Behandla migrän: Förebyggande åtgärder, nya läkemedel och naturliga alternativ

För dig som drabbas av migrän kan livspusslet vara en stor utmaning. Här listar vi hur du kan förebygga och behandla migrän i fyra steg.

1. Förebygga migrän

Första steget är att, så långt som möjligt, undvika faktorer som kan utlösa migrän och att vila i ett tyst och mörkt rum för att bryta anfallet. Vid behov kan även smärtdämpande läkemedel som acetylsalicylsyra, ibuprofen, naproxen eller paracetamol användas. Ju tidigare dessa läkemedel tas, desto större chans att anfallet kan lindras.

2. Lindra migrän med medicin

Andra steget är att ta hjälp av primärvården med att hitta anfallsläkemedel som smärtstillande eller triptaner (som Imigran och Zomig) för att rå på migränen. Det finns idag flera triptaner i olika former, från tabletter till nässpray och injektioner. Vid behov kan också läkemedel för att motverka illamående sättas in.

3. Hitta rätt behandling mot migrän

Tredje steget är att få hjälp av en neurolog att prova sig fram till en behandling som kan bestå av triptaner och/eller förebyggande behandling som blodtryckssänkande läkemedel eller antidepressiva medel. Hjälper inte dessa kan det bli aktuellt att sätta in någon av de nya så kallade CGRP-hämmarna. Dessa finns som injektioner som tas en gång i månaden eller var tredje månad.

4. Sök specialistvård

Fjärde steget gäller patienter med de allra svåraste formerna av migrän som ska hanteras på en specialiserad huvudvärksmottagning. Här kan det handla om att prova sig fram till en effektiv förebyggande behandling i kombination med anfallsbehandling med Botox, CGRP-hämmare och/eller triptaner eller, om det inte ger tillräcklig hjälp, moderna gepanter (som Vyovi eller Aquipta).

I de nya riktlinjerna lyfts även behandlingar som avslappning och avspänning, biofeedback, kognitiv beteendeterapi (KBT) med stresshantering, akupunktur och regelbunden fysisk träning för att förebygga och lindra migrän.

Naturliga alternativ vid migrän

Det finns en rad kosttillskott och växtbaserade alternativ för att förebygga och lindra migrän. Dessa är inte lika väldokumenterade som läkemedel, men kan vara väl värda att prova, menar Richard B Lipton, migränspecialist och tidigare ordförande i American Headache Society. Han lyfter fram några alternativ som visat sig kunna fungera väl:

Mattram (som finns i det godkända växtbaserade läkemedlet Glitinum). Har en antiinflammatorisk effekt och kan fungera som långtidsverkande förebyggande medel vid migrän.

Pestskråp eller pestilensrot. Kan vara lika effektiv för att förebygga migrän som vissa antidepressiva läke-medel. Det saknas dock tillförlitliga säkerhetsdata kring långtidsbehandling.

Vitamin B2 (riboflavin). Kan bidra till att förebygga migrän och anses vara säker att ta även under längre perioder.

Coenzym Q10 har i flera studier visat sig kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdom men det finns också studier som tyder på en migränförebyggande effekt.

Melatonin används mot jetlag och sömnbesvär men har i vissa studier även visat sig kunna bidra till att förebygga migrän. Är du osäker på hur du kan använda kosttillskott eller växtbaserade medel, fråga din läkare.

Scroll to Top