Kooperation Utan Gränser

Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som hjälper fattiga att själva ta sig ur fattigdomen. I fler än tjugo länder ges människor möjligheter att skapa sig ett bättre liv.

Fakta

Hemsida: www.utangranser.se
Startade år: 1958

Totala intäkter 2010: 266 Mkr
(Varav insamlade medel: 49 Mkr)
Insamlings- och admin.omkostnad: ca 8%

Ant. anställda: 42 i Sverige, 130 i övriga världen

90-konto : Ja, pg 90 1001-8, bg 901-0018
Medlem FRII: Ja

Kooperation Utan Gränser
Mikrofinansiering i Tanzania
Mikrofinansiering i TanzaniaFoto: Cecilia Abrahamsson
Kooperation Utan Gränser
Bostadskooperativ i Guatemala
Bostadskooperativ i GuatemalaFoto: Joel Mörner
Kooperation Utan Gränser
Biståndsknappen
BiståndsknappenFoto: Ania Janerud

Det var år 1958 som eldsjälar inom den svenska kooperationen startade insamlingen "Utan Gränser" för att minska klyftorna mellan fattiga och rika. Från första början var kooperation en ledstjärna i biståndsarbetet, liksom biståndsidén "Hjälp till självhjälp".

Bakom Kooperation Utan Gränser står ett 60-tal företag och organisationer med rötter i den svenska kooperationen, däribland KF, Coop, OKQ8, Riksbyggen, Folksam och HSB. Verksamheten finansieras genom bidrag från Sida och genom egen insamling. Kooperation Utan Gränser bedriver biståndsprojekt i drygt 20 länder, främst i Afrika och Latinamerika, men också i några länder i Östeuropa och Asien. Kooperation Utan Gränser är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Kooperation Utan Gränser vill skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt biståndsarbete. Målet är att förbättra levnadsvillkoren för fattiga människor och främja de lokala samarbetsorgani- sationernas demokratiska och ekonomiska utveckling.

-Allt vårt bistånd utformas enligt principen “hjälp till självhjälp”. Våra metoder i biståndet är studiecirklar, kooperativt samarbete och mikro- finansprojekt. I slutändan är inte vi som förändrar livet för fattiga människor, utan deras eget arbete, säger Rigmor Engerstam, tf kommuniktionschef på Kooperation Utan Gränser.

Kooperation Utan Gränser vill att fler småbönder ska kunna få mat på bordet och leva på sitt jord- bruk. Man ger därför bondefamiljer stöd, utbildning och rådgivning så de själva kan bygga upp en fungerande verksamhet som ger dem högre avkastning i jordbruket och ökade inkomster. Man hjälper bönder att organisera sig och utbilda sig inom områden som kooperation, affärsutveckling, bokföring, odling och förädling av jordbrukspro- dukter.

Över en miljard människor saknar en värdig bostad. Genom att ge stöd till bildandet av bostads- kooperativ, hjälper man fattiga familjer att själva organisera sig och hjälpas åt att bygga riktiga hus. Tillsammans bygger medlemmarna i kooperativen sina nya bostäder och minskar på så sätt kostnaderna. Projekten bidrar också till att stärka gemenskapen.

Genom spar- och kreditföreningar skapas möjligheter för fattiga människor att kunna spara och låna pengar. Tack vare kreditföre- ningarna får många möjligheten att komma igång med inkomstbringande verksamhet som kan hjälpa dem bort från fattigdomen. Att göra det möjligt för människor med små resurser att spara och låna pengar är en förutsättning för utveckling.

Fattigdom handlar inte bara om brist på pengar, utan även om brist på möjligheter. Därför arbetar Kooperation Utan Gränser med att öka människors makt och inflytande och för att främja jämställdhet. En annan viktig fråga är att bemöta effekterna av klimatförändringarna, som slår allra hårdast mot världens fattiga.

Under 2010 har flera lyckade projekt genomförts världen över. Till exempel har i Kambodja 16 självhjälpsgrupper startats som ger mikrokrediter till sina medlemmar, vilket gör att de kan starta företag. I Uganda har 15 000 mjölk- bönder genom organisering i kooperativ lyckats förhandla till sig en 20-procentig prisökning på mjölk, som lett till ökade inkomster. Bonde- och miljöorganisationer i Moçambique har påverkat den politiska debatten om landrättigheter på lokal, nationell och internationell nivå. 15 000 studie- cirkelböcker har tryckts och spritts i Malawi och sex informationscentrum har startat, där bönder får veta hur de kan utveckla jordbruket.

-Just nu glädjer vi oss åt att vi, tack vare finansiering från PostkodLotteriet, kan starta två nya projekt i Zimbabwe respektive Central- amerika. Projekten sker tillsammans med Hand in Hand och Diakonia och kommer förbättra livet för tusentals människor, berättar Rigmor Engerstam.

Insamlingen till Kooperation Utan Gränser ökade kraftigt i fjol och nådde nästan upp
till 50 miljoner kronor, vilket är en ökning med 10 miljoner sedan året innan. En stor del av ökningen beror på att Coops kunder trycker på Bistånds- knappen oftare när de pantar och lägger mer pengar i bössorna.

Här kan du stödja Kooperation Utan Gränsers arbete

Av bidra.nu

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top