärda det, säger Louise König.
Endast ett kolmärke är svenskt; Skogens. Weber importeras från Tyskland, Ica:s från Estland och Julas ända från Sydafrika. Övriga importeras från Polen.

I testets andra del lät vi testa kolens och briketternas funktion.
Bland annat mättes antändningstiden, alltså hur lång tid det tar för kolet/briketterna att börja glöda. Antändningstiden för kol ligger på 20–25 minuter och på 40–50 minuter för briketter.
Vi mätte också grilltiden, alltså tiden från det att vi har en fullt utvecklad glöd till att temperaturen på grillkolet är under 200 grader. Förvånansvärt är att kolsorterna har längre grilltid än briketterna, bortsett från Weber.
– Mängden kol är större i grillkolen än i briketter vilket gör att det är mer bränsle som kan brinna och därmed en längre brinntid (glödtid), säger brandingenjör Rolf Hammarström som utförde testet.

På jumboplats i funktionstestet kom Ica:s grillbriketter. Skälen är flera: kort grilltid (61 minuter) och mycket bös (små kolbitar) och koldamm.
– Andelen kol är lägre i Ica:s briketter än i de andra. Det kan vara en av anledningarna till att de har kortast brinntid, säger Rolf Hammarström.
Bös är trist eftersom det faller ner under kolbäddsgallret och täpper igen luftintaget i botten. Koldamm som yr sotar ner och är allmänt otrevligt.
Rök från grillkolen var däremot inget stort problem för någon av sorterna, inte heller gnistor och sprätt.

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top