Barnfonden

Barnfonden är en svensk fadderorganisation som stödjer utsatta barn i Afrika, Asien och Latinamerika.

Fakta Barnfonden

Hemsida: www.barnfonden.se
Startade år : 1990
Insamlade medel 2007: 64,7 Mkr
Insamlings- & admin.omkostn: 16 %
Ant. anställda: 10
Antal volontärer: ca 10 st i Malmö
90-konto: Ja, pg 90 13 02-0
Medlem FRII:  J

Barnfonden
Foto: Barnfonden
Barnfonden
Generalsekreterare Maria Thomelius
Foto: Barnfonden

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för barnen och deras familjer att själva förbättra sina levnadsvillkor och att främja en hållbar utveckling av det omgivande samhället.

Barnfonden startades 1990 i samarbete med BØRNEfonden i Danmark. Barnfonden förmedlar hjälp till BØRNEfondens utvecklingsprojekt i Västafrika och till den amerikanska organisationen Christian Children´s Funds programländer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Organisationen är politiskt och religiöst obunden och ingår i det internationella nätverket Child Fund Alliance.

Genom Barnfonden förmedlas stöd till över 25 000 barn och familjer i 24 länder runt om i världen som innebär att dessa kan få ett bättre liv och bättre förut- sättningar för att ta sig ur fattigdomen.

-Fadderprojekten är lokalt anpassade och hur arbetet ser ut beror på vilka behov som är störst i området, säger Maria Thomelius, generalsekreterare för Barnfonden. Här har de berörda familjerna en stor del i vad som görs.

Grunden är att barnen ska få en bättre hälsa och möjlighet att gå i skola, men även att öka föräldrarnas försörj- ningsmöjligheter så att familjens livssituation förbättras. Målet är ju att familjerna ska kunna klara sig utan stöd och själva driva utvecklingen vidare.

Fadderbidraget är 200 kronor i månaden. Bidraget går till utvecklingsprojekt som arbetar för att barnen ska få tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, näringsrik kost och rent vatten men även till olika in- komstskapande aktiviteter för familjerna. På så vis gynnas även syskon, familj och det lokala samhället av projekten. Samtidigt är fadderskapet hos Barnfonden personligt eftersom man är fadder för ett enskilt barn.

-Det personliga fadderskapet med möjlighet att kom- municera via brev skapar förståelse och tillför något för både faddern och barnet. För barnet och dess familj, som ofta tillhör de fattigaste i området, är denna uppmärk- samhet positiv. Det ger en känsla att någon bryr sig om just dem, säger Cecilia Schön, marknadschef på Barnfonden.

Utvecklingsprojekten startas i särskilt utsatta delar av programländerna, och leds av en projekt- administratör, en kassör och ett antal socialarbetare som är lokalt anställda. I samråd med den lokala administra- tionen väljs de mest behövande barnen med familjer ut och besöks av en socialarbetare. Dessa får sedan stöd genom en fadder.

Familjerna engageras i beslutsfattandet och genomfö- randet av utvecklingsprojekten. Projektpersonalen ger familjerna råd kring hygien, förebyggande hälsovård, näringslära, spädbarnsvård, familjeplanering, jordbruk, djuruppfödning mm. Föräldrarna får stöd att starta inkomstgenererande projekt eller utbildning i t ex sömnad eller snickeri, för att på sikt kunna starta en egen mindre rörelse.

Den absolut största delen av Barnfondens insamlade medel kommer från privatpersoner. Men även många företag och skolor stödjer Barnfonden genom att vara företagsfaddrar och klassfaddrar.

För de som vill ge extra bidrag till Barnfonden förutom fadderskapet finns Framtidsfonden som arbetar med riktade långsiktiga insatser som syftar att stärka lokal- samhället, som t ex utbildning, sjukdomsbekämpning och lokalt företagande. Det finns även möjlighet att stödja olika insamlingar till specifika insatser, såsom byggandet av ett Barncentrum i en by i Mali.

Genom Gåvokatalogen erbjuder Barnfonden ett sätt att ge bort meningsfulla, konkreta gåvor. För 350 kr kan man ge ett gåvobevis på en get till en familj i Zambia. Pengarna går inte bara till att köpa en get, utan även till utbildning och uppföljning. Andra exempel på gåvor är en skolbänk till en skola i Uganda, två myggnät till en familj i Uganda och en grönsaksodling till en familj i Etiopien.

-Vi har fått ett otroligt positivt gensvar på vår Gåvokatalog, säger Cecilia Schön. Folk tycker det är ett roligt sätt att ge och ett konkret sätt att stödja!

• Vill du ge bort en gåva som ger hopp om en bättre framtid till jul, klicka här!

• För att bli fadder i Barnfonden, klicka här!

Av: Bidra.nu

Bli prenumerant

Icakuriren är din självklara vän i vardagen. Veckans måltider, stöket i hallen, och människors livserfarenheter ligger oss varmt om hjärtat.
Som prenumerant på Icakuriren läser du tidningen gratis i appen FLIPP. Du kan börja läsa tidningen i FLIPP direkt efter ditt köp.

Börja prenumerera på Icakuriren idag.

Scroll to Top