Hörselskadades Riksförbund – HRF

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörsel- skadade. HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. 

HRF

Hemsida: www.hrf.se
Startade år: 1921

Totala intäkter 2010: 61 Mkr
Insamlings- och admin.omkostn: 23%

Ant. anställda
: 76

90-konto: Ja, pg 90 03 14-6, bg 900-0738
Medlem FRII: Ja

Hörselskadades Riksförbund - HRF
Foto: HRF
Hörselskadades Riksförbund - HRF
Foto: Jenny Gaulitz

HRF bedriver påverkansarbete och sprider kunskap om hörselskador. Några exempel på konkreta resultat av påverkansarbetet är att man har drivit igenom hörseltest av nyfödda i hela landet och fått igenom att SVT ska texta allt de sänder senast utgången av 2013. HRF har även flera gånger kunnat stoppa föreslagna förändringar som skulle försämra kvaliteten på vård för hörselskadade. Man tar initiativ och bidrar ekonomiskt till ny forskning om hörsel som har lett till utveckling av hörapparater och implantat och gjort framsteg bland annat avseende behandling av bullerskador.

-Vi tillvaratar hörselskadades intressen och rättigheter. Det gör vi utifrån omfattande kunskap. Vi gör egna undersökningar och tar fram fakta om hörselskadade, hörselskadades villkor och svensk hörselvård. Denna kunskap är helt avgörande i vårt arbete för att påtala brister och förbättra hörselskadades möjligheter, säger Jan-Peter Strömgren, HRFs förbundsordförande. Vi erbjuder också konkreta råd och stöd till enskilda hörselskadade, samt gemenskap med andra hörselskadade i våra föreningar från norr till söder.

HRFs lokala medlemsverksamhet är en viktig del av HRFs arbete för de hörselskadade. HRF arrangerar olika sammankomster, familjeläger och möten mellan hörselskadade, vilket har berikat och underlättat mångas liv.

Hörsellinjen (www.horsellinjen.se) är HRFs informationsservice och är öppen för alla som har frågor om hörsel och hörselskador. Via telefon eller internet kan hörselskadade, an- höriga, arbetskamrater, skolpersonal, myndigheter och övrig allmänhet få svar på sina frågor av HRFs informatörer.

En fråga som HRF arbetar med just nu är att många inte får sin hörsel testad tillräckligt ofta. En tredjedel av landets arbetstagare har inte testat hörseln på över tio år, visar en ny undersökning HRF låtit göra. För att underlätta för personer att regelbundet kolla sin hörsel har HRF tagit fram två enklare hörseltester man kan göra själv hemma. Det ena är ett webbhörseltest (www.horseltest.se), det andra görs med en vanlig telefon på tel: 0900-20 33 000 (kostar 28 kronor varav 10 kronor går till hörselforskning).

-En hörselnedsättning kommer ofta smygande, och många hinner drabbas av en rad hälsoproblem innan de till slut söker hjälp, säger Jan-Peter Strömgren. Genom att fånga upp hörselproblem så tidigt som möjligt går det att undvika stress, utmattningssyndrom och annan ohälsa.

En annan viktig fråga för hörselskadade är ljudmiljön. Den senaste tiden har HRF drivit kampanjen Befria samtalet, för att belysa ljud- miljöfrågan och väcka opinion och öka kunska- perna. Man har gjort nya undersökningar som visar att en stor del av befolkningen tycker att dåliga ljudmiljöer är ett stort samhällsproblem. Till exempel visade en undersökning att fyra av tio studenter har problem med dålig ljudmiljö i högskolan. Studenterna har svårt att koncentrera sig, svårt att komma ihåg och svårt att höra vad föreläsare säger. Den dåliga ljudmiljön beror på dålig akustik, dålig ljudisolering, bristfällig ljudteknik och ogenomtänkt lokalplanering.

– Det är anmärkningsvärt att just högskolan, vars främsta syfte är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för inlärning, studier och problem- lösning, har en ljudmiljö som har rakt motsatt verkan, säger Jan-Peter Strömgren. Tack vare vår kampanj har ljudmiljöarbetet tagit fart på flera håll. Vi ser att arbetsgivare och andra aktörer uppmärksammar nu störande ljud på ett annat sätt än tidigare och många åtgärder har vidtagits för att skapa bättre ljudmiljöer. 

Trots stora framsteg i arbetet för de hörsel- skadade finns fortfarande stora utmaningar för HRF i framtiden. I dag hotas hörselvården av förändringar som innebär att vårdkvaliteten för- sämras och att individens ekonomi blir avgörande för tillgången till hörselvård.

-Det är en utmaning att bevaka de genomgripande förändringarna i landets 21 landsting samt på riksnivå, och att hålla hög beredskap för att snabbt kunna agera för att ta tillvara hörselskadades intressen och värna rätten till hörselvård, säger Jan-Peter Strömgren. Det är också en utmaning att råda bot på den utbredda okunskapen om hörsel- frågor bland ansvariga beslutsfattare. Alltför många beslut fattas i dag på godtyckliga och ovetenskapliga grunder.

Vill du stödja Hörselskadades Riksförbunds arbete, klicka här”

Av Bidra.nu

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top