Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission driver verksamheter för socialt utsatta vuxna och ungdomar. Många som söker sig till Skåne Stadsmission är hemlösa, en del lever i missbruk eller lider av psykisk ohälsa eller befinner sig i svåra livssituationer.

Fakta

 

Hemsida: www.skanestadsmission.se

Startade år: 1916

Totala intäkter 2010: 35,5 Mkr
Insamlings- och admin.omkostnad: 12,9%

Ant. anställda: ca 60
Antal volontärer: ca 40

90-konto: Ja, pg 90 03 25-2, bg 900-3252
Medlem FRII: Ja

Skåne Stadsmission
Skåne stadsmission
Verksamhetsansv.Therese Wihlborg på Cafe David.
Skåne Stadsmission
Aktivitet på Enter Mötesplats.
Skåne Stadsmission
Stödboendet i Lund på sommarresa.

Målet för verksamheten är att bemöta varje person med respekt och medmänsklighet och samtidigt verka för en positiv förändring.

Stiftelsen Skåne Stadsmission – som tidigare hette Stiftelsen Malmö Kyrkliga Stadsmission – bildades 1916 och finns idag i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg. Verksamheterna inkluderar boende för kvinnor, stödboende, nattjourer, Stadsmissions- hälsan, dagverksamhet för hemlösa och missbru- kare samt tonårsverksamheten Enter Mötesplats.

-Vi värnar om vår tillgänglighet, att vi alltid ska finnas till hands för att lyssna, stödja och motivera, säger Cecilia Bruhn, insamlingsansvarig på Skåne Stadsmission. Det är en röd tråd som genomsyrar allt vårt arbete, i samtliga våra verk- samheter, både med unga och äldre. Vi har öppet 365 dagar om året i princip alla verksamheter och vetskapen att alltid kunna se ett känt ansikte hos oss betyder mycket för våra besökare.

Café David är Stadsmissionens öppna dag- verksamhet för kvinnor och män i Malmö som lever i en utsatt situation. Café David är dels en mötesplats och dels café och restaurang som serverar gratis frukost och billig lunch. Här erbjuds även duschmöjligheter, rena kläder och skor. På Café David arbetar även Stadsmissionens kurator, Stadsmissionshälsan samt en präst. Man anordnar även utflykter, musikarrangemang, helgfirande och annat som kan visa på ett alternativ i vardagen.

Enter Mötesplats är Skåne Stadsmissions verksamhet för unga tjejer mellan 13 och 20 år. Måndag till fredag finns personalen till hands för att lyssna, stödja och ge råd. Regelbundna aktiviteter i form av läxläsning och matlagning varvas med enskilda samtal och stödinsatser i de fall som blir aktuella.

-Till Enter kommer tjejer som är ensamma och kanske mobbade, de som saknar ett tryggt hem att gå till och de som har trassliga relationer till föräldrar och övrig familj, de som vill ha en lugn plats att vila på och de som vill bli sedda, lyssnade på och respekterade för dem de är, berättar Cecilia Bruhn. Personalen arbetar alltid på tjejens uppdrag och kan, förutom att stödja i samtal, vara med på olika möten med myndigheter och följa med till exempelvis läkare och ungdomsmottag- ning. Mer än 300 tjejer har besökt Enter sedan starten i april 2008 och regelbundet kommer ca 20 tjejer på besök flera gånger varje vecka.

På Skåne Stadsmissions kvinnoboende har de flesta av kvinnorna varit utsatta för någon form av hedersrelaterat våld eller våld i nära relation. I genomsnitt bor kvinnorna upp till ett år på boendet och för att sedan gå vidare till eget boende, för- hoppningsvis i kombination med arbete eller studier. Kvinnorna får stöd från Stadsmissionens kurator, sjuksköterska och läkare och får ta del av olika aktiviteter. Under hösten kommer Skåne Stadsmission att utöka antalet platser på kvinnoboendet.

-Att vi nu kan utvidga kvinnoboendet känns både viktigt och relevant eftersom vi ser en ökad efterfrågan på den här typen av stödåtgärder. Kvinnorna kan i lugn och ro förbereda sig inför nästa steg i livet och bygga upp både självkänsla och självförtroende, säger Therese Wihlborg, verksamhetschef i Malmö.

Skåne Stadsmissions verksamhet finansieras till större delen av bidrag från myndigheter och organisationer, men även med gåvor från privat- personer och företag. Man ser ett ökat intresse från företag att stödja verksamheten. Skånemejerier skänker all mejerikonsumtion till samtliga verksamheter i Malmö, Lund och Kristianstad sedan ett år tillbaka. Stena Fastigheter står för hela lokalhyran till Enter Mötesplats, och har gjort så ända sen start i april 2008. Sydsvenska Dagbladet ger Skåne Stadsmission annonsplatser i dagstidningen.

Vill även du eller det företag du arbetar på stödja Skåne Stadsmissions arbete, klicka här»

Av Bidra.nu
 

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top