Hur behandlar man blodöra?

Jag vill fråga om “blodöra” på hund, schäfer. Detta på grund av olika förslag till lösning av olika veterinärer:1. Medicinering med antibiotika.2. Operation som kräver...

Hur behandlar man blodöra?
Jag vill fråga om “blodöra” på hund, schäfer. Detta på grund av olika förslag till lösning av olika veterinärer:
1. Medicinering med antibiotika.
2. Operation som kräver syning.
3. Avtappning av vätskan genom kanyl utan att ta hänsyn till eventuellt skrumpöra.

Vilken av dessa lösningar är att förorda?

Veterinär Erik Lundberg svarar:

Blodöra är en ansamling av blod mellan örats hud och brosk. Bakgrunden till blödningen är oftast ett trauma. Hunden har skakat våldsamt, eller kliat på grund av ett inflammerat öra. Den kan ha busat och slagit i örat hårt.

De flesta blodutgjutningar suger kroppen snabbt upp igen, men dessa kan ibland bli kvar under en längre tid.

Den första åtgärden är att behandla en eventuell grundorsak, som öroninflammation eller ohyra. Om blodörat är stort, besvärar hunden mycket eller om bästa kosmetiska resultat är viktigt skall man operera.

Stygn och dränage skall sitta i några veckor, risken för återfall när stygnen tas är cirka 10–20%. Sugs vätskan bara ut med kanyl är risken betydligt större att det snabbt fyller på igen. Om hunden är obesvärad och det inte gör så mycket om örat blir lite knorvigt kan man behandla med kortison och avvakta. De flesta blodöron läker då ut.

Antibiotika gör ingen nytta då det inte är en bakteriell infektion.

Scroll to Top