• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Så ska funktionsvarierade bli mer synliga

  På den internationella funktionshinderdagen den 3:e december lanserar DHR – Riksförbundet Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet – tretton rättighetsikoner som ska synliggöra funktionshinderfrågorna.

  Så ska funktionsvarierade bli mer synliga
  Foto: Getty images

  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ett viktigt dokument som DHR och funktionshinderrörelsen ofta hänvisar till. Lika viktiga är de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som Sverige har åtagit sig att försöka uppnå. 

  – Det kan vara svårt att se kopplingen, men de globala målen förutsätter mänskliga rättigheter. Genom de nya Rättighetsikonerna har vi försökt skapa samband och begriplighet, säger Karolina Celinska, rättighetspolitisk samordnare på DHR.

   

   

  Några av de 13 rättighetsikonerna framtagna av DHR.

  Tretton ikoner

  Med hjälp av pengar från SIDA har DHR kunnat etablera ett samarbete med The New division, en svensk byrå som också har tagit fram symbolerna för Agenda 2030. 

  – De globala mål som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning har kopplats till ett urval av konventionens artiklar. Utifrån det har vi skapat 13 grafiska symboler som kan laddas ned och användas kostnadsfritt av alla som jobbar med frågorna, säger Janna Olzon, kommunikatör på DHR. 

  Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR, är glad för att Rättighetsikonerna ska lanseras;

  – Vår förhoppning är att de här grafiska symbolerna på ett enkelt sätt ska kunna illustrera ganska komplexa frågor och göra dem mer synliga och kända. Vi hoppas också att symbolerna ska inspirera till samtal och diskussion om hur vi kan förbättra livsvillkoren för alla med funktionsnedsättning, säger han. 

  Karolina Celinska (t.v.) och Janna Olzon (t.h.) har arbetat med att ta fram rättighetsikonerna. Foto: DHR

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!