• Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Elsparkcykeln – klimaträddaren som blev ett miljöproblem

  OMSTRIDD Smidigt och miljövänligt stadsfordon, eller en grabbleksak som skräpar ner trottoarerna? Elsparkcykeln väcker starka känslor – och nu ska den utredas av Transportstyrelsen.

  Elsparkcykeln – klimaträddaren som blev ett miljöproblem
  Foto: Getty images

  Använder man en elsparkcykel på rätt sätt är det ett utmärkt sätt att ta sig fram, säger Hans Cassepierre, utredare vid Transportstyrelsen. 

  – Den är miljövänlig, släpper inte ut avgaser och är ett tyst färdmedel som inte bullrar. Den kan även förkorta färdvägen jämfört med en bil. Som myndighet är vi positiva till den, förutsatt att den uppfyller kraven, säger han.

  I teorin är tanken god, med andra ord. Men i praktiken är elsparkcykeln stundom ett bekymmersamt färdmedel. Till exempel om de färdas snabbare än lagen säger att de får. Vilket Hans Cassepierre tror att de ibland gör, även om inga mätningar gjorts. 

  – För att få kallas elspark­cykel får fordonet inte överskrida en hastighet på 20 kilo­meter i timmen eller ha en starkare motor än 250 watt. 

  Ett annat aber är att en del användare bara slänger ifrån sig den någonstans på gatan när de nått sin destination. Då kan den utgöra en snubbelrisk för utsatta grupper som synskadade, funktionshindrade och äldre. På frågan om det är ett säkert sätt att färdas på, både för föraren och omgivningen, svarar Hans Cassepierre "tveksamt". 

  – Det handlar om hur den används och i vilken fart. Bor man på en ort med mycket trafik gäller det att kunna samspela med bilister, cyklister och fotgängare. Annars finns en förhöjd risk för olyckor, både för en själv och för den som promenerar, särskilt om man kör på trottoarer och gångbanor. 

  I takt med att antalet elsparkcyklar ökar, blir olyckorna fler. Hittills i år 241 stycken, varav en dödsolycka och en annan där två personer blev påkörda av en buss. 2018 rapporterades 21 olyckor som ledde till ett besök på akuten. Siffran för vanliga cykelolyckor är 10 000, men då är antalet cyklister ju betydligt större. 

  Du får enligt Hans Cassepierre köra elsparkcykel överallt där du får cykla. Men på en trottoar får man bara puttra fram i gångfart, vilket anses vara 6,7 kilometer i timmen. 

  Han vill poängtera att man med alla färdmedel i trafiken behöver visa hänsyn, respektera medtrafikanter och inte tränga sig fram. 

  Foto: Getty images

  Fler fordon på samma yta

  Transportstyrelsen ska nu utreda om reglerna för elsparkcyklar kan förbättras eller förtydligas. Håkan Klingborg är gruppchef för trafiksektionen vid polisen i Göteborg. Han säger att elsparkcykeln inte varit något stort problem innan de blev så många som nu. 

  – Eftersom de går rätt fort och far fram där folk går blir de ytterligare ett moment av otrygghet för fotgängarna, konstaterar han. 

  Som flanör är man ju redan van vid att akta sig för cyk­lister som susar förbi i hög hastighet. Nu har vi fler fortskaffningsmedel att se upp för på promenaden. Det har helt enkelt blivit fler fordon på samma yta som tidigare. 

  Och om du undrar: Jo, elsparkscyklister får precis som vanliga hojåkare även köra bland biltrafik på vägar där cyklar är tillåtna, enligt ­Håkan Klingborg. Där kan de precis som andra som färdas på två hjul ställa till det om färden är vinglig. 

  Trafikförseelser kan vara att åka två på elsparkcykeln, mot rött ljus eller vara så berusad att det blir trafikfarligt.

  Huruvida elsparkcyklar är miljövänliga eller inte kan diskuteras, enligt miljöinspektör Torbjörn Köre i Göteborg. Nyligen hittades tio dumpade i Mölndalsån. 

  – Skadas batteriet kan giftiga metaller komma ut i vattnet och döda levande organismer. Plus den miljöpåverkan som tillverkning och distribution medför.  

  Det beräknas enligt tidningen Ny Teknik finnas över 8 000 elsparkcyklar i Sverige, främst i stora och mellanstora städer. Kristina Hunter Nilsson är kommunikationschef på svenska företaget Voi, som var först i Sverige med elsparkcyklarna, 2018. 

  – De är lätttillgängliga, prisvärda och godtagbara ur miljösynpunkt. Med en elsparkcykel tar man sig fram lättare. Städer har ju bilköer. En annan fördel är att flera kan använda den under dagen. Varje dag delar 6–7 personer på varje elsparkcykel. Medan en bil som används till och från jobbet blir stående oanvänd hela dagen. Det är helt galet.

  De flesta som väljer elsparkcykeln åker 1,5–5 ­kilometer. En resa på 1,5 kilometer kostar cirka 25 kronor, enligt Kristina Hunter Nilsson.

  Maxhastighet på gågator

  Utmaningar enligt Kristina Hunter Nilsson är att få användarna att parkera elsparkcyklarna på rätt ställe och att upprätta särskilda parkeringar för dem. En annan hastigheten bland fotgängare.

  – Vi har infört en maxhastighet på 6 kilometer i timmen på utvalda gågator i Göteborg. På sikt är tanken att så kallade slow speed zones ska finnas i alla städer där vi är närvarande i samråd med berörda städer. Vi startar även trafikskolor för elsparkcyklar. 

  Om nyliga rubriker om att olyckor med elsparkcyklar ökar rejält, säger hon: 

  – När antalet resor ökar gör olyckorna det med, hittills har svenskarna åkt 3,8 miljoner resor enbart med oss. Det finns ingen konkret statistik som visar att de här cyklarna är farligare än andra fordon.

 • Få icakuriren.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!