Star for Life

Insamlingsstiftelsen Star for Life arbetar med hiv-preventiva program till skolungdomar i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka. Avsikten är att inspirera unga människor att tro på framtiden och leva ett liv utan aids.

Fakta

Hemsida: www.starforlife.se
Startade år: 2005

Insamlade medel 2010: 16,1 Mkr
Insamlings- och admin.omkostn: ca 10%

Ant. anställda: 3 i Sverige, samt 25 lokal- anställda i Sydafrika

90-konto : Ja, pg 90 01 61-1, bg 900-1611 Medlem FRII: Ja

Star for Life
Foto: Star for Life
Star for Life
Foto: Star for Life
Star for Life
Foto: Star for Life

Idén till Star for Life föddes när entreprenören Dan Olofsson startade ett affärsprojekt i Sydafrika. Han såg hur människorna i landet, inte minst barnen, drabbades av hiv och aids. Dessa förödande konsekvenser fick honom att vidta åtgärder och 2005 grundades Star for Life. I samarbete med skolledare, beteendevetare, kommunikatörer och musiker från Sydafrika och Sverige skapades programmet för att förebygga hiv- och aidsspridningen bland ungdomar i regionen.

Hiv/aids är ett av de största utvecklings- och hälsoproblemen i södra Afrika. I Sydafrika beräknas ca 18,1 procent av befolkningen vara hiv- positiva, och i Namibia är motsvarande siffra 15,3 procent. En av de största anledningarna till spridningen av hiv är att många människor inte har tillräckligt med kunskap om sjukdomen och hur man skyddar sig, exempelvis med kondom. En annan anledning är att man inte talar om sex på grund av religiösa och kulturella tabun.

Star for Lifes förebyggande program baseras på individens drömmar. För att göra programmet mer tilltalande bland ungdomar varvas utbildning med musik och idrott. Programmet stärker skolelevernas självförtroende och självkänsla och syftar till att skapa mer positiva attityder till livet och vikten av utbildning. Programmet ökar kunskapen om hiv/aids och motiverar till sundare hälsobeteende och säkrare sexualbeteende. Idag driver Star for Life programverksamhet i över 70 skolor och når cirka 72 000 ungdomar och 3000 lärare. Organisationen bedrivs helt utan vinstsyfte och är politisk och religöst oberoende.

Star for Life samarbetar med skolor i Sydafrika och Namibia. Två gånger per år i tre år håller Star for Life workshops för elever och lärare i hiv- och aidskunskap samtidigt som man inspixrerar till att utveckla mål och framtidsvisioner. Syftet är att uppmuntra såväl lärare som elever att leva ett hälsosamt liv utan aids och att kunna uppfylla sina drömmar. Star for Life har även coacher som kontinuerligt erbjuder stöd, råd och terapi till elever. Efter tre år av aktivt engagemang intar Star for Life en passiv stödroll under ytterligare två år då skolans egen personal tar över ansvaret för programmet.

-Vi genomförde en stor utvärdering av Star for Life programmet under 2010 och fick då följande bekräftat: Programmet är effektivt och når ungdomar, men speciellt är att vi lyckats stärka självkänslan hos unga tjejer så att de tar bättre beslut som minskar risken för dem att få hiv, säger Peter Asplund, teknisk hiv/aidsrådgivare på Star for Life.

Star for Life erbjuder även anonyma hiv-test via sina mobila kliniker. Hiv-testning är en känslig fråga som ofta är förknippad med skam och som kan bidra till ryktesspridning. Den mobila kliniken kan ta sig långt ut på landsbygden där tillgång till säker och anonym testning är begränsad eller obefintlig. Kliniken erbjuder även rådgivning på plats vilket gör att patienter inte lämnas ensamma med svåra frågor efter ett test.

Sedan 2009 har även Star for Life ett partnerskap med den svenska organisationen Sri Lankas barns vänner, som genomför Star for Lifes program på skolor i Sri Lanka.

Huvuddelen av Star for Lifes verksamhet finansieras av gåvor och donationer från företag, stiftelser och privatpersoner i Sverige. Star for Life har etablerat samarbeten med flera företag, däribland Nordea Private Banking, Stadium och Volvo Lastvagnar samt med PostkodStiftelsen.

-Ett socialt ansvar ska inte bara ses som att företagen tar på sig kostnader. Tvärtom kan varje företag finna bra projekt som knyter an till den egna verksamheten. Det stärker varumärket, ger stolta medarbetare och ökar förtroendet hos kunderna, säger Dan Olofsson, grundare av Star for Life.

-Star for Lifes programverksamhet är ett mycket effektivt sätt att ge ungdomar hopp, framtidstro och medvetenhet om hiv och aids. Volvo är en stolt partner, säger Anders Lindblad, VD för Volvo Lastvagnar i Södra Afrika.

Här kan du stödja Star for Lifes arbete

Av bidra.nu

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top