• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Äldrelinje ska hjälpa isolerade äldre genom Coronakrisen

  Självisolering kan vara påfrestande för den psykiska hälsan, när vardagliga sociala kontakter och samtal försvinner. Därför har Organisationen Mind, som arbetar med psykisk hälsa, utökat kapaciteten och öppettiderna för Äldrelinjen.

  Äldrelinje ska hjälpa isolerade äldre genom Coronakrisen

  Forskning har visat att meningsfulla samtal med andra kan hjälpa när vi upplever otrygghet, ensamhet eller osäkerhet för framtiden (Malmö Universitet 2020). För en stor del av befolkningen som är över 70 väntar en period av självisolering, för att i största möjliga utsträckning undvika att smittas av Covid-19. Isolering kan innebära en stor psykisk påfrestning. Känslor som oro och ensamhet kan öka, särskilt för de som saknar kontaktytor under isoleringen.

  – För många i riskgruppen blandas nu en oro för den egna hälsan, eller för nära anhöriga, med den förvirring och otrygghet vi kan uppleva när våra rutiner och vanor plötsligt bryts. Det kombinerat med att vi inte har något slutdatum för när livet återgår till det normala kommer skapa ångest hos många. Det kan dessutom kännas besvärande att prata om sin oro eller nedstämdhet med anhöriga. Därför är det otroligt viktigt att alla i denna grupp kan känna att det finns någon att vända sig till som faktiskt lyssnar, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

  Mind driver sedan tidigare Äldrelinjen som är till för de över 65 år som behöver någon att prata med. Som ett sätt att kunna hjälpa ännu fler under pandemin av Covid-19 utökar de nu verksamheten stort. Genom en intensiv rekryteringskampanj ska nya volontärer kunna ta emot samtal till Äldrelinjen hemifrån. Antalet volontärer har gått från 30 till 500 på bara två veckor. Dessutom utökas öppettiderna väsentligt för att kunna möta det ökade behovet.

  – För oss är det en självklarhet att rusta upp nu. Det är givetvis viktigt att riskgruppen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men det är även viktigt att vi ser till att isoleringen inte resulterar i ökad psykisk ohälsa bland äldre. Därför satsar vi nu för att kunna ta emot samtal från alla de som behöver någon att prata med, säger Karin Shulz.

  Äldrelinjen kommer ha öppet vardagar 8-19 och helger 10-16 och nås på telefonnr 020-22 22 33. Alla samtal är anonyma. Läs mer på mind.se 

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!