Vad är fliken till för?

Nu har vi gått här och funderat en längre tid: Vad är den extra lilla fliken längst ner på kattöronen bra till? Veterinär Erik Lundberg...

Nu har vi gått här och funderat en längre tid: Vad är den extra lilla fliken längst ner på kattöronen bra till?

Veterinär Erik Lundberg svarar:

För många djur är öronen inte bara något passivt lyssnande organ. Öronlappen är minst lika viktig för att sända signaler som ses bra av andra artfränder. Spetsade nyfikna öron, nedfällda defensiva, bakåtfällda aggressiva öron… Förmodligen har fliksystemet uppstått och bevarats därför att öronen då kan vinklas lättare och signalerna bli tydligare.

Scroll to Top